Česká křesťanská akademie

[8. 10. 2015] UNIVERSUM 2 / 2006 - obsah


vyšlo 18. 4. 2006


Letem světem

Dodržování lidských práv není samozřejmostí (Josef Beránek)
Pražské Klementinum oslaví 450 let (Petr Kolář)
Spravedlnost a láska v pojetí Benedikta XVI. (Josef Dolista)
České Bible v průběhu staletí (Věra Ludíková)
Ještě trochu popela (Přemysl Rut)
Je potřebné uzavřít smlouvu se Svatým stolcem? (Stanislav Přibyl)

Anketa

Laici a církev (Michal Opatrný, Marie Kotrbová, Miloslav Musil)

Rozhovor
Na cestě k porozumění - rozhovor s Franzem Olbertem

Téma
Aby byl Boží lid světlem národů (František Štěch)
Církev a moc (Marek Pelech)
Věřím v církev (Josepf Ratzinger)

Člověk a společnost
Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie (Vladimír Smékal)
Pastorální teologie a psychoterapie (Alois Kříšťan)
Náboženská výchova a hledání transcendence (Michal Kaplánek)

Názor, diskuze, polemika
Psychoterapie a pastorace, jednota protikladů? (Jiří Černý)
Naše morálka a Abu Ghrajb (Prokop Remeš)
Morální teologie a Abu Ghrajb (Libor Ovečka)

Historie
Eva a Marie - pohled na ženu v církvi v 19. století (Zuzana Čevelová)

Portrét

Madeleine Delbrelová - s Bohem uprostřed světa (Kateřina Lachmanová)

Kultura
Darwinova noční můra a korejský Luk (Lukáš Jirsa)
Jaro začíná s Febiofestem (Robert Bláha)

Recenze

Zápisník Petra Koláře