Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 2 / 2014 - obsah


vyšlo 20. 6. 2014

Letem světem
Svědkové bolesti a naděje (s Pavlem Sekyrkou rozmlouval Josef Beránek)
Když náboženství hájí politiku
Akademie dialogu (S Jaroslavem Šebkem a Pavlem Hoškem rozmlouval Josef Beránek)

Anketa

Jak jste prožíval(a) svatořečení Jana XXIII. A Jana Pavla II.?
(Jan Gregor, Karel Satoria, Jaroslav Lorman, Martin Vaňáč, Jan Rybář SJ)

Rozhovor

O problematickém dospívání
(s Umbertem Galimbertim rozmlouval Lukáš Jirsa)
Sladit svůj život s celým stvořením (Pavel Kuneš)

Téma

Bude naše církev skutečnou rodinou? (Jiří Zajíc)
Veřejné mínění v církvi (Petr Kolář)
To prozření vůbec nemusí být na škodu (s Františkem Mikloškem rozmlouval Josef Beránek)
Petice v církvi?! (Jiří Kašný)
Peníze snadno rozdělují (Josef Beránek)

Člověk a společnost

Věda a dějiny (Petr Pokorný)
Anomie jako zdroj likvidace rodin (Libor Prudký)
Účast žen na úkolech v církvi (Michaela Pitterová)

Trendy

Bůh jako naivní vědecká hypotéza neexistuje (Tomáš Halík)
Četba v knize stvoření (s Tomášem Halíkem rozmlouvala Ilona Trnková)

Ohlasy, názory, diskuse

Jaký smysl má tvrzení: vesmír smysl nemá, Naše existence však ano? (Jan Bednář)
Návrat církve na cestu evangelia (Fréderic Lenoir)

Historie

Život jako služba (Vojtěch Kundrát, Libor Judas)
„Setkání Taizé“ bude opět v Praze! (s Martinou a Marianem Hoškovými rozmlouval Petr
Kolář SJ)

Kultura

Gadžo v ghettu (s Tomášem Kratochvílem rozmlouval Ondřej Sabol)
Všetky moje děti (Ondřej Sabol)

Recenze

Přirozená teologie podle Rogera Scrutona (Martin Kočí)

Komentáře