Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Ing. arch. Martin Tomešek

 tel.:  603 871 613
 e-mail: arch.tomesek.zb@iol.cz
Železný Brod - ČESKÝ RÁJ


program 2020


12. 2. 2020 v 18.15 h.
P. Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB,
O milosrdenství

aula sklářské školy - Železný Brod

 6. 9. 2020 v 15 h
49. benefiční koncert Na Poušti
v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého nad Železným Brodem v rámci EHD.
 
 
9. 9. 2020 v 18:15

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
z Historického ústavu Akademie věd České republiky:
"Svatý Václav v politických vírech"

Aula sklářské školy - Železný Brod


21.10.2020    středa 18:15
Prof. Pavel Hošek, ThD.
Význam příběhu v židovské tradici
Židovská mystika všedního dne
Význam židovských svátků
Židé: vyvolený národ?

aula sklářské školy - Železný Brod

théma bude vybráno na základě hlasování, upřesním.


15.12.2020    sobota od 10h
Vánoční dárek na poslední chvíli z produkce místních výtvarníků a řemeslníků
Foyer KC Kino, Železný Brod


26.12.2020    středa 13:30

Koledování Na Poušti
kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti - Železný Brod

 

program 2019

 
27.02. středa 18:15
prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc.
 Můžeme mít radost z matematiky?
aula sklářské školy, Železný Brod
 


28.03. čtvrtek 18:15
doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.:
100 let republiky - reflexe vztahu katolické církve a státu
aula sklářské školy, Železný Brod
 

03.04. středa 18:15
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Katolický pohled na náboženskou pluralitu

aula sklářské školy, Železný Brod


17. 5. pátek v 18:15
prof. Tomáš Halík.
přednáška a beseda
s posluchači na téma:
"Jde o věrohodnost křesťanství"

v KC Kino


sobota 18. 5.
23. obnovená svatojanská pouť v kostelíčku Na Poušti nad Železným Brodem 
 v 11 hodin slavnostní mší, slouží P. Tomáš Halík.
Zazní Missa "Lux Et Origo" Jiřího Strejce.
Bude připraveno občerstvení a nabízeny rukodělné výrobky i další různé drobnosti.
Skauti připraví pro děti a mládež různé hry a atrakce, „Matičky“ ze Semil loutkovou pohádku.
Na benefičním koncertu vystoupí významný český houslový virtuóz světového renomé Pavel Šporcl.
Svá výtvarná díla – kresby a grafiky představí Jan Hrubý.


19. 6. středa  v 18:15
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
"Normalizace a kardinál"

Aula sklářské školy - Železný Brod

 program 2018


26.12. 2018 středa 13:30
Koledování Na Poušti
kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti - Železný Brod


15.12. 2018 sobota od 10h
Vánoční dárek na poslední chvíli
z produkce místních výtvarníků a řemeslníků
Foyer KC Kino, Železný Brod

 

 

12.12. 2018 středa 18:15
o. Josef Brožek: Athos
aula sklářské školy, Železný Brod28.11.2018 středa 18:15

Mgr. Alena Ježková, PhD.: Poutnice aneb Tři cesty do Santiaga
přednáška, autorské čtení, beseda, autogramiáda

KC Kino - Železný Brod21.10.2018 neděle  20:00
Bohuslav Lédl: Missa Deo Gratias
Kostelíčkový pěvecý sbor diriguje autor
U Nejsvětějšího Salvátora, Praha

46. benefiční koncert Na Poušt a vernisáž výstavy fotografií.

V sobotu 1. září 2018 v 16 h
se rozezní prostory kostelíčka sv. Jana Nepomuckého na Poušti hudbou a zpěvem světových skladatelů.
Vystoupí: Gabriela le Texier – mezzo-soprán, Vincent Le Texier bass–baryton, Vilém Veverka – hoboj a Bohuslav Lédl – klavír.


náhradní termín přednášky
20.6. středa, 18.15 h.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebkek, Ph.D.

