Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

ThLic. Jana Nováková, Ph.D.

tel.: 723 353 976
e-mail: anezons@seznam.czZábřeh


PROGRAM 2020


11. 2. úterý, 17 h.
Setkání s biskupem Václaven Malým
Setkání je motivováno třicátým výročím pádu komunistického režimu

Katolický dům, Zábřeh27.2. čtvrtek  14.h
Vítězslav Vurst
ETIOPIE
země, kde se potkává peklo s nebem

Věznice Mírov


PROGRAM 2019


26. 2. úterý, 14 h.
Lukáš Nosek, Ph.D.
Být křesťanem v muslimské zemi,
aneb povídání o studiích katolíka v Egyptě v době arabského jara
věznice Mírov


26. 2. úterý, 18 h
Lukáš Nosek, Ph.D
Evropa a islám - dějiny a současnost střetů, vztahů, expanzí i přijetí
Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh25. 4. čtvrtek, 18 h.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Církev a normalizace
Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh


22. 5. středa, 18 h.
Dan Drápal
Tradice a obnova - je konflikt nevyhnutelný?

ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 28. 10. úterý, 18 h.
doc. RNDr. Petr Hašler Ph.D.
Mikroskopem do podivuhodného světa sinic

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh20. 11. středa, 18 h.
prof. Pavel Hošek, Th.D.
Vlastenectví a křesťanské hodnoty české kultury

Farní sbor ČCE, U Vodárny 2PROGRAM 2018


II.semestr

 
úterý 20. 11. 2018  v  18:00
ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD.
Pravoslavná církev v Československu

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
úterý 9. 10. 2018  v  18:00
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Katolická církev v době První československé republiky:
proměny postavení od počátečního nepřátelství k respektované pozici ve společnosti

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh

středa 3. 10. 2018 v  14.30 h.
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Věznice Mírov
přednáška o historii hradu Mírova

Korekční dům na biskupském hradě Mírověstředa 12.9. 2018  v 18:00
Cesta ke vzniku Českobratrské církve evangelické

Mgr. Vlastislav Stejskal

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2, Zábřeh

I. semestr


úterý 17. 4. 2018 v  18:00

Ing. Stanislav Melichar
Poutní cesta Komenského
inspirace pro vnímání odkazu J.A.Komenského

Farní sbor ČCE, U Vodárny 2, Zábřeh

 

úterý 20. 3. 2018 v 18:00
Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.
Za co se modlili, z čeho se vyznávali naši předkové
nad staroslověnskými paraliturgickými památkami českého původu

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh


úterý 6. 2. 2018 v 18:00
Mgr. Jana Březinová
Dobrovolnicí u Misionářek Lásky - sester Matky Terezy v Kalkatě

Komunitní centrum, Postřelmovská 14.
PROGRAM 2017


úterý 28. 11.2017 v 18:00
prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Proměňující moc příběhu

v Komunitním centru Postřelmovská 14, ZábřehNeděle 10.9. 2017 v 14.30
Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Úsově
s Achabem Haidlerem

Sraz ve 14:30 v Úsově před synagogou.

Doprava je možná ze Zábřeha i autobusem ve 13:38 z Valové,
přestup v Leštině. Zpět odjíždí autobus z Úsova 18:41.
(Pokud by někdo spěchal, je možný i odjezd 16:20 - s přestupem v Leštině.)


Čtvrtek 1. 6. 2017 v 18:00 hod.
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB

(salesiánský kněz, vyučuje biblistiku a spirituální teologii na VOŠ Jabok Praha,
učí na IES ETF UK Praha a CMTF UP Olomouc):
O Božím milosrdenství mezi námi
(Jak hovoří Bible o Bohu a co z toho vyplývá pro člověka)

V Katolickém domě v Zábřeze
28.3.v 18.00
PhDr. Jan Stříbrný
České 20.století

V Katolickém domě v Zábřeze
21.2.v 18.00
Mgr. Kateřina Vytejčková
ALEVITÉ - náboženská menšina v Turecku ovlivněna křesťanstvím

V Katolickém domě v Zábřezeúterý 31. 1. 2017, 18.00 hod.
MUDr. Jaromír Matějek, PhD., Th.D.:
Dříve vyslovená přání -
jak můžeme o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout nemůžeme

