Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 3 / 2012 - obsah


vyšlo 8. 10. 2012

Letem světem

Aby všichni byli jedno... (Kateřina Štěpánková)
Dvacet let setkávání nad Biblí a uměním (Helena Faberová) 
Poslední rozhovor kardinála Martiniho

Anketa

První přímá volba prezidenta ČR
(Jan Hartl, Benedikt Mohelník OP, Miloslav Fiala OPraem., Jiřina Šiklová, Marie Rút Křížková, Martin Holík)


Rozhovor

Co je Boží vůle? (S biskupem Karlem Herbstem hovořil Josef Beránek)

Téma

Zdroje sociálního napětí v euroatlantické civilizaci (Petr Robejšek)
Krize spirituality v Evropě (Petr Glogar OCD)
Krize rodiny a její kořeny (Jan Sokol)


Člověk a společnost

V otázce náboženství a víry si nevystačíme (se Zdeňkem R. Nešporem hovoří Lukáš Jirsa)
Arcibiskup s ĺudskou tvárou (Josef Beránek)
Naše společná budoucnost v Evropě (Josef Beránek)
Evropskému parlamentu chybí zákonodárná iniciativa (s Martinem Kastlerem hovořil Josef Beránek)
Jsme unavení Evropou? (Hans-Gert Pöttering)

Trendy

Nový, trochu zvláštní zájem o církev (Petr Kolář SJ)

Názory, diskuze, polemika

Jak to, že existuje něco spíše než nic (Ladislav Krlín)
Jaká je role teologických fakult na univerzitách? (Prokop Brož, Dalibor Štys, Gabriela Ivana Vlková)

Historie

Odpůrce nacismu a komunismu (Anežka Stříbrná)

Kultura

Druhý vatikánský koncil a české země (Jan Stříbrný)
Když festival slzám nevěří... (Jaromír Blažejovský)

Recenze

Silnější než nenávist: Odkaz trapistů z Tihbhirine (Lukáš Jirsa)

Komentáře