Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 4 / 2009 - obsah


vyšlo 7. 12. 2009Poslední číslo Universa roku 2009 se v anketě vrací k návštěvě papeže Benedikta XVI. u nás. Zeptali jsme se významných představitelů Univerzity Karlovy, co je zaujalo na projevu papeže k akademické obci, který přinášíme v nezkrácené verzi.
Rozhovor jsme tentokrát vedli se sociologem Liborem Prudkým, který se soustavně věnuje zkoumání hodnot v ČR. Jeho zjištění nejsou příliš povzbudivá, tím spíš bychom o nich ale měli mít přehled.
Dvěma články se vracíme k XVII. dnům Josefa Zvěřiny v Opavě. Tomáš Halík reflektuje tvář české církve a její proměnlivé postavení během porevolučního dvacetiletí a polský dominikán Tomasz Dostatni činí totéž, jen svůj pohled obrací k rodnému Polsku.
Luděk Rychetník se v článku Společné dobro: přežitá vize? zamýšlí nad současným pojetím veřejného a společného dobra, které by mělo být nejvyšším požadavkem na tvorbu zákonů a činnost zastupitelských orgánů. Jaká je skutečná situace?
Josef Zeman přináší podnětné zamyšlení o současné diskusi o rodině. Jaké jsou tendence v rámci nejen naší, ale i evropské společnosti? Máme představy o rodině shodné či jsou názory různých názorových proudů (liberální, socialistický, feministický a křesťanskodemokratický) natolik odlišné, že zabraňují jakékoli shodě o rodinné problematice a postavení rodiny ve společnosti?
Další text oddílu Člověk a společnost se věnuje fenoménu bezdomovectví a bytí na okraji společnosti. Ladislav Ptáček, vedoucí specializovaného pracoviště sociálních kurátorů v Brně, se zamýšlí nad různými mechanismy vedoucími k vyřazení ze společnosti a nabízí reflexi nejen sociologickou, ale i křesťanskou.
Přírodovědná sekce revue Universum přináší zamyšlení nad etickými otázkami, které vzbuzují současné pokroky ve výzkumu mozku z pera profesora Josefa Syky a Marek O. Vácha se věnuje otázkám lékařské etiky a problematice „dříve vyslovených přání“ v článku Kdy, jak a proč ukončit léčbu? Aktuální téma i vzhledem ke stále živé debatě o eutanázii.
V závěru pak nabízíme text profesora Ivo T. Budila, který se věnuje rasismu z historické perspektivy. Budil upozorňuje, že rasismus je jednou z moderních ideologií, která je stále znovu schopna zažehávat iracionální skupinovou nenávist a poukazuje na její místo v moderních dějinách.
Kulturní sekce nabídne zamyšlení nad knihou P. Krugmana Návrat ekonomiké krize, upozorní na osobnost dokumentaristy Jana Špáty a dá několik vhodných tipů na knižní novinky, které by mohly být i vhodným vánočním dárkem.

Přejeme Vám příjemné a podnětné čtení.
Lukáš Jirsa


Letem světem

Anketa
Benedikt XVI. a jeho setkání s akademickým světem
(Václav Hampl, Martin Prudký, Mireia Ryšková, Tomáš Halík, Jaroslav Med, Jiří Langer, Jan Bednář)

Rozhovor
Revoluce hodnoty nezměnila
(S Liborem Prudkým hovořil Josef Beránek)

Téma
Zvěřinovy dny v Opavě (fotoreportáž)
Hledání ztraceného klíče (Tomáš Halík)
Křesťan v Polsku po roce 1989 (Tomasz Dostatni)

Člověk a společnost
Společné dobro: přežitá vize? (Luděk Rychetník)
Bílá místa v diskuzi o rodině (Josef Zeman)
Život na okraji společnosti: znamení doby (Ladislav Ptáček)

Přírodní vědy
Úspěchy ve výzkumu mozku vzbuzují etické otázky (Josef Syka)

Názory, diskuze, polemika
Kdy, jak a proč ukončit léčbu? (Marek O. Vácha)
Právo na kritiku v církvi (Petr Kolář)

Historie
Rasismus - ideologie, na které něco je? (Ivo T. Budil)

Kultura
Výjimečnost všedního života (Lukáš Jirsa)
Návraty ekonomických krizí (Martin Kupka)

Recenze

Komentář
Zápisník Petra Koláře