Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 2 / 2009 - obsah


vyšlo 25. 5. 2009
Jarně-letní vydání přináší v rámci aktualit anketu o hodnotách EU (v souvislosti s červnovými volbami do EP) a jejich prosazování a také přepis projevu prof. Tomáše Halíka na mezinárodní křesťansko-židovské konferenci (konané v březnu 2009 v Krakově). 
Dále nabízí rozhovor s naším předním literárním historikem Jaroslavem Medem nejen o literárním životě za druhé republiky, nad nímž se autor poté zamýšlí i v samostatném článku. 
Esej prof. Radima Palouše se věnuje ztíženým možnostem výchovy k víře v současné vědecko-technické civilizaci a také hledá možná východiska. V souvislosti s výročím Ch. Darwina přinášíme rozsáhlý článek prof. Jiřího Váchy, který se věnuje tématu evoluce, rozlišuje různé vrstvy darwinismu a ukazuje jejich filozofické předpoklady. Prof. Jiří Bednář následně navazuje zamyšlením nad evolucí jakožto originálním podnětem pro rozvoj zralé víry i teologických interpretací.
V části věnující se společenským tématům najdeme článek prof. M. N. Ebertze o současných alarmujících proměnách církví v Německu probíhajících od konce 80. let 20. století, rozbor evangelikálního hnutí, dnes nejrychleji rostoucího segmentu křesťanství, z pera předsedy Rady církve bratrské Pavla Černého a „Pokus o teologii občanské společnosti“ ing. Luďka Rychetníka. Podle něj je úkolem každého křesťana porozumět vztahům mezi jednotlivcem a společností, k čemuž svým článkem také přispívá.
Jezuita Jan Regner představí kontroverzního filozofa Dona Cupitta, který sleduje evoluci náboženské víry od počátků až po „postmoderní cynismus“ epochy „po Bohu“ a hájí tezi o radikálně proměněném významu víry pro současného člověka. 
Historik prof. Petr Čornej se ve svém textu věnuje husitství. Jeho pohled je podepřen dlouholetým bádáním na tomto poli a přináší mnohé podněty k zamyšlení nad touto určující fází našich dějin. 
V závěru Universa jsou pak představeni belgičtí filmaři J.-P. a L. Dardennovi, jejichž filmy jsou takřka vizuálním přepisem praktické filozofie E. Lévinase.

Přejeme Vám příjemné a podnětné čtení.
Lukáš Jirsa


Letem světem


Anketa
Jaké hodnoty  je třeba prosazovat v EU dnes?
(Henryk Alberius OP, Hynek Fajmon, Zuzana Roithová, Peter Knauer SJ)

Rozhovor
Literatura mnohdy vstupuje tam, kde je teologická reflexe bezradná
(S Jaroslavem Medem hovořil Vladimír Petkevič)

Téma
Tři vrstvy darwinismu (Jiří Vácha)
Míříme k bodu Omega (Jan Bednář)

Člověk a společnost
Katolická církev v Německu: Problémy a perspektivy (Michael N. Ebertz)
Evangelikální hnutí: kořeny, vývoj a současná reflexe (Pavel Černý)
O výchově k víře dnes (Radim Palouš)
Pokus o teologii občanské společnosti (Luděk Rychetník)

Názory, diskuze, polemika
(R)evoluční filosofie náboženství Dona Cupitta (Jan Regner)

Historie
Světla a stíny husitství (Petr Čornej)
Čeští katoličtí intelektuálové a druhá republika (Jaroslav Med)

Kultura
Filmy bratří Dardennů: být rukojmím bližního svého (Lukáš Jirsa)

Recenze

Zápisník Petra Koláře