Aktuální dějiny

Aula sklářské školy - Železný Brod

sobota 19. 5. 2018
22. obnovená svatojanská krojovaná pouť s kulturním programem
11.00 hod - mši sv. bude sloužit P. Tomáš Halík

Missu – Deo gracias Bohuslava Lédla světová premiéra, diriguje autor
Kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti - Železný Brod


18. 5. pátek, 18.15 h.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Populismus - nemoc naší doby

KC Kino, Železný Brod
   

28. 3. středa, 18.15 h.
Erik Tabery
Opuštěná společnost

KC Kino v Železném Brodě

 
7. 2. středa, 18.15 h.
Doc. PhDr. Zdeňek Vojtíšek, Th.D.
Nová náboženství a násilí

V aule Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě


17. 1. středa, 18.15 h.
PhDr. JanStříbrný
Osudové osmičky českých dějin

Aula Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.

 

program 2017:

Středa 6.12.v 18.15 h.
RNDr. Scarlett Vasiluková- Rešlová, PhD.
Do rakvičky co nejzdravější

tělocvična sklářské školy - Železný Brod

Středa 15. 11. v 18.15 h.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Emoce,jak je zvládnout?

aula sklářské školy,Železný Brod


Středa 25. 10. v 18.15 h.

prof. Mgr. Jaroslav Vokoun,
Th.D. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity
Martin Luther
u příležitosti 500. výročí německé reformace
Aula sklářské školy - Železný Brod


Neděle 10. 9. v 14.30 h.
XLIV. koncert Na Poušti
Kostelíček sv. Jana Nepomuckého na Poušti
se rozezní hudbou a zpěvem světových i českých, starých i soudobých skladatelů
.
Vystoupí: Eva Lédlová – soprán, Jaroslav Patočka – baryton, Bohuslav Lédl – klavír
Kostelíček sv. Jana Nepomuckého na Poušti, Železný BrodStředa 14. 6. 2017 18:15 h.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.:
Evropa v pohybu

Aula sklářské školy, Železný Brod 

 

Sobota 20. 5. 2017 v 11.00 h.
21. obnovená svatojanská krojovaná pouť
Na Poušti, nad Železným Brodem

Každý krojovaný poutník udělá radost nejen nám. 

 

Pátek 19. 5. 2017 18:00 h.
Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.:
Papež František - křesťanství pro budoucnost?

KC Kino - Železný Brod 

 

Čtvrtek 4. 5. 2017 v 18:15 h.
Prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr.:
Od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi:
Duchovní dějiny Ruska a Ukrajiny

Aula sklářské školy, Železný Brod 

 

Středa 26. 4. 2017 v 18.15 h.
Beseda s JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D.
na téma: PRÁVNÍ KULTURA

KC  Kino v Železném Brodě 

 

Středa 15. 3. 2017 v 18.15 h.
Prof. Dr. Ing. Inocent Mária Vladimír Szaniszló PhD.
Etika v Bibli - Koľko etiky sa nachádza v Biblii?

Aula sklářské školy - Železný Brod 

 

Středa 15. 2. 2017 v  18.15 h.
RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová CSc:
Nalézt východiska

Aula sklářské školy v Železném Brodě

Středa 11. 1. 2017 v 18:15 hod.
Dr. Terezie Dubinová, Ph.D.:
"Židé a křesťané"

Aula Sklářské školy v Železném Brodě

 


Program 2016:

pondělí 26. 12. 2016 13:30 hod.
Koledování Na Poušti
Kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, Železný Brod


středa 14. 12. 2016 18:15 hod.
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.:
II. Vatikánský koncil
Aula sklářské školy - Železný Brod


středa 23. 11. 2016 v 18:15 hod.
Mgr. Alena Ježková, Ph.D.:
Karel IV. a jeho Praha
Beseda, autorské čtení, autogramiáda
s promítáním fotografií Jiřího Chalupy

Aula sklářské školy - Železný Brod


středa 19. 10. 2016 v 18:15 hod.

