Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

prof. Pavel Hošek, Th.D. (*1973)


vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK Praha a kazatel Církve bratrské

Vzdělání:

 

Prof. Pavel Hošek, Th.D. se zabývá vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu a mezináboženské spolupráce. S manželkou Vierkou a dětmi Matějem, Hankou, Zuzankou a Johankou žije v Praze Uhříněvsi. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise (2013), a knihy rozhlasových rozhovorů s Petrem Vaďurou nazvané V dobrých rukou (2013).


Kontakt: hosek@etf.cuni.cz

Video na YouTube