Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 4 / 2003 - obsahLetem světem

Paul Marschall: Pronásledování křes»anů ve světe sílí (redakce)
Pohádkový rok Beneše Metoda Kuldy v Roľnově (redakce)
Václav Havel: Laudatio při udělení Ceny Kardinála Königa Tomáši Halíkovi (Václav Havel)
Pět let Evropské křes»anské sítě pro ochranu ľivotního prostředí (redakce)

Téma
Věda a víra na akademické půdě
(František Vyskočil, Jan Bednář, Karel Beneš, Václav Frei, Petr Pokorný, Jiří Hořejší, Jan Moravec, Václav Hořejší, Jiří Bičák)

Člověk a společnost
Co drľí Evropu pohromadě? (Tomáš Halík)
Křes»anství – naděje pro Čínu? (Roman Malek SVD)
Smrt Jana Křtitele – příběh o vině a poslušnosti (Prokop Remeš, Alena Halamová)

Příběh

Josef Petr Ondok (Martina Pavelková)

Kultura
Cesta Josefa Zvěřiny od filozofie umění k teologii (Josef P. Ondok)

Recenze