Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 1 / 2015 - obsah


vyšlo 23. 3. 2015

Letem světem

Sjednocená Evropa začíná u jejích občanů (Jan Heinzl)
Mysl a duch (rozhovor s Johnem M. Templetonem jr.)
Zatím smíme nosit kříž na krku (rozhovor s Ninou Novákovou

Anketa

Máme se obávat islámu v Evropě?
(Miloslav Vlk, Bronislav Ostřanský, Šádí Shanaáh, Hassan Mezian, Zuzana Roithová, Petr
Pokorný, Robert Huneš, Pavel Hošek)

Rozhovor

Hledání jádra (rozhovor s Janem Fischerem)

Téma

Jean-Marc Ferry a Paul Valadier o vztahu náboženství a politiky (rozhovor vedli N. Sarthou-Lajus a J.-L. Schlegel)
Cesta mezi dvěma extrémy (Tomáš Halík)
Co dnes ohrožuje Evropu? (Jan Bednář)

Člověk a společnost

Ve dvojím ohni (Pavel Fischer)
Minulost máme stále před sebou (rozhovor s Radkem Schovánkem)

Trendy

Evropské setkání mladých (Martina Hošková)

Názory, diskuze, polemika

Ad: Církev a krajina (Tomáš Bayer)
Vzdálený svět ( Petr Kolář SJ)
Charlie a liberalismus (David Peroutka OCD)
Nad synodou s nadějí (Jindřich Šrajer SDB)

Historie

Průkopník ekumenické teologie (Peter Neuner)
Kde je právo, tam je Bůh (Vojtěch Vlček)

Kultur
a
Proti zlu bojovat, s dobrým zůstat (anketu připravil Lukáš Jirsa)

Recenze

Komentáře