Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 1 / 2010 - obsah


vyšlo 9. 2. 2010

V letošním roce slaví ČKA 20. výročí od svého vzniku. ČKA je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších občanských neziskových organizací polistopadové éry (místní skupiny ČKA najdeme ve více než 70 městech ČR). Tomuto jubileu se věnujeme v pravidelné anketě. Té se zúčastnili lidé, kteří byli u samých počátků organizace. Zakladatelé vzpomínají na původní ideu a hodnotí následné zrání a „dospívání“ ČKA. Vedle pochvalných hlasů (T. Halík, A. Šerých, Š. Špinka) zaznívají i kritické výtky (M. Semín).
Exkluzivní rozhovor Universu poskytl rakouský teolog a emeritní profesor vídeňské univerzity p. Paul Zulehner. Otevřeně hovoří o neutěšené roli křesťanů ve střední Evropě i o tom, jak sociologie náboženství, které se věnuje již několik desítek let, přispívá k střízlivému pohledu na křesťanství v současném světě. Díky svým dlouholetým výzkumům týkajících se náboženských otázek nejen v Rakousku může p. Zulehner hodnotit situaci s patřičným odstupem, který mnohdy chybí při vnitrocírkevním pohledu na věc.
Rozsáhlou diskusi přináší článek Mimoekonomické předpoklady fungování volného trhu, ve kterém se setkávají dva přední čeští ekonomové Lubomír Mlčoch a Tomáš Ježek. Společně hledají vztah mezi ekonomii a morálkou. Tomáš Ježek říká: „V 18. století, kdy ekonomii založil skotský morální filozof Adam Smith, by nikoho ani nenapadlo oddělovat studium pravidel chování a morálky od ekonomických procesů.“ I dnes musí platit, že trh, ať volný či regulovaný, nemůže být definován bez pravidel chování.
Filip Čapek, evangelický farář a odborný asistent na ETF UK, se zamýšlí nad vztahem archeologie a biblického zkoumání. Ukazuje proměnu vztahu těchto dvou vzájemně provázaných oblastí, které v různých dobách ovládaly různé tendence: polarita, komplementarita, exkluzivita, harmonie.
Ožehavou otázku otevírá jezuita Petr Kolář ve svém článku Náboženství – inspirace světců i teroristů. Ptá se přímo: Jak je možné, že se na jedno a totéž náboženství odvolávají hrdinové obětavosti a lásky na jedné straně i násilníci na straně druhé? Kolář představuje různé úhly pohledu na věc. Nedává definitivní odpovědi, ale otevírá prostor pro další reflexi.
Jana Maryšková se textem Dříve vyslovená přání vrací k problematice, kterou otevřel Marek Vácha v minulém čísle. Tentokrát nám je přiblížena zkušenost našich německých sousedů, kteří již přijali určitou právní úpravu této věci. Budiž nám příkladem v debatě, která se v souvislosti s návrhem zákona o zdravotních službách začíná rozbíhat i u nás.
Filozof Radim Palouš přináší v přednášce Mravnost dnes? hutné zamyšlení nad tím, jakým způsobem se člověk rozhoduje a uvažuje nad tím, co je opravdu dobré a co ne. Svým myšlením směřuje k jasnému apelu: „Odpovědnost znamená odpovídat na kriteria vždy vyšší, než jen lidská: na kritéria ABSOLUTNÍ!“
Ve vzpomínkovém rozhovoru s paní Helenou Medkovou se Universum vrací k osobnosti Ivana Medka, který byl a zůstává nedílnou součástí kulturní, politické i intelektuální historie naší země. Rozhovor je doplněn mozaikou vzpomínek těch, kteří byli I. Medkovi blízko.
V závěru prvního čísla roku 2010 najdeme ještě vzpomínku na přírodovědce Josefa Reischiga od Jitky Kočové, zamyšlení nad filmem J. Hřebejka Kawasakiho růže a jako obvykle i několik dobrých knižních tipů.

Přejeme Vám podnětné čtení!
Za redakci revue Universum Lukáš Jirsa


Letem světem

Anketa
Česká křesťanská akademie - nástroj dialogu v duchu pravdy
(Tomáš Halík, Václav Peřich, Daniel Kroupa, Jan Bednář, Anna Šerých, Michal Semín, Štěpán Špinka, Martin C. Putna)

Rozhovor
Jsme spíš robustní obránci, než ofenzívní hráči v poli
(S Paulem Zulehnerem hovořil Petr Kolář)

Téma
Mimoekonomické předpoklady fungování volného trhu
(Tomáš Ježek, Lubomír Mlčoch)

Člověk a společnost
Archeologie a bible (Filip Čapek)
Náboženství - inspirace světců i teroristů (Petr Kolář)

Přírodní vědy
Nenápadné a škodlivé stresory (Deborah Du Nann Winter, Susan M. Koger)

Názory, diskuze, polemika
Dříve vyslovená přání (Jana Maryšková)
Mravnost dnes? (Radim Palouš)

Historie
Nepřeslechnutelný hlas Ivana Medka (Helena Medková)
Josef Reischig: objevovatel skryté krásy stvoření (Jitka Kočová)

Kultura
Hřebejkovo nenápadné unikání životu a vině (Lukáš Jirsa)
Duch, který posvěcuje (Tomáš Špidlík)
Jan Balík: Na cestě s mladými (Jana Hamanová)

Recenze

Komentáře

Zápisník Petra Koláře