Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

vyšlo 17. 5. 2011

Druhé číslo revue Universum se v rozsáhlé anketě věnuje Memorandu německých teologů, které bylo publikováno na začátku letošního roku. Tři stovky německých teologů a teoložek vydaly prohlášení, ve kterém požadují především strukturální reformu katolické církve. V úvodu memoranda vyslovují přesvědčení, že současná „bezprecedentní krize církve“ poukazuje na nutnost takové reformy a zároveň vytváří vhodné podmínky pro její zahájení. Jejich slova vyvolala rozsáhlou škálu reakcí od přitakávajícího souhlasu přes lhostejnost až po příkré odmítnutí. Jak jejich názory a výzvy rezonují v České republice? Podle některých se jedná jen o „vzpouru v domě důchodců“ (M. Freiová), podle jiných o právoplatný hlas v debatě o církvi žijící na prahu 21. století. Biskup Václav Malý ve své odpovědi podotýká: „Memorandum nedává hotové odpovědi, ale naopak rozkrývá strukturální otázky, co a jak dál. Učme se i my v české církvi – věřící, kněží a biskupové – dialogu a nebojme se, že tím ztratíme.“
Čtvrtletník České křesťanské akademie věnuje výrazný prostor také situaci v našem vysokém školství. Profesor UK Jan Bednář se zabývá otázkou placení školného a profesor VŠE Petr Pernica přímo krizí univerzit. Dočteme se p soudobé krizi klasické vzdělanosti, školství i o krizi svobodného a logicky uspořádaného myšlení.
Profilový rozhovor čísla je tentokrát věnován lékařce Dagmar Pohunkové. Její život plný zvratů nebyl jednoduchý, přesto říká o většině životních etap svého bohatého života: „…byla to krásná doba…“
V rámci připomínání osobnosti zesnulého Oty Mádra Universum přináší krátký profil od dr. Jolany Polákové a podstatné části dvou Mádrových klíčových textů, které autora ukazují v plné síle jeho služby Božímu lidu, církvi. Tyto texty jsou i dnes aktuální a inspirativní.
Mediální analytik Jiří Zajíc se v rozsáhlém rozboru knihy Slovenky Terézie Rončákové zabývá otázkou, jak může v médiích obstát křesťanská zvěst. T. Rončáková ve své knizeMôže cirkev hovoriť mediálnym jazykom? (Paulínky, 2011) na základě mediálních analýz dává odpověď právě na tuto kardiální otázku. Žijeme totiž v mediální době a kdo nerozumí médiím, nemá šanci výrazněji prosadit svůj hlas.
Článek Perly Kuchtové Jsou to (přece jen) jatka, upozorňuje na skutečnost, že masová živočišná výroba je záležitost, kterou člověk nemůže vnímat jinak než jako hrozivý stín lidské civilizace. Jak se k tomuto fenoménu můžeme stavět z křesťanského hlediska? Právě na tuto odpověď hledá Kuchtová odpovědi.
Softwarový inženýr Boleslav Vraný se dotýká tématu víry u vědců a technicky vzdělaných lidí. Snaží se sdělit, jak je doprovázet a jak právě jim pomáhat na cestě životem, jak s nimi o víře hovořit a jak jim víru zvěstovat.
V závěru Universa se pak můžeme ponořit do osobních zápisků sestry Magdaleny Schwarzové, která oslavila své 90. narozeniny, případně si přečíst rozhovor s jedním z nejuznávanějších režisérů současného uměleckého filmu, kterým je maďarský tvůrce enigmatických děl Béla Tarr. Jeho legendární sedm a půl hodiny dlouhé Satanské tango(1994) jasně ukazuje, že se jedná o umělce, kterému se dostává pozornosti plným právem. Jeho dílo poskytuje široký prostor filosofickým i duchovním interpretacím.

Inspirující čtení za redakční tým
přeje Lukáš Jirsa

Letem světem

Anketa
Memorandum německých teologů inspiruje i rozděluje
(Michal Opatrný, Václav Malý, Tomáš Halík, Michaela Freiová, fr. Benedikt Tomáš Mohelník OP, Jan Jandourek, Václav Vacek)

Rozhovor
Změna je život (S Dagmar Pohunkovou hovořil Josef Beránek)

Téma
K otázce školného v širších souvislostech (Jan Bednář)
Krize univerzit (Petr Pernica)

Člověk a společnost
Kristův bojovník Oto Mádr (Jolana Poláková)
Zápisky z mrtvého domu (Pavel Vágner)
Memorandum evropských teologů k situaci v katolické církvi (Petr Kolář SJ)
Víra v masmédiích s otazníky (Jiří Zajíc)

Trendy
Jsou to - přece jen - jatka (Perla Kuchtová)

Názory, diskuze, polemika

Víra techniků a přírodovědců (Boleslav Vraný)
Ad: Arnold Angenendt: Chvála staré liturgie? (Ondřej Mléčka)

Historie
Nevšední paměti sestry Magdaleny Schwarzové (Magdalena Schwarzová OCD)

Kultura

Filmy o posvátnosti lidské důstojnosti (S maďarským režisérem Bélou Tarrem hovořil Lukáš Jirsa)

Recenze

Komentáře