Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 1/ 2009 - obsah


vyšlo 16. 2. 2009

První číslo roku 2009 se v úvodní anketě zamýšlí nad možností bídy i v naší české blahobytné společnosti. O lidech v opravdové nouzi hovoří sestra M. Bernadetta, DNS, koordinátorka projektu Magdala J. Kapálková, P. L. Heryán, SDB a ředitel humanitární organizace Adra J. Bárta. V rozsáhlém rozhovoru se představuje kněz Noël Choux, který po roce 1989 nesmazatelně ovlivnil katolické mediální prostředí v České republice, za což byl nedávno odměněn i Svatovojtěšskou medailí udělovanou kardinálem M. Vlkem.
K aktuální současnosti míří i reflexe světové hospodářské krize profesora ekonomie a prezidentského kandidáta J. Švejnara a ředitele auditorské společnosti Deloitte ČR Luďka Niedermayera.
V sekci Přírodní vědy se Marek O. Vácha věnuje otázce genové terapie, jejímu významu a otázce, jak k ní přistupuje Vatikán. Další článek nás zavede do jednoho z center informační společnosti, totiž k internetu a jeho nejpoužívanějšímu vyhledávači Google, který nám představí J. Beránek.
Důležitou složkou křesťanství je charita, o jejíž institucionální podobě (Charita Česká republika) a její vazbě na další vzdělávání a „pastoraci“ (nejen) jejích zaměstnanců píše M. Opatrný.
Do předlistopadové minulosti se vrátíme ve vzpomínkách na ekumenický seminář v Jirchářích díky jeho protagonistům – vzpomínají L. Hejdánek, J. Sokol a V. Frei.
Sekce Historie navazuje dvěma články o předlistopadovém vývoji církví. Profesor dějin na univerzitě v Erfurtu J. Pilvousek se věnuje problematice vývoje katolické církve v NDR v letech 1968-1988. Situaci v českém prostředí následně prozkoumává historik J. Šebek.
Ruský filozof, teolog a mystik V. Solovjov a jeho vztah k židovské otázce je tématem portrétu z pera historika K. Sládka. Ten Solovjova pojímá jako předchůdce koncilního Prohlášení o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím.
Závěrečný článek Universa patří filmu, ve kterém se věnujeme svéráznému režisérovi a umělci Otakárovi M. Schmidtovi. Jeho pole působnosti je široké (televizní portréty, dokumentární i hraný film), cíl vší jeho tvorby je ale jeden: šířit křesťanskou zvěst.

Lukáš JirsaLetem světem

Anketa
Žijí mezi námi lidé v opravdové nouzi?
(S. Bernadetta, Jindřiška Krpálková, Ladislav Heryán, Jan Bárta)

Rozhovor
Trocha bláznovství, pracovitost a lidské srdce
(S No Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE ëlem Chouxem hovořil Petr Kolář a Josef Beránek)

Téma
Jircháře redivivae (Ladislav Hejdánek, Jan Sokol, Václav Frei)

Člověk a společnost
Poprvé čelíme globální recesi (Jan Švejnar, Luděk Niedermayer)

Přírodní vědy
Genové terapie (Marek Vácha)
Kdo nepoužívá Google, jako by nebyl? (Josef Beránek)

Názory, diskuze, polemika
Pastorace věřících i "nevěřících" v Charitě (Michal Opatrný)

Historie
1968 - 1988: Zlomová léta katolicismu v NDR (Josef Pilvousek)
Církev na cestě k "roku zázraků" (Jaroslav Šebek)

Portrét
Židovská otázka v pojetí Vladimíra Solovjova (Karel Sládek)

Kultura
Podivuhodná dobrodružství Otakáro M. Schmidta (Lukáš Jirsa)

Recenze

Zápsník Petra Koláře

Mediář Josefa Beránka