Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 1 / 2008 - obsah


vyšlo 27. 2. 2008
Vážený čtenáři,

dostáváš první číslo Universa v novém roce 2008. I když změna kalendářního roku znamená pouze fiktivní a konvenční předěl na časové škále, přece jen býváme při této příležitosti zpravidla otevřenější k výzvám, které souvisí s tím, že v našem světě stále něco končí a nové začíná. Takových výzev, budeš-li vnímavě hledat, nalezneš v právě předkládaném čísle řadu. Jde o vzájemné výzvy světa přírodních věd a světa teologického myšlení, výzvy bioetiky a lékařské etiky, výzvy mezináboženského dialogu, výzvy z oblastí sociálních a politických i výzvy k odpovědnému zamyšlení nad naší identifikací a tím, kde vlastně v současném, tzv. postmoderním světě stojíme. 
Křesťanství prošlo velkou civilizační změnou v době rozpadu Římské říše a konce antického věku, což se současníkům nepochybně jevilo jako nedozírná katastrofa a takřka apokalyptický konec světa. Tehdy dokázalo nejen transformovat své učení do formy srozumitelné dynamicky se valícím masám vitálních barbarů, ale i rychle převzít odpovědnost za transformaci kulturně civilizačního obsahu odcházející minulosti do nově se formující drsné skutečnosti. Samo přitom muselo přinést jistou oběť v podobě újmy na svém étosu svobody, neboť praxe si vynucovala suplovat i mnohé role světského státu a přijímat i některé dějinně podmíněné instituční formy, které v dalším vývoji omezovaly jeho dynamiku nebo se stávaly kameny úrazu rozkolů. Za tuto cenu se však ve světské rovině stalo efektivním motorem na dlouhé cestě jednoho a půl tisíce let vedoucí k západní vědecko-technické civilizaci. Dnes však zřejmě stojíme před novým časovým zlomem, kdy se zdá, že naše euroatlantická společnost vyčerpává svůj civilizační potenciál a stává se i velice rozpačitou nad samotnými svými křesťanskými kořeny, zatímco kolem nás se dynamicky vzdouvají vlny jiných světových kultur. Před křesťanstvím dnes znovu stojí výzva k překročení užšího civilizačního rámce, s nímž bylo dosud převážně spojováno, a snad i k tomu, aby se, jako tomu již bylo v minulosti, znovu pokusilo transformovat kulturní a technický odkaz naplňujicí se mohutné, ale přece jenom partikulární, civilizace dynamicky nastupujícím civilizacím dnešního rychle se globalizujícího světa. Státy Dálného východu (Čína, Indie, Japonsko .....) dnes s neobyčejnou vitalitou uchopují výdobytky západní vědy a techniky, přičemž se zdá, že společenské elity zde namnoze projevují jistý intelektuální zájem o křesťanství. Naleznou však sami křesťané a jejich církevní reprezentanti tváří v tvář této výzvě dostatek víry a odvahy?    

Jan Bednář


Letem světem
Kam s nadbytečnými potravinami? (Fabrice Martin-Plichta)
O Evropě a teologii v Lovani (Miloš Raban)
Oslabení rodiny je objektivním ohrožením míru (Josef Dolista)
Teologie musí udržet kontinuitu se zjevením a tradicí (František Štěch)

Anketa
Reforma zdravotnictví
(Lubomír Mlčoch, Jan Schwarz, Josef Jelínek)

Rozhovor
Nebál se říct, že má pravdu (s Karlem Šprunkem hovořil Josef Beránek)

Téma
Má spiritualita místo v současné medicíně? (Josef Koutecký)
Křesťanství a enviromentální etika (Marek Orko Vácha)

Člověk a společnost
Co zbylo z postmoderny? (Josef Beránek)
Co přináší Kompendium sociální nauky církve? (Roman Míčka)

Názory, diskuze, polemika
Mezináboženský dialog mezi výzvou a realitou (Tomáš Halík)
Nemoc duše a duchovní život (Darja Kocábová)

Přírodní vědy
Proš se přírodovědci posmívají "inteligentnímu plánu?" (Jiří Vácha)
Darwinizmus, nebo inteligentní plán? (Vladislav Běhal)
O polemikách mezi evolucionisty a zastánci inteligentního plánu (Jan Bednář)

Portrét
Soused Ron (Zdeněk Hořínek)

Kultura
Chůze krajinou Bohuslava Reynka (Pavel Ježek)
Nové světy Terrence Malicka (Lukáš Jirsa)

Recenze

Komentáře
Rozloučení s prof. Janem Hellerem (Vladimír Roskovec)
Zápisník Petra Koláře