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.,
VŠ profesor Matematicko-fyzikální fakulty UK:
Otázky současné křesťanské identity

Aula sklářské školy


neděle 25. 9. 2016 ve 14:30 hod.
XLII. KONCERT NA POUŠTI
pro housle, flétnu a klavír
Zazní díla J. Haydna, B. Smetany, B. Martinů, Clarkeho, B. Lédla a dalších
Koncert doprovází výstava kreseb Ivany Kantůrkové - In memoriam

kostelíček sv. Jana Nepomuckého na Pouštistředa 21. 9. 2016 v 18:30 hod.
Mgr. Libor Gottfried:
Karel IV. a Karlštejn
(přednáška a beseda)
KC Kino, Železný Brodstředa 22. 6. 2016 v 18.15 hod.
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.:
Globalizace, EU a my

Aula sklářské školy - Železný Brod


V sobotu 21. 5. 2016 hod.

bude na 20. obnovenou svatojánskou pouť
Na Poušti nad Zeleným Brodem
sloužit slavnostní mši svatou
P. Tomáš Halík, který bude mít
o den dříve, v pátek večer,
v KC Kino přednášku.
Všichni jste srdečně zváni.


středa 13. 4. 2016 v 18.15 hod.

Mgr. Libor Gottfried:
Karel IV. - jeho mládí a vzdělání

aula Sklářské školy
 
neděle 27. 3. 2016 v 9.00 hod.

odjezd autobusu
Oslavy Velikonoc s lužickými Srby

v Horní Lužici


středa 9. 3. 2016 v 18.15 hod.

architekt Daniel Ziss:
Náboženské, ideologické a společenské
utopie na území Izraele

Aula sklářské školy - Železný Brod
ve spolupráci s Občanskou Besedou


pátek 26. 2. 2016 v 18.15 hod.
P. Mgr. Karel Satoria:
Povoláním člověk
Aula sklářské školy - Železný Brod
Následuje duchovní obnova na faře
- sobota, neděle, vedená přednášejícím.


PŘEDNÁŠKA PRO NEMOC ZRUŠENA!
středa 27. 1. 2016 v 18.15 hod.
Prof. Jan Sokol:
Globalizace, EU a my

Aula sklářské školy
Železný Brod

Z činnosti:

Rok 2015


středa 18. 11. 2015 v 18.15
Lucie Juříková:
Česká učitelka v Indii a její návraty

Aula sklářské školy- Železný Brod

středa 21. 10. 2015 v 18.15
Věra Sosnarová:
19 let v Gulagu

Aula sklářské školy
Železný Brod

úterý 16. 6. 2015 v 18.15

Doc. Pavel Hošek, ThD.:
A bohové se vracejí!

Aula sklářské školy
- Železný Brod

středa 30. 9. 2015 v 18.15

vladyka Kryštof,
prof. doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D.:
Boj se zlem

Aula sklářské školy - Železný Brod

středa 10. 6. 2015 v 18.15
RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová, PhD.:
O odpouštění

Aula sklářské školy - Železný Brod

sobota 16. 5. 2014 v 11.00
Svatojanská krojovaná pouť
s kulturním programem
a občerstvenim pro poutníky
Prof. P. Tomáš Halík:
poutní mše sv.

kostelíček sv. Jana Nepomuckého
Na Poušti - Železný Brod

pátek 15. 5. 2014 v 18.30
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.:
Doprovázet hledající

KC Kino - Železný Brod

středa 22. 4. 2015 v 18.15
doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D,
Zahraniční vztahy ČR

Aula sklářské školy - Železný Brod

neděle 5. 4. 2015 v 9.00
Oslava velikonoc v Horní Lužici
odjezd autobusu ze Železného Brodu
od kostela po mší v cca 9h.


pátek 11. 3. 2015 v 17.30
Dr. Peter Bresan Lužice z první ruky

Aula sklářské školy - Železný Brod

středa 11. 2. 2015 v 18.15
JUDr. Lenka Bradáčová:
Právo a spravedlnost

KC Kino - Železný Brod

středa 21. 1. 2015 v 19.00
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.:
Vrozené a naučené v chování.

