Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 2 / 2002 - obsahLetem světem

Nedoľité pětaosmdesátiny A. Mandla (Antonín Branda)
Kolokvium o evropské integraci (Gabriela Hánečková)
Slavný vědec, zapomenutý řeholník Jaroslav Soukup SDB (Jarmila Štogrová)
A Rocha rovná se skála (Jiří Nečas)

Téma
Reflexe překonávání minulosti v Německu (Joachim Gauck)

Člověk a společnost
Odpovědná společnost a ekumenické hnutí (Lukas Vischer)
Evropská unie – výzva pro církev? (Jiří Vackář)
Svoboda umírání (Paul M. Zulehner)

Přírodní vědy
Geneticky modifikované rostliny (Miloš Ondřej)

Příběh
Teologický průkopník Oto Mádr (Karel Skalický)

Kultura

Názory, diskuze, polemika

Poznámky k článku G. V. Coynea: Co věděl Bůh (Jasoň Hampl)