Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM speciál / 2005 - obsah

Letem světem


Anketa
Sněm českých katolíků ve druhém kole
(Jiří Kašný, Marie Kotrbová, Marek Výborný, Václav Vacek, Vladimír Smékal)

Rozhovor
Pravda je to, co se osvědčuje (s Janem Konzalem hovořil Josef Beránek)

Téma
Jan Pavel II. (1920 - 2005) (Martin Vaňáč)
Naše znalosti o Bohu a přírodě: fyzika, filozofie a teologie (Jan Pavel II.)
Papeľ Jan Pavel II. jako filozof (Anthony Kenny)

Člověk a společnost
Postavme chudobu mimo zákon (Pierre Sané)
Chudoba jako popření lidských práv (Kristina Koldinská)
Praľské sympozium "Jeľíšova bádání" (Petr Pokorný)
Globalizace a národní stát (Arie M. Kacowicz)

Přírodní vědy
Fyzika a metafyzika v trinitární perspektivě (John Polkinghorne)

Názory, diskuze, polemika

Máme být lhostejní k počtu nekřes»anů kolem nás? (Pavel Janík)
Sexualita je darem boľím (Václav Vacek)

Příběh
Josef Zvěřina a tajné studium teologie na Moravě (Magdalena Srovnalová)

Kultura
Tajemství Meredith Monk (Miroslava Picková)
Kvalitních filmů není málo (Lukáš Jirsa)

Recenze

Zápisník Petra Koláře