Česká křesťanská akademie

Mgr. Nina Nováková


narozena 14.3.1954

Po maturitě na gymnáziu v Brandýse nad Labem vystudovala Filosofickou fakultu University Karlovy, obory latina a bohemistika. Po promoci působila rok na Pedagogické fakultě UK ( katedra českého jazyka a literatury). Pro neochotu vstoupit do KSČ katedru opustila a po krátké praxi na základní škole se po deset let profesionálně věnovala zpěvu zejména v zahraničním angažmá / Německo, Rakousko, Švýcarsko/.

V roce 1993 nastoupila na Gymnázium J.S.Machara v Brandýse n.L. jako učitel latiny. Vystudovala další obory, základy společenských věd a etickou výchovu a v současné době působí také ve funkci zástupce ředitele pro výchovnou a vzdělávací činnost.

Po absolvování katechetického kursu na KTF UK vyučuje náboženství.

Od roku 2000 vede v Brandýse n.L. místní skupinu ČKA.

V pedagogické činnosti se orientuje především na uplatňování principů etické výchovy v procesu vzdělávání všech generací. Je autorkou vzdělávacího cyklu pro ženy v aktivní policejní službě, vede vzdělávací programy pro seniory a pro žáky základních a středních škol realizuje program Tajemství chrámů, jehož cílem je hlubší seznámení s křesťanským náboženstvím, kulturou a národními duchovními tradicemi v autentickém prostředí katolických kostelů , národních kulturních památek ve Staré Boleslavi.

Vede organizační tým literární a recitační soutěže pro středoškolskou mládež Macharův Brandýs a je také členem přípravného výboru mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů Musica Angelica, zaměřeného na interpretaci duchovní hudby.

Členka prezidia České křesťanské akademie do 18. 6. 2011


Kontakt: ninanovakova@volny.cz