Katolický dům, Zábřeh
PROGRAM 2016


pátek 14. 10. 2016 v 18.00

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR):
„Hrozí nám střet s kulturami nebo s barbary“

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
úterý 21. 6. 2016 v 18.00

Václav Keprt:
Ukrajina - země kontrastů

Katolický dům Zábřeh

úterý 31. 5. 2016 v 18.00
Michal Řoutil, Ph.D.:
Muslimské jaro, křesťanská zima.
Současné pronásledování křesťanů
na Blízkém východě v historické
perspektivě

Katolický důmúterý 23. 2. 2016 v 18.00
prof. Dr. František Kunetka, Th.D.:
Velikonoční třídení
– vrchol liturgického roku

Katolický dům

středa 27. 1. 2016 v 18.00
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.:
Současná náboženská scéna v ČR

Katolický dům
 

neděle 17. 1. 2016 v 15.00
P. Jiří Svoboda a P. Petr Cvrkal:
Salsiánské misie v Bulharsku
Katolický dům
Z činnosti:

Rok 2015

Starší plakátky z akcí:

úterý 10. 11. 2015 v 18.30
Láska je nikdy nehasnoucí oheň
- pořad o sv. Hildegardě z Bingenu,
mluvené slovo Milena Steinmasslová,
hudební doprovod a zpěv Hana Blochová

kostel sv. Barbory


úterý 20. 10. 2015 v 18.00
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.:
Domus correctionis Müroviensis
biskupský korekční dům
pro kněze na Mírově (1761 - 1850)

Katolický dům, Sušilova 38
Zábřeh


úterý 9. 6. 2015 v 18.00
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
(Historický ústav Akademie věd ČR):
téma bude upřesněno pořádáno

ve spolupráci se Zábřežskou kulturní,
s.r.o. Kino Retro

středa 20. 5. 2015 v 18.00
prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan:
Husovo pojetí pravdy

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické, U Vodárny 2

neděle 26. 4. 2015 ve 13.30
Výlet do Šternberka
Komentovaná prohlídka
"Expozice času" a
areálu bývalého
augustiniánského kláštera

a farního kostela
Zvěstování Páně.

Více zde

úterý 10. 3. 2015 v 18.00
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
(ředitel Ústavu pro jazyk
český Akademie věd ČR):

Vzájemné obohacování jazyků
Katolický dům

úterý 3. 2. 2015 v 18.00
Být na blízku
Vernisáž putovní výstavy
a beseda o službě
nemocničních kaplanů

Katolický dům, Sušilova 38,
Zábřeh

Rok 2014

úterý 11. 11. 2014 v 18.00
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.:
Z historie moravského zvonařství.
Přednáška k 400 letům
zvonu sv. Barbobory

Katolický dům,
Sušilova 38, Zábřeh

úterý 14. 10. 2014 v 18.00
(náhradní termín)
Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.:
(Archeologický ústav Akademie věd
České republiky)
Katedrála viditelná a neviditelná
- představení nového zpracování
historie katedrály sv. Víta

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh

úterý 29. 4. 2014 v 18.00
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. :
Od udržitelného rozvoje
k udržitelnému ústupu?

Katolický dům,
Sušilova 38, Zábřeh

úterý 8. 4. 2014 v 18.00
Prof. František Kunetka, Th.D.:
Pokání jako askeze?
Teologicko-antropologický pohled

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh

únor Ondřej Sikora, Ph.D.:
Čestně o Bohu
podle J. Robinsona


Rok 2013

úterý 12.11. 2013 v 18.00
Mgr. Marek Dospěl
(Český egyptologický ústav FF UK v Praze)
Čeští františkáni v osmanském Egyptě
- jejich rukopisy a misijní působení

Katolický dům Sušilova 38, Zábřeh

POZOR! Přednáška Mgr. Téra
PRO NEMOC ZRUŠENA!
pátek 1. 3. 2013 v 18.00
Mgr. Michal Téra, Ph.D.:
Christianizace Slovanů
Katolický dům Sušilova 38, Zábřeh
(podpořilo Město Zábřeh)

o novém termínu
budeme včas informovat

středa 20. 3. 2013 v 18.00

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D.:
Blázni pro Krista - fenomén
jurodivosti v byzantské a ruské kultuře