KC Kino - Železný Brod


Rok 2014

pátek 26. 12. 2014 ve 13.30
Svatoštěpánské koledování

v kostelíčku na Poušti Železný Brod

středa 3. 12. 2014 v 18.15
P. Mgr. Karel Satoria,
spoluautor stejnojmenné knihy
Marka Orko Váchy:
Život je sacra zajímavej

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

středa 8. 10. 2014 v 18.15
Beseda s Jeho Eminencí
PhDr. Miloslavem kardinálem Vlkem:
Hledání hodnot

v KC Kino

pátek 20. 6. 2014 v 18.15
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.:
Svatovítská katedrála

aula sklářské školy v Železném Brodě

středa 2. 6. v 18.15
Doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Szaniszló OP, Ph.D.:
Sekularita a sekularizace

aula sklářské školy v Železném Brodě

sobota 17. 5. v 11.00
Prof. P.Tomáš Halík:
poutní mše sv. - Missa Brod
"Krojovaná kostelíčková" od
a pod vedením Bohuslava Lédle

kostelíček sv. Jana Nepomuckého
na Poušti - Železný Brod

pátek 16. 5. v 18.15
Přednáška prof. Tomáše Halíka

KC Kino - Železný Brod

středa 2. 4. v 18.15
Pplk. Mgr. Pavel Ruml:
Radostně na všech frontách

aula sklářské školy v Železném Brodě

středa 15. 3. 2014 v 18.15
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.
Svatovítská katedrála

Aula sklářské školy - Železný Brod

středa 12. 3. 2014 v 18.15
Beseda s
prof. RNDr. Janem Bednářem, CSc.:
Blesky a Bible

aula sklářské školy v Železném Brodě

středa 5. 2. 2014 v 18.15
Beseda s
br. Romualdem Jarolímkem:
Rusko rozumem nepochopíš

aula sklářské školy v Železném Brodě

úterý 4. 2. 2014 v 18.15
br. Romuald Jarolímek
Rusko rozumem nepochopíš

Aula sklářské školy Železný Brod

čtvrtek 9. 1. 2014 v 17.30
Vernisáž Kláštery a jejich lidé
Jiří Chalupa - fotografie

Městská galerie Vlastimila Rady
Železný Brod čtvrtek

9. 1. 2014 v 19.00
Beseda s Jiřím Chalupou
a autorské čtení Aleny Ježkové
z knihy: Tichá srdce

KC Kino Železný Brod spolu
s Občanskou besedou

Rok 2013

neděle 29. 12. 2013 v 17.00
PechaKucha Night Železný Brod
prezentace kostelíčku
sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
v širokých souvislostech

KC Kino - Železný Brod

středa 27. 11. 2013 v 18.15
přednáška pro veřejnost
MUDr. ThMgr. Roman Gapa:
Athos a raně křesťanské památky
Etioupie a Egypta

Kulturní centrum Kino

čtvrtek 26. 12. 2013 v 13.30
Svatoštěpánské koledování
Na Poušti
Kostelíčkový sbor zazpívá
3. část železnobrodských koled
a veřejnost pokračuje v koledování.

