Česká křes»anská akademie

Kontakt

v současné době bez kontaktu

Praha 3


Činnost této místní skupiny je pozastavena.

V případě zájmu o obnovení pobočky pište na: cka@krestanskaakademie.cz


PROGRAM 2016

letní semestr 2016

středa 18. 5. 2016 v 19.00
Jiřina Šiklová a doc. Pavel Hošek:
Korán a bible

modlitebna ČCE, Korunní 60, Praha 2
středa 16
. 3. 2016 v 19.00
Domini
k Duka a Ing. Daniel Fajfr:
Církev v dnešní společnosti

modlitebna ČCE Praha 2 
středa 17. 2. 2016 v 19.00
Martin Zykmund a Alain Cleyssac:
Ekumenické hnutí

modlitebna ČCE Praha 
Z činnosti

Rok 2015

Satrší plakátky z akcí:

 středa 18. 11. 2015 v 19.00
prof. Gerd Theissen:
Nový katechismus křes»anské víry -
čemu věří kritický křes»an?

Modlitebna ČCE, korunní 60, Praha 2


středa 21. 10. 2015 v 19.00
plk. Pavel Skácel
JUDr. Cyril Svoboda:
Vetřelci či uprchlíci?

modlitebna ČCE, Korunní 60
Praha 3

středa 16. 9. 2015 v 19.00
doc. Pavel Hošek, Th.D.,
JUDr. Tomáš Kraus a
Dr. Mojmír Kallus:
Křes»ané a ľidé - obrat ve vztazích?

Modlitebna ČCE
Korunní 60, Praha 2

středa 20. 5. 2015 v 19.00
doc. Jiří Mrázek Th.D.:
Křes»ané a apokalypsa

v modlitebně ČCE
Korunní 60, Praha 2

středa 15. 4. 2015 v 19.00
Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c.

v modlitebně ČCE
Korunní 60, Praha 2

úterý 17. 3. 2015 v 19.00
RNDr. Jiří Grygar, CSc:
Věda a víra

v modlitebně ČCE
Korunní 60, Praha 2

čtvrtek 19. 2. 2015 v 19.00
prof. PhDr. Jan Sokol:
Křes»an a politika

v modlitebně ČCE
Korunní 60, Praha 2