Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

PhDr. Robert Huneš - předseda
tel.: 777 704 210
e-mail: reditel@hospicpt.cz


Ing. Marta Mrvíková - jednatel
mail: josefmr@atlas.cz
tel.: 383 384 647, 728 131 281

VodňanyProgram 2019


17.1.2019 v 19:00
Stanislava Vitoňová,
Misie ve východní Africe
Keňa, Tanzánie, Uganda

v městské galerii ve Vodňanech

14.2.2019 v 19:00
P. Josef Prošek
Ekvádor

v městské galerii ve Vodňanech
19.2.2019 v 17:00
Přežila jsem gulag
svědectví Věry Sosnarové
Neumanneum, Prachatice
11.4.2019 v 19:00
Mgr. Jiří Zajíc
Cesta k lidské i křesťanské zralosti v mediálním věku
v městské galerii ve Vodňanech7. 11. čtvrtek, 19 h.
Jaroslav Pavlíček
Poznatky z přežití v Nepálu
Od džunglí po ledovce
v městské galerii ve VodňanechProgram 2018čtvrtek 8. 11. 2018 v 18:00
Prof. Martin Weis, Th.D
Vybrané spirituální aspekty života a díla císaře Karla IV.
v městské galerii ve Vodňanechúterý 27. 11. 2018 v 19:00
P. Mgr. Petr Plášil
Arménie a Náhorní Karabach
země hor a klášterů
v městské galerii ve Vodňanech


čtvrtek 4.1.2018 v 19:00
PhDr. Robert Huneš
Role humoru v lidských vztazích
Městská galerie Vodňany


Program 2017

čtvrtek 23. 11. 2017 v  19.00Beseda
s novým vodňanským farářem
P. Josefem Prokešem
v prostorách městské galerie ve Vodňanech


Program 2016:

 

čtvrtek 10. 11. 2016 v 19.00 hod.
Mgr. Michael Sekyrka:
"Premáhat zlo dobrem"
Neobyčejný život novodobého mučedníka pro pravdu Jerzyho Popiełuszka, blahoslaveného kaplana Solidarity, obránce utlačovaných v Polsku 80. let 20. století, roku 1984 ubitého komunistickou tajnou policií.

Městská galerie Vodňany

neděle 9. 10. 2016 v 10:30
Odhalení pamětní desky mons. Tomáši Beránkovi,
knězi umučenému r. 1954 v komunistickém žaláři Mírov
Budova fary, Alešova ul. (u kostela), Vodňany

čtvrtek 31. 3. 2016 v 19.00
B.Sc. Salman Hasan, Ph.D.:
Uprchlická krize a islamizace Evropy
zajištěn český překlad

městská galerie Vodňany


čtvrtek 3. 3. 2016 v 19.00
Pavel Janšta, cestovatel z Vodňan:
Cesta z Hirošimi do Nagasaki

beseda k výstavě v městské galerii

čtvrtek 11. 2. 2016 v 19.00
Tash Schoultz (JAR)
– mezinárodní misijní organizace
Operation Mobilization:
Co ještě nevíte o novodobém otroctví
zajištěn český překlad

městská galerie Vodňany


Z činnosti:

Rok 2015

Starší plakátky z akcí:


čtvrtek 22. 10. 2015 v 19.00
Pavel Zoul:
Medical Help Ghana aneb
čeští zdravotníci v Ghaně

Městská galerie Vodňany
vstupné dobrovolné

čtvrtek 26. 2. 2015 v 19.00
Mgr. Tomáš Veber, Th.D., TF JČU:
Václav Štech (1921 - 1971),
básník, filosof, aktivní křesťan
a jeho život v éře komunistické
totality Vstupné: dobrovolné

Městská galerie Vodňany,
náměstí Svobody 18, Vodňany

čtvrtek 15. 1. 2015 v 19.00

P. Mgr. Miroslav Zdík Jordánek, OPraem.:
Afghánistán očima vojenského
kaplana Vstupné: dobrovolné

Městská galerie Vodňany,
náměstí Svobody 18, Vodňany

Rok 2014

čtvrtek 13. 11. 2014 v 19.00
Estonsko: příroda, lidé
a hledání Krista
Mgr. Milan M. Horák,
kněz Obce křesťanů,
předseda Česko-estonského
klubu Přednáška s promítáním
o Estonsku a hledání evangelia
ve statisticky nejateističtější zemi Evropy.

Městská galerie Vodňany,
náměstí Svobody 18, (2. patro MÚ).

pondělí 17. 11. 2014 v 11.00
Vzpomínkový akt u památníku
Obětem komunistické zvůle v parku
u kulturního domu:
Vzpomínkový akt při příležitosti
státního svátku – Dne boje
za svobodu a demokracii.


čtvrtek 30. 10. 2014 v 19.00
Tichá srdce - kláštery a jejich lidé
Beseda s Alenou Ježkovou
Beseda se spisovatelkou
a autorské čtení její knihy: Tichá srdce

Městská galerie Vodňany,
náměstí Svobody 18, (2. patro MÚ).

čtvrtek 3. 4. 2014 v 19.00
MUDr. Petr Koptík:
Jiný pohled na Afriku
aneb zkušenosti lékaře
z africké mise

Městská galerie Vodňany,
nám. Svobody 18

březen
Bc. Olga Ševcová,
DKS Biskupství ČB:
Jiný pohled na Afriku
aneb salesiánské misie

v Jihoafrické republice.