Kostelíček sv. Jana Nepomuckého
Na Poušti - Železný Brod

středa 11. 12. 2013 v 18.15
přednáška pro veřejnost
Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., dr. h.c.:
Sv. Cyril, Metoděj a současnost

aula sklářské školy v Železném Brodě

středa 20. 2. 2013 v 18.15
Prof. Dr. Jan Sokol, CSc.:
O svobodě a morálce

aula sklářské školy, Železný Brod

12. - 13. 3. 2013 v 18.15

Dr. Scarlett Vasiluková - Rešlová

aula sklářské školy, Železný Brod

úterý 16. 4. 2013 v 18.15
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
- přednáška

aula sklářské školy, Železný Brod

pátek 17. 5. 2013
Prof. P. Tomáš Halík
Odpoledne víry KC Kino

- Železný Brod

sobota 18. 5. 2013 v 11.00
Svatojanská pouť P. Tomáš Halík
bude celebrovat mši sv.,
při které zazní světová premiéra
"Missa Brod - krojovaná kostelíčková"
Bohuslava Lédla

kostelíček sv. Jana Nepomuckého
Na poušti

středa 19. 6. 2013 v 18.15
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Zázraky a věda

aula sklářské školy, Železný Brod

Rok 2012

středa 14. 11. 2012 v 18.15
Jan Tomešek:
Mexiko - beseda a přednáška
s obrazy O zkušenostech
z dvouleté práce v oblasti lidských práv
v misi OSN

v aule sklářské školy

středa 17. 10. 2012 v 18.15
Milan Hudaček SJ:
Ekonomie spásy přednáška
s besedou se uskuteční

v aule sklářské školy v Železném Brodě

neděle 23. 9. 2012 v 15.00
XXXIV. koncert Na Poušti
spojený s vernisáží výstavy fotografií
Petra Janžury "Kousek nebe"

v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého
Na Poušti

úterý 18. 9. 2012 v 18.00
Mons. Anton Otte:
Česko-německé vztahy

aula sklářské školy, Železný Brod

pátek 18. 5. 2012 v 18.15
Prof. Tomáš Halík:
Víra nevěřících

Kulturní centrum Kino
v Železném Brodě

středa 21. 3. 2012 v 18.15
Přednáška s besedou
s historikem a viceprezidentem
ČKA PhDr. Janem Stříbrným:
České 20. století

aula sklářské školy, Železný Brod

středa 25. 4. 2012 v 18.15
přednáška s besedou
významného umělce, fotografa
Prof. Mgr. Jindřicha Šreita

aula sklářské školy, Železný Brod

středa 29. 2. 2012 v 18.15

Beseda s Mgr. Ivanem Peřinou,
vedoucím stavebně historického
průzkumu, tentokrát o historii
našeho města:
Sonda do vlastní historie
- Stavebně historický průzkum
kostela svatého Jakuba Většího
v Železném Brodě

v KC Kino

středa 11. 1. 2012 v 18.15
prof. PhDr. Josef Žemlička:
Sv. Anežka Přemyslovna
pohledem historika

aula sklářské školy, Železný Brod

neděle 21.1. 2012 v 15.00
Luboš Tomešek a Josef Brožek:
Jak se fotí svatost?
Dokumentace kláštera
sv. Sávy v Judské poušti

Kulturní centrum Kino,
Železný Brod

Rok 2011

středa 7.12. 2011 v 18.15
P. Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. SDB:
Blahoslavenství

aula sklářské školy, Železný Brod

středa 16. 11. 2011 v 18.15
Luboš Tomešek a Josef Brožek:
Jak se fotí svatost?
Dokumentace kláštera sv. Sávy
v Judské poušti

Kulturní centrum Kino, Železný Brod

středa 26. 10. 2011 v 18.15

P. Petr Kolář SJ:
Masmédia, požehnání či prokletí?

aula sklářské školy, Železný Brod

pátek 21. 10. 2011 ve 20.00
koncert JOSEF KAINAR V PÍSNI
Známé i neznámé písně básníka
Josefa Kainara
zpěv: Eva Lédlová, Karel Jakubů
klavír: Bohuslav Lédl

Kulturní centrum Kino, Železný Brod

středa 5. 10. 2011 v 18.15
P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.:
Je současná krize i krizí hodnot?
(aneb) Podnikatelská etika

