Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 2 / 2004 - obsah

Letem světem

Profesor Jürgen Moltmann v Praze (Vladimír Roskovec)
S P. Alešem Opatrným o pastoraci v postmoderní době (Petr Kolář)

Anketa
Pro a proti: Ekologická daňová reforma (Libor Ambrozek, Jiří Nečas, Aleš Brotánek, Martin Kupka)

Rozhovor
Zmrtvýchvstání tě volá k překračování hranic (s Karlem Skalickým hovořil Alan Kříšťan SDB)

Téma
Princip předběžné opatrnosti (Václav Mezřický, Wendy Drozenová, Milan Horák, Jan Bednář, Jiří Nečas)

Člověk a společnost

Psychologická pomoc trpícím (Vladimír Smékal)
Jak vypadá náboženský život u nás dnes? (14 let po pádu komunismu)
(Petr Kolář SJ)

Přírodní vědy
Věda a víra: jednota - boj protikladů - lhostejnost (Jurik Hájek, Jan Zrzavý, Václav Frei)

Názory, diskuze, polemika
Dopis vnukovi (Emil Paleček)

Historie
Duchovní jednota Evropy (Tomáš Špidlík)

Kultura
Festival dokumentárních filmů Jeden svět (Lukáš Jirsa)

Recenze

Komentář

Zápisník Petra Koláře SJ