Česká křes»anská akademie

Kontakt


Mhg. Jiří Jirsa
tel.: 605 145 772
e-mail: jiri@jirsa.net

Brusel

PROGRAM:

neplánuje se ľádná nová akce


Z činnosti: 

27. 3. 2009

setkání s Michalem Martinkem:
Role církve v pomoci potřebnýmZpráva o činnosti v roce 2008:

V minulém roce jsme zrealizovali čtyři akce. První z nich byla diskuse o roli ľen v islámu, jednalo se o diskusi s paní Magdalénou Frouzovou, ľurnalistkou a členkou kabinetu pana komisaře Špidly. Diskuse se zúčastnilo 30 hostů. Další akcí byla komorní debata s tajemníkem pana kardinála Vlka, otcem Tomášem Roulem, která se téľ konala v kavárně . Téma bylo Naše představa o Bohu. Třetí debata se konala v závěru roku, jejím hostem byl pan biskup Václav Malý. Tématem byla role církve v Sametové revoluci, místem konání byl Český dům, navštívilo jí sedmdesát posluchačů. Na debatu navázalo komornější setkání členů místní české-slovenské farnosti s panem biskupem. Poslední akce, která se uskutečnila v závěru roku byla prohlídka bruselských kostelů v anglickém jazyce, té se zúčastnilo dvacet účastníků a byla připravena ve spolupráci s bruselskou křes»anskou dobrovolnou turistickou sluľbou.
 
Vzhledem k českému předsednictví budeme v tomto půl roku pokračovat zejména v tématicky zaměřených diskusích, které budeme i nadále realizovat v komorním duchu. První debata s lékařem Tomášem Lajkepem bude věnována otázce lékařské etiky. Další pak bude s ekonomem Petrem Blíľkovským a bude věnována otázce renesance základních hodnot v době ekonomické krize. I nadále bychom rádi organizovali jednu akci za měsíc.
 
V současné době byly akce navštěvovány Čechy a Slováky zaměstnanými v institucích EU i dalšími krajany ľijícími v Bruselu. I nadále budeme připravovat diskuse v českém jazyce a pro českou komunitu.