Kulturní centrum Kino, Železný Brod

pátek 9. 9. 2011 v 18.45
P. Pavel Gábor, SJ, PhD.:
Velkolepý vesmír - hrozba či útěcha?

fara, Františka Balatky 132
(po večerní mši)

úterý 14. 9. 2011 v 18.15
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
Islám a my?

aula sklářské školy, Železný Brod

středa 22. 6. 2011 v 18.15

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.:
Počasí a jeho předpovídání

aula sklářské školy, Železný Brod

pátek 20. 5. 2011 v 19.00
Prof. Dr. Tomáš Halík:
Přednáška s besedou

aula sklářské školy, Železný Brod

sobota 21. 5. 2011 v 11.00
Prof. Dr. Tomáš Halík:
Poutní mše svatá Svatojánská pouť

kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
(Železný Brod)

pátek 4. 3. 2011 v 18.15
Dr. Scarlett Vasiluková - Rešlová:
Aktivně jinak - pracovní seminář

aula sklářské školy, Železný Brod

sobota 5. 3. 2011 v 9.00
Dr. Scarlett Vasiluková - Rešlová:
Aktivně jinak - pracovní seminář

aula sklářské školy, Železný Brod

Rok 2010

úterý 7. 12. 2010 v 18.15
PhDr. Leo Pavlát, ředitel
Židovského muzea v Praze:
Judaismus v dnešním světě

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

Mimořádná přednáška
pro studenty Gymnázia Turnov
PhDr. Leo Pavlát, ředitel
Židovského muzea v Praze:
Antisemitismus
úterý 7. 12. 2010 ve 13.30
koncertní sál ZUŠ Turnov
Kdo by se chtěl zúčastnit,
domluvte se s ředitelem ZUŠ
na tel.: 777 116 062
kvůli omezené kapacitě sálu


úterý 19. 10. 2010 v 18.15
Prof. PhDr. Fr. Xaver Halas, CSc.:
Velvyslancem ve Vatikánu

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

středa 29. 9. 2010 v 18.15
P. Dr. Paul Gábor, SJ.:
O vesmíru z různých stran"

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

sobota 19. 6. 2010 v 19.00
Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.:
Augustin Prof. Karfíková
vyučuje středověkou filosofii
na Ústavu filosofie religionistiky
FF UK v Praze a je vedoucí katedry
filosofie na Evangelické teologické
fakultě UK v Praze
více info na:

www.etf.cuni.cz/adresar/karfikov.htm
přednáška se koná v aule
Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské v Železném Brodě

pátek 21. 5. 2010 ve 13.30
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.:
Vztah ekonomie a etiky

Koncertní sál ZUŠ Turnov
pro studenty Gymnázia Turnov

pátek 21. 5. 2010 v 19.00
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.:
Vztah ekonomie a etiky

aula sklářské školy, Železný Brod

úterý v 18.15
Prof. Jan Sokol:
Co jsou peníze?

v aule sklářské školy
v Železném Brodě

Rok 2009

úterý 10. 3. 2009 v 18.15
plk. JUDr. Jiří Pavel Komorous:
Boj s drogovou hydrou

v aule sklářské školy
v Železném Brodě

Rok 2008

středa 30. 4. 2008 v 18.15
Dr. Zdeněk Vojtíšek:
Víra a její alternativní formy

v aule sklářské školy, Železný Brod

pátek 16. 5. 2008 v 19.00
Prof. Dr. Tomáš Halík
& Dr. Scarlett Vasiluková Rešlová:
Aktuální otázky etiky

aula sklářské školy, Železný Brod

sobota 17. 5. 2008
Svatojanská pouť
11.00 Poutní mše svatá
– celebruje P. Tomáš Halík

kostelíček sv. Jana Nepomuckého
Na Poušti

středa 17. 9. 2008 v 18.15
PhD. Jiřina Šiklová:
komunikace generací,
aktuální problémy

aula sklářské školy, Železný Brod

Rok 2009

úterý 3. 11. 2009 v 19.00
Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt:
(architekt a redaktor teologické
revue SALVE)
Současné umění v
sakrálním prostoru
(Na příkladu Studánek
sklářského výtvarníka

