Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 4 / 2010 - obsah


vyšlo 10. 12. 2010

Předvánoční Universum 4/2010 se obrací do minulosti České křesťanské akademie, jejíž historie se oficiálně začala psát 8. prosince 1990. ČKA je nezávislým sdružením občanů, otevřeným pro křesťany všech církví a pro každého, kdo cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Už 20 let se rozvíjí tato síť osobních vztahů, vzájemné opory a inspirace lidí, které spojuje nepsané heslo „myslet a věřit“. Na kořeny živého a dynamicky se rozvíjejícího se sdružení vzpomínají manželé Michaela a Bořivoj Tydlitátovi a jejich osobitý vhled do dění před revolucí i po ní doplňuje Martina Špinková.
V pravidelné anketě se Universum vrací k loňské návštěvě Benedikta XVI. u nás a klade důležitou otázku: Papež byl vřele přijat nejen společenstvím katolických věřících, ale také politickou a akademickou reprezentací. Zanechal však na našem území kromě „hvězdného mediálního prachu“ trvalejší stopu? Co z jeho návštěvy padlo na úrodnou půdu? Z různých úhlů pohledu odpovídá děkan KTF UK P. Brož, kněz A. Opatrný, filozof a kněz T. Halík či literární historik J. Med.
Rozsáhlý rozhovor je věnován salesiánu Benno Benešovi, který se zamýšlí nad zdroji rozličných salesiánských aktivit, nad vysláním spolubratří do Bulharska i nad prací s romskou komunitou. V devadesátých letech byl B. Beneš provinciálem českých salesiánů, od roku 2003 je ředitelem salesiánské komunity v Teplicích. Benno Beneš kromě jiného zdůrazňuje, že je důležité „žít v pravdě vůči sobě, a to se svými světlými i stinnými stránkami a být pravdivý vůči druhým“.
Prezident ČKA Tomáš Halík se stal laureátem Ceny Romana Guardiniho. Při příležitosti předání tohoto významného ocenění Halík pronesl řeč na téma Moc nad mocí, ve které čerpá právě z Guardiniho myšlení. Universum tento projev exkluzivně přináší v úplném znění.
Kateřina Šimáčková je soudkyní Nejvyššího správního soudu a pro revue Univesum se zamýšlí nad fungováním práva u nás. Mluví se o úpadku práva – pokud bychom měli vést debatu tímto směrem, je však třeba se zeptat: Pokud úpadek, tak oproti čemu? A co může fungování práva u nás posílit?
Profesorem katolické teologie a církevních dějin Arnold Angenendt v článku Chvála staré liturgie? Říká: Motto proprio „Summorum Pontifi cum“ papeže Benedikta XVI. bylo zveřejněno
před třemi roky; reakce, které od té doby vyvolalo, sotva mohly být živější. Není divu, porozumění eucharistické slavnosti je jádrem křesťanské víry.
V polemické části Universa se Jan Konzal zamýšlí nad stavem současné pastorace u nás. Konzal osvětluje klady i zápory a shledává mnohé oblasti jako hodné kritiky. Kromě jiného tvrdí, že současné české katolictví stále ještě potřebuje dvě formy církve: Střediska s příslušným nezaměnitelným „firemním štítem“ farního úřadu, ale i kvalifikované sestry a bratry
sloužící v terénu inkognito a dostatečně přizpůsobivě, jak si to přál prozřetelný Jan XXIII.
V létě uplynulo patnáct let od smrti Yvese Congara (1904–1995), jednoho z nejvlivnějších teologů II. vatikánského koncilu a jednoho z největších ekleziologů své doby. Zároveň je tomu patnáct let, co vyšla v českém překladu jeho kniha Za církev sloužící a chudou (1963). Portrét Y. Congara napsala Klára Jelínková.
Kulturní rubrika přináší rozhovor s Lucií Trmíkovou, divadelní herečkou a scénáristkou, která spolu se svým manželem, režisérem Janem Nebeským, do českého divadelního prostoru dlouhodobě přináší duchovně závažná témata. Rozhovor se týká jejich hry Lamento: Z tance v prach a opět do tance (Den a noc Matky Terezy).

Podnětné a příjemné čtení Vám jménem redakce přeje
Lukáš JirsaLetem Světem

Anketa
Slovo papeže Benedikta XVI. rok poté
(Prokop Brož, Stanislav Balík, Aleš Opatrný, Tomáš Halík, Tomáš Machula, Jaroslav Med)

Rozhovor
V rozhodování jsme nezústal nikdy osamocen (S Benno Benešem hovořil Josef Beránek)

Téma
Vzpomínky na počátky ČKA (Michaela a Bořivoj Tydlítátovi, Martina Špinková)
ČKA očima partnerů (Rudolf Warnking, Hubert Gehring, Martin Kastler, Albert-Peter Rethmann)
Budoucnost v místních skupinách (Nina Nováková, Filip Čapek, Jana Nováková, Tomáš Fassati)

Člověk a společnost
Moc nad mocí: Ke Guardiniho vizi postmoderny (Tomáš Halík)
Jak funguje právo v naší společnosti (Kateřina Šimáčková)
Chvála staré liturgie? (Arnold Angenendt)

Trendy
Výjimečnost lidství (Paul Valadier)

Názory, diskuze, polemika
Ad: KDU-ČSL - dnes a zítra (Jaromír Talíř)
Pastorační postupy skryté církve (Jan Konzal)

Historie
Jak bychom dnes měli zemřít (Miloš Doležal)
Yves Congar: církev jako společenství (Klára Jelínková)

Kultura
Divadelní setkání Matky Terezy s Anthony de Mellem
(S Lucií Trmíkovou hovořil Lukáš Jirsa)

Recenze

Komentáře