Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 1 / 2011 - obsah


vyšlo 15. 3. 2011

První číslo Universa roku 2011 se kromě jiného věnuje nutnosti reforem, které čekají Českou republiku v nejbližší době. Anekty na toto téma se zúčastnili ekonomové, sociologové i katolický kněz. Josef Beránek pak v rozsáhlem textu Reformy v dohledu, reformy ve hvězdách uvažuje nad tím, proč se reforem (vlastně jakéhokoli rázu) tolik obáváme a jasným způsobem osvětluje nutnost reformy sociální, zdravotní i reformy veřejných financí.

Velký rozhovor je tentokrát veden s jezuitou Petrem Kolářem, který byl od roku 1968 v emigraci v Rakousku a poté ve Francii. Od začátku 90. let ovšem opět žije a působí u nás: „Chceme-li vést dialog se společností, musíme začít u sebe – spoluvytvářet církev, kde se neporoučí „shora“ a kde není největší ctností němá poslušnost oveček.“ Kolář vzpomíná na pokoncilní vření ve Francii, na odkaz II. vatikánského koncilu dnes a také se zamýšlí nad rolí žen v současné církvi.
Koncem roku oslavila ČKA dvacáté výročí své existence. Při té příležitosti pronesl slavnostní řeč i hnězdenský arcibiskup Henryk J. Muszinski, který se ve svém projevu zamyslel nad skutečností, že se existenciální otázky hlásí o slovo snad ještě více nyní, když žijeme ve svobodné demokratické společnosti, než když jsme žili v totalitním režimu.
Budoucností světa je Čína – ekonomicky, politicky i společensky. Petr Mucha ve svém článku K současné náboženské situaci v Číně vychází (nejen) ze své nedávné cesty po tomto probouzejícím se obrovi a popisuje vztah čínské společnosti k náboženským hodnotám.
Pavel Kuneš, emeritní farář v pražských Vršovicích, svým nezaměnitelným a všem přístupným stylem hovoří o tom, Jak mluvit o Pánu Bohu v roce 2011. Jedná se o zamyšlení nad praktickou a každodenní přítomností nás křesťanů ve světě. Jakých prohřešků se obvykle dopouštíme při čtení Bible? Dokážeme být skutečně naději pro lidi kolem nás?
Jan Regner SJ se v článku Evangelizace v sekularizovaném světě zamýšlí se nad otázkou, jakým způsobem vést pastorační péči o akademiky v současném sekularizovaném světě. Vychází z konference zaměřené právě na pastoraci vysokoškolských studentů konané v Římě na podzim minulého roku.
Francouzský jezuita Joseph Moingt se v textu Žena v církvi 3. tisíciletí zaměřuje na postavení žen: Jedním z nejvýraznějších vývojových rysů západní civilizace na prahu 21. století je proměna životních podmínek žen. Jak se proměnilo jejich postavení v rámci katolické církve?
Sekce Názory, diskuse a polemika přináší několik ohlasů na texty z minulých čísel: reakci na článek J. Bednáře Potřebují naše vysoké školy reformu? z pera Pavla Peterky, reakci na článek o P. Josefu Toufarovi, jejímž autorem je Adolf Rázek, bývalý vyšetřovatel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a také delší text advokáta Milana Hulíka Nemáme právní jistotu, ale právní nejistotu. Jeho článek nabízí kritický pohled na českou justici a je vítaným doplněním k zamyšlení nad českým právem, které Universum uveřejnilo v posledním čísle roku 2010.
V závěru Universa najdeme projev papeže Benedikta XVI., který ještě jako kardinál pronesl při příležitosti stého výročí úmrtí kardinála Johna Henryho Newmana. Joseph Ratzinger se zamýšlí nad odkazem tohoto zásadního britského teologa – a ukazuje, v čem jsou jeho myšlenky stále aktuální. Pohled na dílo a osobonst J. H. Newmana je doplněn článkem P. Iana Kera, odborníka na život a dílo blahoslaveného Newmana.
 Ani tentokrát nechybí kulturní oddíl a četné recenze na nové knihy.

Podnětné a příjemné čtení
Vám jménem redakce přeje
Lukáš Jirsa


Letem světem

Anketa

Jaké reformy od současné vlády očekáváte především?
(Tomáš Sedláček, Libor Prudký, Martin Kupka, Jan Hartl,
Jiřina Šiklová, Luděk Niedermayer, Zbigniew Czendlik)

Rozhovor
Odpovědný otrok neexistuje (S Petrem Kolářem hovořil Josef Beránek)

Téma
Reformy v dohledu, reformy ve hvězdách (Josef Beránek)

Člověk a společnost

Dnešní člověk a jeho hledání smyslu života (Henryk J. Muszynski)
K současné náboženské situaci v Číně ( Petr Mucha)
Jak mluvit o Pánu Bohu v roce 2011? (Pavel Kuneš)
Evangelizace v sekularizovaném světě (Jan Regner)

Trendy
Žena v církvi 3. tisíciletí (Joseph Moingt)

Názory, diskuze, polemika
Školné není zcela nezpochybnitelná volba (Pavel Peterka)
Místo pohřbení Josefa Toufara (Adolf Rázek)
Nemáme právní jistotu, ale právní nejistotu (Milan Hulík)

Historie
Životní lekce: Zamyšlení nad odkazem J. H. Newmana (Joseph Ratzinger)
Moudrost nahlíží do budoucna (Ian Ker)

Kultura

Bratrovražda beze slov a usmíření na sklonku života (Lukáš Jirsa)
Originální výstavba Dogmatiky G. L. Müllera (Karel Skalický)

Recenze

Komentáře