Česká křesťanská akademie

Kontakt

PaedDr. Jan Luštinec

Krkonošské muzeum Jilemnice
Zámek 75
514 01 Jilemnice
e-mail: kmjilemnice@krnap.cz
web: www.klubbetanie.cz
[9. 2. 2011] Jilemnice


PROGRAM 2017


9. 2. čtvrtek, 19 h.
Tomáš Hájek, Radek Hanuš,
Jan Luštinec
O lyžování vážně i s humorem

Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici


PROGRAM 2016

letní semestr 2016

čtvrtek 18. 2. 2016 v 19.00
doc. Tomáš Petráček:
Karel IV. otec vlasti

Erbovní sál Krkonošského
muzea v Jilemnici (čp. 1)

čtvrtek 21. 1. 2016 v  19.00
Polní cestou:
Pocta malíři Františku Kavánovi
Pořadem zahajujeme rok Františka Kavána
(150 let od jeho narození a 75 let od  úmrtí)

Erbovní sál Krkonošského muzea

zimní semestr 2015

Starší plakátky z akcí:

pátek 16. 10. 2015 v 19.00
lékař, spisovatel, evangelický
kazatel a poutník
doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.:
Pivo a pivovary v české historii
a kultuře.

Erbovní sál Krkonošského muzea
v Jilemnici

letní semestr 2015
čtvrtek 15. 1. 2015 v 19.00
npor. Mgr. Gabriela Horáková,
kaplanka Velitelství výcviku
Vojenské akademie:
Kaplan v poli - o duchovní službě
v armádě ČR

Erbovní sál Krkonošského muzea
v Jilemnici


Z činnosti: 
Rok 2014
úterý 4. 11. 2014 v 19.30
doc. Pavel Hošek, Th.D.:
Bible a Korán

Erbovní sál Krkonošského muzea

čtvrtek 16. 10. 2014 v 19.00
PaedDr. Jan Luštinec spolu
s Ing. Tomášem Hájkem
a dalšími hosty:
Jilemnice v proudu pěti staletí
Hudební doprovod:

Mgr. Radek Hanuš
Erbovní sál Krkonošského muzea

čtvrtek 10. 4. 2014 v 19.00
Jaroslav Šturma:
Moderní poznatky ve vývoji dítěte

Erbovní sál Krkonošského muzea

čtvrtek 20. 3. 2014 v 19.00
Petr Hirsch:
Šetnáctitisícovej vejšlap

Erbovní sál Krkonošského muzea

Rok 2013
sobota 7. 12. 2013 v 19.00
Adventní koncert libereckého
vokálního souboru Cum decore

Erbovní sál Krkonošského muzea

čtvrtek 7. 11. 2013 v 19.00
Beseda s vynikajícím českým pěvcem
Janem Vernerem
Večer bude doplněn ukázkami
z české i světové hudby
Na klavír doprovází Vladimír Roubal,
ředitel chrámové hudby
při bazilice Nanebevzetí Panny Marie
v Praze na Strahově

Erbovní sál Krkonošského muzea

čtvrtek 24.10. 2013
Beseda s Mgr. Vladimírem Svatoňem:
Zkušenosti salesiánského
dobrovolníka z Mexika

Erbovní sál Krkonošského muzea

neděle 9. 6. 2013 v 19.00
Pořad "Čtvero evangelií"
Biblické písně Antonína Dvořáka
zazpívá Jan Verner, na varhany
hraje jeden z nejlepších českých
varhaníků Vladimír Roubal,
biblické texty přednese herec
Jindřich Šachl

v Klubu Betanie

Rok 2012
čtvrtek 11. 10. 2012 v 19.00
doc. Jaroslav Šebek:
Kříž versus národ?
Křesťané za I. ČSR

Erbovní sál Krkonošského muzea

čtvrtek 20. 9. 2012 v 19.00
Mgr. P. Marek Orko Vácha, Ph.D.
Věda a víra

Velký muzejní sál

pátek 9. 12. 2012 v 19.00
Adventní setkání s Hanou Kofránkovou
- režisérkou a herečkou

ve velkém sále Krkonošského muzea

Rok 2011
pátek 4. 11. 2011 v 19.00
Doc. Mg. A. Tomáš Petráň, Ph.D.
režisér, kameraman, pedagog FAMU:
Blízký východ - co nám média nepoví
Autor především dokumentárních filmů,
velký cestovatel
a obdivovatel exotických krajů.
Kromě tvůrčí práce také přednáší
na FAMU v Praze a na Univerzitě Pardubice.
Doc. Petráň nás seznámí se zeměmi
Blízkého východu, především Kurdistánem.
Jistě poutavé vyprávění bude doplněno
mnoha zajímavými snímky.
přednáška se koná

ve velkém sále Krkonošského muzea
v Jilemnici (bývalý pivovar)

čtvrtek 22. 9. 2011 v 19.00
Šance a úskalí architektury
kostelů v současném světě
(mimo jiné i katedrály sv. Víta,
Akademického kostela
Nejsv. Salvátora v Praze a dalších)
Hostem bude ing. arch. Norbert Schmidt
architekt a redaktor revue Salve.
V současné době pracuje
v AP ateliéru Josefa Pleskota.
Zajímá se o problematiku vztahu teologie
, architektury a umění.
Na toto téma publikuje
v odborných i populárních časopisech
jako ERA 21, Reflex, Salve, Stavba,
Teologie a Společnost, Zlatý řez.
Od roku 2009 působí také jako vedoucí
Centra teologie a umění při KTF UK v Praze


čtvrtek 22. září v 19.00
Velký sál Krkonošského muzea
v Jilemnici
(ve starém pivovaru)
Akci pořádá Česká křesťanská akademie

- Klub Betanie a Krkonošské muzeum
Správy KRNAP v Jilemnici

úterý 7. 6. 2011 v 19.00
Má nejdražší přítelkyně
(ze života Betty Fibichové)
- literárně.hudební pásmo
z dramatického života
jilemnické rodačky,
slavné pěvkyně Národního divadla
v Praze a manželky hudebního skladatele
Zdeňka Fibicha.
Zazní výňatky z její korespondence
i z dopisů jí adresovaných
a vše bude provázáno hudbou
především Zdeňka fibicha.
Účinkují: Ing. Tomáš hájek - přednes
Karel Jakubů - zpěv
Bohuslav Lédl - klavír

velký muzejní sál v Jilemnici