Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Universum 2 / 2010 - obsah


vyšlo 18. 5. 2010

Druhé číslo roku 2010 otevírá anketa na téma nanejvýš aktuální: sexuální zneužívání v církvi. Najdeme v ní názory jak zástupců církve tak odborníků z oboru psychologie a sexuologie. První skupinu reprezentují odpovědi biskupa V. Malého, teologa R. Milfaita a jezuity J. Regnera a druhou názory sexuologa J. Zvěřiny, psychoterapeuta J. Hučína a známého psychologa a sexuologa S. Hubálka. Anketu doplňuje článek německého teologa a psychologa W. Müllera nazvaný Církev a sexuální zneužívání.
Profilový rozhovor je tentokrát věnován dramatiku a významné postavě české divadelní scény Karlu Krausovi, který v lednu 2010 oslavil své 90. narozeniny.
Ludmila Muchová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity se v článku Vzájemný dialog nebo vzájemné předsudky věnuje rozboru názorů mladých lidí na náboženství a víru. Ukazuje, jak je mladá generace zatížena mnohými předsudky a jak trpí nedostatečnou informovaností z náboženské oblasti.
Dále v Universu najdeme sondu do dvou „úspěšných“ farností: představí se nám pražská farnost sv. Terezičky v Praze-Kobylisích a farnost Jimramov ležící na moravsko-českém pomezí. Čím to je, že tamních návštěvníků bohoslužeb a dalších aktivit neubývá, ba naopak?
Sekce Člověk a společnost přináší dvě úvahy: profesor Jaroslav Pánek, historik a místopředseda AV ČR se zamýšlí nad Evropou, která se ocitá na rozcestí. Bude naše civilizace schopná obnovit své kořeny? Neztratí Evropa své místo v postupně nově definovaném kulturním prostoru současného světa?
C. V. Pospíšil se ve své teologické přednášce věnuje otázkám spojeným s Nejsvětější Trojicí: ve svém propracovaném a přitom jasném exkurzu ukazuje potřebnost trojjediného Boha a kromě jiného také říká: „Církev ze všech národů je nevyhnutelně jednotou v rozličnosti a rozličností v jednotě, což plně odpovídá mystériu nejvyšší jednoty v maximální rozličnosti identit Otce, Syna a Ducha svatého.“
Esej Jeden ze ztracených klíčů Martina Kočího z KTF UK reaguje na článek T. Halíka z posledního čísla Universa roku 2009. Kočí přibližuje situaci současného křesťanství v pojetí vlámského teologa Lievena Boeva, u kterého nachází alternativní odpovědi na Halíkovy názory.
Do historie nás pak zavede text Vácslava Babičky, který mapuje zrod a vývoj Akademie křesťanské v letech 1875-1952. Tu lze považovat za vzdálenou předchůdkyni Křesťanské akademie v Římě i současné ČKA.
V závěru druhého čísla roku 2010 najdeme celostránkové zhodnocení knihy L. PrudkéhoInventura hodnot a několik dalších recenzí zajímavých knižních novinek.

Přejeme Vám podnětné čtení!
Za redakci revue Universum Lukáš Jirsa
Letem světem

Anketa
Otazníky kolem sexuálního zneužívání v církvi
(Jaroslav Zvěřina, Václav Malý, Jakub Hučín, Slavomil Hubálek, René Milfait, Jan Regner)

Rozhovor
Jsme národem běžných okamžiků
(S Karlem Krausem hovořil Vladimír Petkevič a Vladimír Roskovec)

Téma
Vzájemný dialog nebo vzájemné předsudky? (Ludmila Muchová)
Farnost jako magnet (Josef Beránek)

Člověk a společnost

Jsme všichni v Evropě na jedné lodi (Jaroslav Pánek)
Nejsvětější Trojice s otazníky (Ctirad Václav Pospíšil)

Trendy
Dítě nechtěné, dítě chtěné (Paul Yonnet)

Názory, diskuze, polemika

Církev a sexuální zneužívání (Wunibald Müller)
Jeden ze ztracených klíčů (Martin Kočí)

Historie
Akademie křesťanská 1875 - 1952 (Vácslav Babička)

Kultura

Jaké hodnoty nacházíme v české společnosti? (Ondřej Štěch)

Recenze

Komentáře

Zápisník Petra Koláře
Mediář Josefa Beránka