Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 2 / 2012 - obsah


 vyšlo 15. 5. 2012

Vážený čtenáři,


na tomto místě Ti obvykle dávám určitý návod, čeho a jak si v daném čísle našeho časopisu především všimnout, a to spolu s podněty k nějakému obecnějšímu zamyšlení. Chtěl jsem tak původně učinit i dnes, ale napadlo mne, že můžeš mít právě dost takového „řízení“ a že nebude na škodu alespoň někdy ze zažitého stereotypu ukročit poněkud stranou. Podělím se tedy s Tebou nejprve o dva obrázky, jež v minulých dnech vstoupily do mojí mysli. Prvním byl obraz televizního záznamu části svévolného provokativního vystoupení extravagantní hudební skupiny v jednom z nejposvátnějších chrámů Ruské pravoslavné církve. Bylo mi jasné, že protest primárně směřoval proti propojení současného vedení této církve s politickými špičkami, v mnoha ohledech velmi kontroverzními ve vztahu k demokratickým hodnotám, a s ekonomickým establishmentem zapojeným i do sfér velmi pochybných aktivit, ale přece jen jsem měl dojem něčeho rouhavého, přinejmenším hluboce urážejícího cit prostého věřícího. Chápal jsem proto dobře snahy postavit aktivní účastníky protestu před soud. Zakrátko potom mi však v mysli vytanul další obraz. Dávný soud, kdy soudci se především jeví jako oddaní zastánci důstojné chrámové bohoslužby, s níž však byli jako kněží svázáni nejen úctou k Hospodinu, ale i svými ekonomickými zájmy, zajištěnými i kolaborací s okupační státní mocí. Zvali se Saducejové a jejich hlavními představiteli byli jakýsi Annáš a Kaifáš. Soudili podivného výtržníka, jenž svévolně a provokativně narušoval důstojnost standardní chrámové bohoslužby, vyhnal z chrámu „obchodníky“, kteří materiálně zajišťovali nejen ji, ale i její vykonavatele. Musel si přitom počínat s obrovskou emotivní razancí, když otrlí kšeftaři beze slova prchali a zkušená chrámová stráž se zřejmě neodvážila zasáhnout. Jméno tohoto výtržníka není v tuto chvíli důležité, ostatně myslím, vážený čtenáři, že ho velmi dobře znáš. Ale co z právě uvedeného plyne pro náš časopis? Hlavním záměrem těch, kdo připravují jednotlivá čísla, je poskytnout látku k tvůrčímu přemýšlení, nedávat jednoduché recepty, ale spíše nabádat k angažovanému promýšlení závažných témat, a to i prostřednictvím různých alternativních pohledů. Prosíme Tě tedy, milý čtenáři, abys tak přistupoval k tomuto číslu i k celému časopisu Universum. Právě zmíněné dva obrázky Ti snad mohou k tomu být inspirativní ilustrací.

Jan Bednář


Letem světem
Solidarita v Evropě (Josef Beránek)

Anketa
Hrozivá masa nezaměstnaných: na světě nemůže najít práci 75 miliónů mladých
(Pavel Bělobrádek, Martin Kupka, Michael Martinek, Marek Ženíšek)

Rozhovor
Teolog, který se stal předsedou Učené společnosti ČR
(S Petrem Pokorným hovořil Josef Beránek)

Téma
Teologie a univerzita, aneb o prospěšnosti nezištného poznání (Vojtěch Novotný)
Teologie ve společnosti z různých úhlů
(Marek O. Vácha, Lubomír Mlčoch, Jindřich Halama, Tomáš Machula, Vladimír Papoušek)
Teologie na univerzitě: historické ohlédnutí (Vojtěch Novotný)

Člověk a společnost
Ekumenický koncil jako osud (Karel Floss)
Není svobody bez řádu, není řádu bez morálky (Lubomír Mlčoch)
Sudetoněmecký den (Emmeram Kränkl, OSB)
Krize státních dlůhů a bujení mafie (Jacques de Saint Victor)

Trendy
Evoluční etika 2.0? (Ruppert M. Scheule)

Názory, Diskuze, Polemika
Věda jako posilující element víry (Jan Fischer)

Historie
Svědek maximálního křesťanství (Jan Stříbrný)

Kultura
Film o cestě k odpovědnosti (Lukáš Jirsa)

Recenze
Záblesky věčného světla v sovětských pracovních táborech (Štěpán Smolen)

Komentáře