Katolický dům Sušilova 38, Zábřeh
(podpořilo Město Zábřeh)

úterý 23. 4. 2013 v 18.00
Mgr. Walerian Bugel, dr.:
Cyrilometodějská tradice
jako projekční plátno křesťanských církví

Katolický dům Sušilova 38, Zábřeh
(podpořilo Město Zábřeh)

neděle 5. 5. 2013
Po stopách olomouckých židů
vycházka s výkladem
provází Mgr. Daniel Soukup
sraz v 14.30 před budouvou

vlakového nádraží v Olomouci,
od východu napravo

středa 22. 5. 2013 v 18.00
Prof. Evžen Kindler:
Křesťanská hudba prvního tisíciletí

Katolický dům Sušilova 38, Zábřeh

úterý 5. 2. 2013 v 18.00
Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač
ZDRAVÍ - blaho duševní, tělesné a sociální

Katolický dům Sušilova 38, Zábřeh
(podpořilo Město Zábřeh)

úterý 15. 1. 2013 v 17.00
MUDr. Eliška Maradová:
ZTRACENA V AFRICE
aneb Karibu Burundi
audiovizuální pořad o práci
a životě ve středoafrickém
státě Burundi

kino Retro, vstupné dobrovolné
(bude věnováno na projekt
založení knihovny ve vesnici Buraniro)


Rok 2012

středa 28. 11. 2012 v 18.00
Kardinál Miloslav Vlk:
Koncil padesátiletý a Rok víry.
Evangelizace dnes

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh

středa 7. 11. 2012 v 18.00
přednáška pro veřejnost Ing. S.L.D.
Pavel Kopeček, Th.D.:
Slepé cesty současné sakrální architektury

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
(činnost pobočky ČKA Zábřeh
v roce 2012 podpořilo Město Zábřeh)
všichni jsou srdečně zváni
činnost místní skupiny ČKA v Zábřehu
podpořilo Město Zábřeh


pátek 5. 10. 2012 v 18.00
přednáška pro veřejnost
Jaroslav Pavlíček:
Od Antarktidy po Negev

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
(činnost pobočky ČKA Zábřeh v roce
2012 podpořilo Město Zábřeh)
všichni jsou srdečně zváni


ČKA Zábřeh Občanské sdružení sv. Barbora
Zábřežská kulturní, s.r.o. srdečně zvou
na úvodní koncert cyklu
Bravo Zábřeh
dne 1. 9. 2012 (sobota) v 18.00
Rakouská a německá romantická hudba

Franz Schubert a Johannes Brahms
Kostel sv. Barbory, Zábřeh
(činnost pobočky ČKA Zábřeh
v roce 2012 podpořilo Město Zábřeh)


středa 6. 6. 2012 v 18.00
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, PhD., ThD.:
Bioetika a náboženství

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
všichni jsou srdečně zváni

úterý 17. 4. 2012 v 18.00
Přednáška PhDr. Jitky Jonové, Th.D.:
Prof. ThDr. Theodor Kohn (1845 - 1915)
první olomoucký arcibiskup nešlechtic

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
všichni jsou srdečně zváni

AKADEMICKÝ TÝDEN 2012
- aneb (současní i bývalí) zábřežáci sobě II

sobota 3. 3. 2012 v 18.00
Vojtěch Šustek:
Atentát na Heydricha a II. stanné právo
na území tzv. protektorátu Čechy a Morava

Katolický dům

neděle 4. 3. 2012 v 15.30
Koncert sboru Carmen
Kostel sv. Barbory


úterý 6. 3. 2012 v 18.00
Ondřej Sikora:
Zákon, svoboda, nesmrtelnost
- k dialogu rozumu a víry aneb
"Mohl by Kant mít pravdu?"

