Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 3/ 2014 - obsah


vyšlo 10. 10. 2014

Letem světem
Uľ je mu dobře, ale bude tu chybět (Dagmar Pohunková)
Návrat církve na cestu evangelia (Frédéric Lenoir) 
Lidé mění svět: Mary Aquinas Kinskeyová, OFM

Anketa

Je Vladimír Putin ochráncem křes»anských hodnot?
(Roman Joch, Dan Drápal, Tomáš Halík, Max Kašparů, Tomáš Holub, Martin C. Putna, Jan
Bednář)

Rozhovor

Doba bezstarostnosti v Evropě skončila
(s Josefem Pazderkou hovořil Josef Beránek)


Téma

Nevyřešené otázky astročásticové fyziky a kosmologie (Jiří Grygar)
Standardní model v kostce (Jiří Chýla)

Člověk a společnost
Hodnoty pro politiku a politika pro hodnoty (Petr Robejšek)
Vztah církve a společnosti (Jiří Mrázek)
Příběh rodiny Le Penových (Cédric O)
Sekulrání věk a jeho rozmanité příběhy (Jan Regner)

Trendy

Morální doktrína nebo "morálka vnímání"? (Konrad Hilpert)

Ohlasy, názory, diskuze

Kritika jako charisma
Ateismus ve věku konzumu
Krajina je naší identitou

Historie

Za všech okolností ľít v Boľí přítomnosti (Daniel Feranc)

Kultura

O druhém ľivotě Kluka na kole
Cesty k výkladu Bible

Recenze

Komentáře