Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 2 / 2003 - obsahLetem světem

Pamě» krajiny (Jarmila Štogrová-Doleľalová)
Pochodeň 2013 (Tomáš Halík)
Za Milanem Machovcem (Václav Malý)

Téma
Neznámý známý Josef Zvěřina (Josef P. Ondok, Jan Stříbrný)

Člověk a společnost
Co je vlastně fundamentalismus? (Claude Geffré, OP)
Hlubinný a existenciálně analytický výklad Bible (Prokop Remeš)

Přírodní vědy

Etika biomedicínského výzkumu (Petr Hach)

Historie
Co nás učí archivy Bezpečnosti (Andrzej Grajewski)
Politický a duchovní profil Pia XI. (Jaroslav Šebek)

Kultura
Popelec umělců 2003 (Přemysl Rut)

Recenze

Názory, diskuze, polemika
Ještě jednou „Ad Kainův syndrom a Náboľenství milosti“ (Jan Bednář)
Poznámka k obsahu Universa (Bohumil Balcar)