Václava Ciglera u Sv. Salvátora v Praze)
aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

úterý 24. 11. 2009 v 18.15
Mgr. Václav Ruml:
Kolektivizace a její důsledky
Bude probírána problematika
poválečné kolektivizace
v Československu, zejména
postihu "vesnických boháčů"
na sklonku 40. let a
v průběhu 50. let 20 století

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

sobota 12. 9. 2009 v 16.00
XXVIII. KONCERT NA POUŠTI
Michiyo Keiko - soprán
Jaroslav Šaroun - klavír
Zazní díla V. Nováka, K. Y. Hiraie,
A. Dvořáka, J. Šarouna
a K. Yamady
Koncert doprovází výstava
fotografického souboru z Islandu
"SBĚRAČI MRAČEN" Martina Cába
Vstupné dobrovolné.
Z výtěžku benefičního koncertu
je financována záchrana
této památky
Pro starší a těžce se pohybující
spoluobčany bude zajištěn odvoz
od lékárny U anděla a z Malého náměstí
v 15:30


úterý 15. 9. 2009 v 18.15
RNDr. Zdeněk Mrkáček:
"Český ráj" Přírodovědec,
ornitolog, fotograf,
autor mnoha knih a článků,
pracující na Správě
Chráněné krajinné oblasti Český ráj,
který má za sebou více jak 800
přednášek

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

úterý 16. 6. 2009 v 19.00
Dr. Jan Stříbrný:
Křesťané v českých zemích
mezi rezistencí a kolaborací
(Zkušenosti ze dvou totalit 20. století)

aula sklářské školy, Železný Brod

pátek 15. 5. 2009 v 19.00
Prof. Dr. Tomáš Halík,
Dr. Scarlett Vasiluková - Rešlová:
Přednáška s besedou

aula sklářské školy, Železný Brod

sobota 16. 5. 2009 v 11.00
Prof. Dr. Tomáš Halík:
Poutní mše svatá Svatojánská pouť,

kostelíček sv. Jana Nepomuckého
Na poušti

úterý 15. 4. 2009 v 18.15
Mons. Dr. Robert Falkenauer
(generální vikář):
Věda a víra

aula sklářské školy

pátek 14. 5. 2010 v 19.00
Mons. Prof. Dr. Tomáš Halík, ThD.:
Přednáška s besedou

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

sobota 15. 5. 2010 v 11.00

Mons. Prof. Dr. Tomáš Halík, ThD.:
Poutní mše svatá Svatojánská pouť,
kostelíček sv. Jana Nepomuckého

Na Poušti, Železný Brod

středa 21. 4. 2010 v 18.15
Mgr. Libor Gottfried z Národního archivu:
Turínské plátno

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

středa 7. 4. 2010 v 18.15

PhDr. Leo Pavlát,
ředitel židovského muzea v Praze:
Judaismus v dnešním světě

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

úterý 9. 3. 2010 v 18.15
David Novák, M.Th.:
Křesťanství a existencialismus

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod

středa 5. 11. 2008 v 18.15
Prof. Petr Pokorný:
Přednáška a beseda s ředitelem
Centra biblických studií

aula sklářské školy, Železný Brod

čtvrtek 23. 10. 2008 v 18.15

Věnek Šilhán:
Rok 1968 ze zorného pole
protagonisty Pražského jara

aula sklářské školy, Železný Brod

sobota 11. 10. 2008 v 18.00
Arch. Norbert Schmidt:
Křesťanství musí být něco tvořivého
- příklady nejlepších uměleckých děl
2. poloviny 20. století
v církevním kontextu

(ŘK fara Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 12)