Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 3 / 2003 - obsahLetem světem

Antonín Bělohlávek: kněz, přítel a také dělník ve slévárně (Václav Anděl)
XIV. mariánskolázeňské rozhovory (redakce)
Odhalení památníku Josefa Zvěřiny v jeho rodišti (Jan Stříbrný)

Téma
Dny Josefa Zvěřiny
II. vatikánský koncil –nedokončený úkol?
Úvod (Jan Bednář)
II. vatikánský koncil – konec katolicismu? (Tomáš Halík)
40 let po koncilu – co se splnilo a co stále chybí? (Helmut Krätzl)

Člověk a společnost
Kaľdá planeta má takovou globalizaci, jakou si zaslouľí (Ivan Rynda)
Spiritualita dnes (Jaro Křivohlavý)
Bible o čase (Jan Heller)

Historie

Pius XII. – legendy a skutečnost (Jaroslav Šebek)

Kultura

Recenze


Názory, diskuze, polemika
Postkatoličtí katolíci (Peter Pawlowski)
Úzkou cestou (Zdena Mejzlíková)