Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 4 / 2014 - obsah


vyšlo 15. 12. 2014

Letem světem
Bůh a Miloš se smějí podobným způsobem (Jiří Hanuš)
Ohlédnutí za XX. Dny Josefa Zvěřiny (Václav Anděl)
Synoda o křes»anské rodině a o evangelizaci (Petr Kolář SJ)
Sudetský Němec, který má rád rodnou zem (Helena Faberová)


Anketa

Evropa a právo šaría
(Roman Joch, Martin T. Zikmund, Václav Malý, Mohamed Abbas, Luboš Kropáček)


Rozhovor

Filosofie z nitra metafory
(Józefa Tischnera představuje ve společném rozhovoru trojice současných polských
filosofů Marek Drwiega, Jan Andrzej Klozowski OP a Karol Tarnowski.)


Téma

Společná odpovědnost křes»anů (Tomáš Halík)
Demokracie a svoboda (Jakub S. Trojan)
Jak zacházíme s demokracií (Petr Robejšek)
Armáda v demokratické společnosti (Jiří Šedivý)


Člověk a společnost

Čtvrt století po pádu berlínské zdi (Petr Kolář SJ)
Slovenska spoločnos» a cirkev (František Mikloško)
Exodus z arabského světa (Petr Kolář SJ)


Trendy

Krajina a církev (Vojtěch Macek)


Názory, diskuze, polemika

Quo vadis, physica? (Jan Bednář)
Být v církvi (jako) doma ( Veronika Francová)


Historie

Vyšehrad v letech padesátých a šedesátých (Jaroslav Vrbenský)
Proti proudu - Vyšehrad teologický (Petr Sláma)
Za Petrem Příhodou (Jaroslav Šubrt)


Kultura

Jablka ve sněhu (Vladimír Suchánek)


Recenze


Komentáře

Konference o hermeneutice zkušenosti
(Zdenko Š. Širka, Petr Jandejsek, Cristian Panaitescu)