Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 4 / 2005 - obsah


vyšlo 13. 12. 2005
Letem světem


Anketa
Existuje spiritualita bez Boha?

Rozhovor

Od svatby v katolickém kostele ke křtu (s Radimem Paloušem hovořil Josef Beránek)

Téma
Nasloucháme úpění stvoření (Memorandum pro ECEN)

Člověk a společnost
Proč není střet civilizací nevyhnutelný (rozhovor s M. Novakem)
O učitelské autoritě v církvích (Groupe de Dombes)

Přírodní vědy
Otázky a názory současné kosmologie (Jiří Bičák)
Existují meze našeho poznání? (Jiří Chýla)
Jak vznikl ľivot? (Vladislav Běhal)

Názory, diskuze, polemika

Kardinál Schönborn o evoluci - proč? (Karel Beneš)
Význam filozofické kritiky křes»anství (Milan Sobotka)
Jsou církve veřejně prospěšné instituce? (Miloslav Německý)

Historie
Odsunutí do Rakouska (Magdaléna Zatloukalová)

Portrét
Zlatý kříľ Andrey Riccardiho (Kristina Koldinská)

Kultura

Recenze

Komentář

Zápisník Petra Koláře