Česká křes»anská akademie

[6. 10. 2015] UNIVERSUM 3 / 2013 - obsah


vyšlo 4. 10. 2013

Letem světem

Matrix křes»anství
(se Suzanne Heineovou a Peterem Pawlowskym rozmlouval Petr Kolář SJ)
Nádvoří národů zavítá do české republiky
(s Pavlem Fischerem rozmlouval Lukáš Jirsa)

Anketa

Jak se diecéze připravují na novou éru?
(Karel Štícha, Adolf Pintiř, Jiří Mikulášek, Martin David,
Pavel Rathouský, Zuzana Bumbová)

Rozhovor

Příchod církve z druhého konce světa
(s Walterem Kasperem rozmlouval Marco Burini)

Téma

Odvaha být církví dnes (Vojtěch Novotný)
Odvaha být církví dnes: slouľící a chudou (Pavel Hošek)

Člověk a společnost

Čím je vyšší, tím je významnější
(se Suzanne Heineovou rozmlouval Petr Kolář SJ)
České národní zájmy (Petr Robejšek)
České národní zájmy podruhé (Jaroslav Bašta)
Obhajoba koncepce společného dobra (Francois Flahaut)
Kauza Bezák v slovenských médiách (Terézia Rončáková)
Sociální práce a teologie. Dvacet let dialogu (Vladimír Roskovec)

Trendy

Směřuje světová církev do místních společenství? (Paulo Suess)

Názory, diskuse, polemika

Snesitelná tíha bytí (Martina Špinková)

Historie

Ušlechtilý Kristův svědek (Jan Stříbrný)

Kultura

Velká nádhera světa v očích stoleté světice (Lukáš Jirsa)

Recenze

Víra ve veřejném prostoru (Martin Kočí)