Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 3 / 2007 - obsah


vyšlo 17. 10. 2007Letem světem

Ohlédnutí za Celostátním setkání mládeže v Táboře - Klokotech (Radek Šoustal, Ludmila Hamplová)
Nový humanizmus pro Evropu (Vladimír Smékal)
Náboženské vzdělávání a katecheze ve farnostech (Ludmila Muchová)
Podzimní semestr v ekologické sekci ČKA (Jiří Nečas)
Výstava mrtvých těl versus vztah mediků k pitvám (Petr Hach)
Akademické týdny (Jan Kováč)

Anketa
Budeme si církev platit sami?
(Michal Opatrný, Jeroným Klimeš, Stanislav Přibyl, Gereon T. Biňovec)

Rozhovor
Energetickou bezpečnost musíme postavit na šetrnosti (s Ivanem Dejmalem hovořil Josef Beránek)

Téma
Úvahy nejen o keltské spiritualitě aneb s nohama na zemi (Jana Palatová)
Poutníci a osadníci - dvojí dimenze lidské existence (Darja Kocábová)
Byl Ježíš vegetariánem? (Jan Heller)
Klimatická změna a její současná rizika (Jan Pretel)
Zamyšlení nad problematikou klimatické změny (Jan Bednář)

Člověk a společnost

Katolíci a válka aneb "všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou..."? (Roman Míčka)

Názory, diskuze, polemika
Četba Písma svatého není vždy snadnou záležitostí (Petr Kolář)
Hlubinně analytický výklad Apokalypsy (Prokop Remeš)

Kultura
S Segret a J. Seifert jako tvůrci překladu Písně Písní (Petr Andreas)
Zázrak herecké metamorfózy (Martina Černá)
Výjimečný film Ermanna Olmiho Sto hřebů (Lukáš Jirsa)
Tajnosti Alice Nellis (Robert Bláha)

Recenze

Zápisník Petra Koláře