Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Ing. Josef Cuhra

 tel.: 222 580 933, d.257 328 317
 e-mail: jcuhra@livi.cz

Praha 5


Program 2019

středa18. 9. 2019 od 18:00
Diskusní večer
Jak dál s klášterem sv. Gabriela

ve farním sáleu kostela sv. Václava na Smíchově (nám. 14. října 17)


úterý 5.3.2019 v 18:00
 Panelová diskuse
Vltavské břehy
Projekt Šemíkův břeh v kontextu rozvoje pražských nábřeží.
ve farním sále u kostela sv. Václava na Smíchově (nám. 14. října 17)
Z činnosti:


Rok 2013

čtvrtek 14. 11. 2013 v 19.00
Diskusní večer
s prof. Petrem Moosem na téma:
"Dprava je veřejný statek"
K diskusi s významným českým
odborníkem na problematiku
dopravy jsou zváni komunální
politici a všichni, kteří se snaží
v naší roztříštěné společnosti
znovu oživit otázku společných
občanských zájmů

ve farním sále kostela
sv. Václava na Smíchově

čtvrtek 10. 10. 2013 v 19.00
Diskusní večer
s prof. Janem Sokolem
o historii vzniku obce a o jejím významu,
jako místního lidského společenství

ve farním sále kostela
sv. Václava na Smíchově

Rok 2008

čtvrtek 23. 10. 2008 v 19.00
Dr. Jaroslav Cuhra, PhDr.
(Ústav pro soudobé dějiny)
Dr. Jiří Hoppe, PhD.
(Ústav pro soudobé dějiny)
Obnova občanských aktivit
v roce 1968 Výklad bude doplněn
výstavou dosud nepublikovatelných
fotografií z invaze vojsk
Varšavské smlouvy

(velký sál farní budovy za
kostelem sv. Václava
v Praze 5 na Smíchově)

pondělí 12. 5. 2008 ve 20.00
PhDr. Tomáš Petráček:
100 let od (anti)modernistické krize

v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha při AP,
Praha 6, Kolejní 4