Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 2 / 2005 - obsah


Letem světem

Muž, který poznamenal naší epochu (Miloš Havránek)
Umění ve službách ideologů (redakce)
Za Bohuslavem Blažkem (s Alešem Brotánkem hovořil Josef Beránek)

Anketa

Jak podpořit prorodinnou politiku?
(Marian Hošek, Michaela Freiová, Lubomír Nágl, Václav Mertin)

Rozhovor
Nejlepší obrazovkou je otevřená kniha (s Janem Vladislavem hovořil Petr Kolář)

Téma
Rodina jako civilizační problém (Josef Zeman)
V čem je rodina nezastupitelná? (Zdeněk Matějček)

Člověk a společnost
Krize víry v Evropě a její příčiny  (Jan Bednář)
Mandl: Na nás záleží, zda se z jádra věci stane srdce věci (Michal Opatrný)
Falešné představy o Bohu (Pavel Filipi)
Probouzí se Kristus v elitách? (Johannes Röser)
O sňatcích (manželství)? (Xavier Lacroix)

Přírodní vědy
Meč ducha  (Milan Horák, Ivan Dejmal, Jaroslav Martinek, Jiří Nečas)
Křesťanská víra a pitvy (Jan Betlach, Albert-Peter Rethmann)

Názory, diskuze, polemika

Boží vůle a subjektivní jistota (Jeroným Klimeš)

Historie
Josef Hlávka: český architekt, stavitel, mecenáš (Josef Pechar)

Kultura
Marc Chagall a bible (Mareia Ryšková)
V kolika světech žijeme? Jenom v jednom... (Lukáš Jirsa)
Hudební ochutnávka (Petr Wagner)

Recenze

Zápisník Petra Koláře