Česká křes»anská akademie

[8. 10. 2015] UNIVERSUM 4 / 2007 - obsah


vyšlo 19. 12. 2007


Letem světem

Pomoci lidem v ruinách (Jana Hradilková)
Člověk touľí po štěstí (red)
Po páté nad vědou a vírou (Sylva Daníčková)
Aparecida - Dokument s otazníky? (Marek Pelech)

Anketa
Latina a liturgie
František Kunetka, Josef Dolista, Zdeněk Demel, Ctirad V. Pospíšil)

Rozhovor
Nechtěl bych být jako hluchý pes na honu (S Jakubem S. Trojanem hovořil Josef Beránek)

Téma
Mágové, mudrci nebo králové? (Jan Roskovec)
Oslovit vzdálené (Tomáš Halík)
"Nevzhazujte reklamu" aneb smějí dnes křes»ané působit jako misionáři? (Joachim Wanke)
"Vnořit se do Boha a vynořit se mezi chudobnými" (Paul M. Zulehner)

Člověk a společnost
Je církev strojem Mar»anů? (Jan Samohýl)

Názory, diskuze, polemika
Olympijské hry v Pekingu a všeobecná deklarace lidských práv (Petra Kolonko)

Přírodní vědy
Antropický princip a jeho význam pro teologii (Eduard Krumpolc)
Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií  (Jan Fischer)

Portrét
Petr Eben - setkání s člověkem (Pavel Kuneš)

Kultura
Není jednoduché být člověkem (Lukáš Jirsa)
Čas pravé radosti (Jan Bárta)
Krajina a pamě» (Tomáš Veber)

Recenze

Zápisník Petra Koláře