Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 1 / 2005 - obsahLetem světem

Budeme mít katolickou digitální televizi? (s Petrem Kolářem hovořil Josef Beránek)
Jak předávat křes»anské hodnoty (s Noelem Chouxem hovořil Lukáš Jirsa)

Anketa
Rovná daň - pro a proti
(Martin Kupka, Lubomír Mlčoch, Bedřich Vymětalík, Marek Louľek)

Rozhovor
Kdyľ se člověk Bohu odevzdává, začne do jeho srdce vstupovat pokoj (s Janem Hellerem hovořil Josef Beránek)

Téma
Turecko ante portas (Petr Kolář)
Turecko a my: Kulturně historický pohled (Luboš Kropáček)
Patří Turecko do Evropy? Pohled politologa (Vojtěch kučera)

Člověk a společnost
Krize víry v Evropě a její příčiny (reakce na článek prof. Sousedíka) (Mireia Ryšková)
O krizi víry  (Jan Sokol)
Zrcadlo naší touhy být manipulován (Prokop Remeš)
Teologie se vměšuje (Paul M. Zulehner)
4. listopad 1804 - den zrodu jihočeského vysokého školství (Tomáš Veber)

Přírodní vědy
Ontologie evoluce (Jurik Hájek)

Názory, diksuze, polemika
Věda, víra a ekumenismus (Jan Moravec)
Ad Klonování z různých úhlů pohledu (Jan Bednář)

Historie
Císař Karel I. blahoslaveným ( Jan Galandauer a Antonín Klimek)

Příběh
Opustil nás Karel Vrána (Jaroslav Škarvada)

Kultura
Otec Tertullianus o současné kultuře (Přemysl Rut)
Hlas moře - další filmová obhajoba euthanasie (Lukáš Jirsa)
Hudební pozvánka (Petr Wagner)

Recenze

Zápisník Petra Koláře