Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 4 / 2002 - obsah


Letem světem

ČKA Brandýs nad Labem se podílela na znovuotevření unikátního kostela (Petr Kukal)
K otázkám národnostních menšin u nás (Habriela Hánečková)

Téma
Klonování: hrozba, či naděje? (Petr Hach, Petr Pikálek, Jitka Kočová, Jan Bednář)

Člověk a společnost
Věda a církev: výzva k dialogu v perspektivě Fides et ratio (Jósef Zycinski s komentářem Ladislava Krlína)
Pravda – svoboda – víra (Bernhard Casper)
Kainův syndrom (Prokop Remeš)
Širší souvislosti zneuľívání návykových látek u mládeľe (Jana Hamanová, s poznámkou Jaroslava Plichty)
Co říkají výzkumy o rodině (Jiří Kovařík)

Přírodní vědy
V čem nás mohou poučit letošní povodně? (Jan Bednář)

Historie

Křes»anství a islám (Luboš Kropáček)

Kultura

Názory, diskuze, polemika

Křes»ané v ČR a svět kolem nás (Václav Frei)