Katolický dům

pátek 9. 3. 2012 v 19.00
Josef Marada: BURUNDI
- mé setkání s Afrikou

Katolický dům

sobota 24. 3. 2012
odjezd z nádraží Zábřeh v 7:39 hodin
směr Litovel, návrat v odpoledních hodinách
František John:
Výprava za bobry do Litovelského Pomoraví


úterý 24. 1. 2012 v 18.00
Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.:
Smrtí dílo nekončí
(Jezuité z České provincie v Mexiku
17. a 18. století)

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
všichni jsou srdečně zváni

Rok 2011

pátek 25. 11. 2011 v 18.30
Mgr. Walerian Bugel:
Paradoxy mezikřesťanské komunikace

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
všichni jsou srdečně zváni

středa 26. 10. 2011 v 18.00
Dana Němcová: Migrace vnější a vnitřní

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
všichni jsou srdečně zváni

pátek 23. 9. 2011 v 18.00
přednáška pro veřejnost Miloš Rejchrt:
JAN KALVÍN - diktátor nebo
průkopník lidských práv

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
všichni jsou srdečně zváni

Jak se žije křesťanům
v muslimské zemi v západní Africe
Jana Škubalová
pondělí 2. 5. 2011 v 18.00

Katolický dům

středa 17. 2. 2011 v 11.00
Prof. Jan Sokol, PhD. CSc.:
Etika a život Gymnázium Zábřeh,
nám. Osvobození 20

http://gyza.cz
Všichni jsou srdečně zváni

středa 17. 2. 2011 v 17.00
Prof. Jan Sokol, PhD. CSc.:
O rodině

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
Všichni jsou srdečně zváni

středa 19. 1. 2011 v 18.00
Mgr. Michal Glevaňák:
Řeckokatolická církev v Československu
1918 - 1992 (vybraná hlediska)

Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
Všichni jsou srdečně zváni

Rok 2010

pátek 12. 11. 2010 v 17.00
Prof. RNDr. Petra Vopěnky:
Hlavní proudy rozvoje matematiky
přednáška s besedou

Katolický dům, Sušilova 38
Všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 14. 10. 2010 v 18.00
Jan Konzal:
Pastorační postupy skryté církve
(využité a nevyužité šance po roce 1989)
přednáška s besedou

Katolický dům, Sušilova 38

pondělí 7. 6. 2010 v 18.00
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.:
Role ženy v církvích přednáška s besedou

Katolický dům, Sušilova 38

úterý 4. 5. 2010 v 19.00
Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.:
Teologie a soukromá zjevení
přednáška s besedou

Katolický dům, Sušilova 38

pondělí 19. 4. 2010 v 18.00
Michal Řoutil a spol.:
Křesťanské památky východní Gruzie
(povídání s projekcí)

Katolický dům, Sušilova 38

čtvrtek 25. 2. 2010 v 18.00
Doc. ThDr. Gorazd J. Vopatrný, Th.D.:
Keltské křesťanství

Katolický dům, Sušilova 38

pondělí 15. 3. 2010 v 18.00
Prof. František Kunetka, ThD.:
Křesťanská iniciace
(podněty a perspektivy)
Katolický dům, Sušilova 38
Všichni jsou srdečně zváni,

vstupné dobrovolné

sobota 20. 3. 2010 v 16.00
Jarní koncert ČKA Biblické písně
Antonína Dvořáka
přednese Christof Schupplet
- baryton Martin Hroch - doprovod

Kostel sv. Barbory v Zábřehu
Všichni jsou srdečně zváni,
vstupné dobrovolné


Rok 2009

pondělí 30. 11. 2009 v 18.00
MUDr. Josef Marada:
Haiti očima lékaře

Katolický dům, Sušilova 38

úterý 3. 11. 2009 v 18.00
Prof. ThDr. Jakub S. Trojan:
Radosti a problémy uplynulých dvaceti let

Sborový dům ČCE, U Vodárny 2

středa 14. 1. 2009 v 18.00
Doc. ThDr. Ivan Štampach:
Sekty a nová náboženství

Katolický dům, Sušilova 38

Rok 2008

pondělí 10. 11. 2008 v 18.00
P. František Lízna, SJ:
Pouť na Krym

Katolický dům, Sušilova 38

středa 8. 10. 2008 v 18.00
Petr Sláma, ThD:
Bible a historie

Sborový dům ČCE
U Vodárny 2

neděle 2. 3. 2008 v 16.00
Lenka Černá, M.A. -
I móda může být FAIR

Katolický dům Zábřeh, Sušilova 38