Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 3 / 2002 - obsah

Letem světem

Akademické týdny zahájil biskup Duka (redakce)
Vzpomínka na P. Antonína Šuránka (redakce)

Dny Josefa Zvěřiny
Je Evropa dneška nekřes»anská a nenáboľenská? (Tomáš Halík)
Politická diakonie církví z pohledu rozšíření Evropské unie (Josef Homeyer)
Panelová diskuze (redakce)
Co prozradily závěry pracovních skupin (redakce)

Člověk a společnost
Závazek církví vůči obyvatelné zemi (Lukas Vischer)

Přírodní vědy

Budoucnost energetiky (Jiří Nečas)

Kultura