čtvrtek 20. 3. 2014 v 19.00
Krajina básníkova
- básník v krajině Přednáška
s ukázkami tvorby jihočeskýcj kněží:
P. Martina Vícha, P. Františka
D.Mertha a P. Františka Hobizala
Přednáší Mgr. Tomáš Veber, Th.D.,
odborný asistent TF JUČB

Městská galerie Vodňany,
nám. Svobody 18

leden
PhDr. et Mgr. Robert Huneš,
ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích:
Je eutanázie selháním či řešením
problémů současného zdravotnictví?
aneb pohled na eutanázii
očima ředitele hospice


Rok 2013

čtvrtek 14. 11. 2013 v 19.00
Z pobočky ČKA v Antarktidě
aneb Chování v extrémních
podmínkách ve světě Beseda
českého polárníka a spisovatele
Jaroslava Pavlíčka z Písku
s ukázkami výstroje pro přežití
v extrémních podmínkách

Městská galerie Vodňany,
nám. Svobody 18

čtvrtek 17. 10. 2013 v 19.00
P. Mgr. Pavel Liška Svatí Cyril
a Metoděj 1150. výročí příchodu

Městská galerie Vodňany,
nám. Svobody 18

čtvrtek 18. 4. 2013 v 19.00
Jak se žije v Bělorusku Beseda
o projektech "Adopce na dálku"
a "Děti ulice" s pracovníky
Diecézní charity České Budějovice
a s hosty z Běloruska

Městská galerie Vodňany,
nám. Svobody 18

čtvrtek 14. 2. 2013 v 19.00
Mgr. Tomáš Veber,
Teologická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích:
Kněží světci - kněží zrádci
Dvě krajní polohy nejen českého kněze

Městská galerie Vodňany,
nám. Svobody 18

čtvrtek 31. 1. 2013 v 19.00
Mgr. Věra Matoušová nakladatelka
z Putimi Návštěva u sester
Congregatio Jesu v Kujbyševě
na Sibiři s účastí současných
sester této kongregace ze Štěkně

Městská galerie Vodňany,
nám. Svobody 18

Rok 2012

čtvrtek 19.1. 2012 v 19.00
Doc. Tomáš Machula Ph.D., Th.D.,
děkan TF JU: Kdo řídí dějiny

v Městské galerii Vodňany

čtvrtek 1.3. 2012 v 19.00
Ing. arch. Marie Švábová
Zachování identitiy historických měst

v Městské galerii Vodňany

Rok 2011

čtvrtek 3.11. 2011 v 19.00
Mgr. Tomáš Veber Th.D.
Nebyl jen Jan Nepomuk Neumann
- jihočeští kněží v cizině v 19.století

v Městské galerii Vodňany

čtvrtek 3. 3. 2011 v 19.00
Ing. Polina Vaculíková a
Mgr. Pavel Janšta: Gruzie
- mezi Kavkazem a pouští,
minulostí a současností

v Městské galerii Vodňany

čtvrtek 31. 3. 2011 v 19.00
Setkání s P. Bohuslavem Švehlou:
...aneb kdyby Bavorsko,
co jsou Vodňany
(česká duchovní služba v Mnichově)

v Městské galerii Vodňany

čtvrtek 3. 2. 2011 v 19.00
P. Mgr. Pavel Liška, děkan v Netolicích
P. Mgr. Petr Hovorka,
kaplan v Prachaticích
Světec blízký i vzdálený
Jan N. Neumann z Prachatic
i Ameriky a pouť českých kněží
do Filadelfie na jaře 2010
u příležitosti 150. výročí jeho úmrtí

v Městské galerii Vodňany
pořádá ČKA Vodňany
Městské galerie Vodňany

Rok 2010

čtvrtek 18. 11. 2010 v 19.00
Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
děkan TF JU Potopa světa
a další katastrofy

Městské galerie Vodňany

úterý 26. 10. 2010 v 19.00
Rytíři mezi námi beseda
se členy Suverénního řádu
Maltézských rytířů,
o jejich působení v Čechách
i ve světě: P. Jiří Čepl, OMelit.
- farář ve Vodňanech
a Bc. Jan Rada, ředitel maltézské
pomoci v Českých Budějovicích

Městské galerie Vodňany

čtvrtek 4. 3. 2010 v 19.00
Tomáš Machula Ph.D., Th.D.,
děkan TF JU: Evoluce
a biblická zpráva o stvoření

Městská galerie Vodňany,

Rok 2009

čtvrtek 22. 10. 2009 v 19.00
P. Mgr. Jiří Čepl, OMelit.:
Nový vodňanský farář - motorkář

Městská galerie Vodňany,
2. p. MÚ, nám. Svobody

čtvrtek 15. 1. 2009 v 19.00
Beseda o integraci dětí
s Downovým syndromem
přednáší Kateřina Šimerová,
Ovečka o.p.s.
přednáška se koná též při příležitosti

výstavy ve vodňanském infocentru

úterý 17. 3. 2009 v 19.00
Manželé Poláčkovi,
Diecézní centrum pro rodinu v ČB:
Lze ještě vychovávat dospívajícího?

Městská galerie Vodňany,
2. p. MÚ, nám. Svobody

Rok 2008

čtvrtek 11. 12. 2008 v 19.00
P. ThDr. Prokop Patrik Maturkanič, Ph.D, CFSS:
Nová evangelizace v Čechách,
neboli pastorace v jižních Čechách
Přednáška je spojena
s prezentací nové knihy hosta
a autogramiádou.

Městská galerie,
náměstí Svobody 18, Vodňany

čtvrtek 23. 10. 2008 v 19.00
Mgr. Michaela Čermáková
- ředitelka Diecézní charity
České Budějovice:
Adopce na dálku
- o dětech z Indie a Běloruska

Městská galerie ve Vodňanech

čtvrtek 13. 3. 2008 v 19.00
Doc. ThDr. Jiří Kašný, Th.D:
Problémy současné rodiny

Městská galerie ve Vodňanech