Česká křesťanská akademie

Kontakt

Předseda
RNDr. Lukáš Šimek
SimekLukas@seznam.cz


Třeboň


PROGRAM


Rok 201826. 4. čtvrtek v 19.30 h.
Mgr. ThLic. Blanka Stráníková (sestra Klára Marie)
Prostituce, důstojnost ženy a novodobé otroctví

Přednáškový sál Gymnásia v Třeboni

 


25.1. čtvrtek v  17.00
doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Církev a nejstarší evropské univerzity

Univerzity jako centra vzdělanosti Evropy
Gymnázium v TřeboniRok 2017

6. 4. čtvrtek, 17 h.
Prof. RNDr. Bedřich Moldan
Jak se srovnávají globální environmentální výzvy
se současnou vlnou populizmu?

aula Gymnázia v Třeboni


30. 3. čtvrtek
Prof. Luboš Kropáček
Dnešní krize arabského a muslimského světa
Přednáška o konvergenci se západním světem (demokracií) islamismu, salafismus, "arabském jaru" a hledání východisek ze současné krize
ve farním sále Třeboňského kláštera

16. 3. čtvrtek, 17 h.
Prof. Ivo Hlobil
Český krásný sloh a Třeboňská madona
Přednáška nás uvede do výjimečného období v dějinách evropského sakrálního umění, jejímž skvělým dílem je socha Třeboňské madony

aula Gymnázia v Třeboni

24.2. pátek, 16.30 h.
ThLic. David Henzl:
Stanislav ze Znojma
Osobnost a dílo profesora teologie
Pražské univerzity (1388-1413),
který patřil k učitelům Jana Husa.
aula Gymnázia v Třeboni
17. 2. pátek, 16.30 h.
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič:
Edith Stein - sestra Terezie Benedikta od Kříže – světice naší doby
Farní sál kláštera v TřeboniRok 2016

čtvrtek 7. 4. 2016 v 19.45
Michal Broža, Nissan Jazairi,
a Martin Rosocha,
panelová diskuze na téma:
Uprchlíci, Evropa a Češi
moderuje David Pithart

aula třeboňského gymnázia


Z činnosti:

Rok 2015

 

čtvrtek 19. 3. 2015 v 19.00
Panelová diskuse:
Svoboda tisku nebo islamofobie?

Aula třeboňského gymnázia,
ul. Na Sadech

čtvrtek 5. 3. 2015 v 19.00
Jana Vacíková:
Člověk očima přírodních věd
a křesťanské teologie

Aula třeboňského gymnázia,
ul. Na Sadech

čtvrtek 19. 2. 2015 v 19.00
Panelová diskuse:
Česká společnost mezi Západem
a Východem Hosté: Jan Stříbrný,
Martin Rosocha, Pavel Fischer,
Mgr. David Henz

Aula třeboňského gymnázia,
ul. Na Sadech

Rok 2014

středa 26. 3. v 19.00
JUDr. Ivana Janů:
Význam a poslání mezinárodních
trestních tribunálů

V aule třeboňského gymnázia,
ul. NA sadech 308

únor
Panelová diskuse:
Média a církve


leden
Petr Pithart:
České potíže s politikou


Vzpomínkový večer:
P. Josef Petr Ondok


Rok 2013

čtvrtek 28. 3. 2013 v 19.00
Mgr. Jiří Oesterriecher:
Lužnice, živá hranice: česko-rakouské
soužití na pomezí Vitorazska
a Třeboňska v minulých staletích
(Regionální historik se zamýšlí
nad problematikou soužití
na hranicích našeho regionu)

v aule třeboňského gymnázia
ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 7. 3. 2013 v 19.00
Prof. Petr Pokorný:
Poslání křesťanů v Evropské unii
Renomovaný biblista a pedagog
se zamýšlí nad aktuálním tématem
"duchovního vyprázdnění"
našeho kontinetu
v aule třeboňského gymnázia

ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 14. 2. 2013 v 19.00
P. Petr Plášil: Arménie
a Náhorní Karabach
- země hor a klášterů
(Putování táborského kněze
fascinující zemí, která přijala
křesťanství již v roce 301)

v aule třeboňského gymnázia
ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

pátek 8. 2. 2013 v 19.00

P. Mgr. MUDr. Lukáš Fošum OP,
Université de Fribourg, Švýcarsko:
Je zygota lidskou osobou?
Odvěká otázka, kdy začíná lidský život.
Přehled biologických a teologických
argumentů pro a proti tvrzení,
že lidský život začíná početím
- splynutím vajíčka a spermie
- vznikem zygoty.

v aule třeboňského gymnázia
ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 17. 1. 2013 v 19.00
Co je církev a jakou roli
má hrát ve společnosti?
ThLic. Prokop Brož, Th.D., teolog
(děkan TF UK Praha)
ThLic. David Henzl, farář Třeboň
Martina Fürstová, katechetka a pěstounka
Moderuje Filip Černý, redaktor
Českého rozhlasu České Budějovice

v aule třeboňského gymnázia
ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

Rok 2012

čtvrtek 6. 12. 2012
Adventní dílny na gymnáziu v Třeboni
od 17.00
- výroba svíček a vánočních přání
- zdobení perníků
- vánoční ozdoby z pedigu
od 19.30
Tři krátká zamyšlení
- Doba adventní v proměnách času
(D. Henzl) - Betlémská hvězda
jako Boží znamení (D. Pithart)
- Svatý František
a jesličky (R. Pihartová)
v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

čtvrtek 5. 11. 2012 v 19:00
Robert Huneš:
Pohled na eutanázii
očima ředitele hospice
Je eutanázie selháním
či řešením současného zdravotnictví?

v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

pondělí 1. 10. 2012 v 16.00
Tomáš Halík:
O lásce trochu jinak

v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

čtvrtek 11.10. 2012 v 19.00
Max Kašparů:
Stavy a vztahy - bludný kruh?

v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

pátek 26. 10. 2012 v 19:00
Josef Špidlík: Zlo a Sex
Promítání dvou krátkých filmů,
záznamů promluv kardinála Špidlíka
na téma zlo a sex v autentických
římských exteriérech

v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

čtvrtek 26. 4. 2012 v 18.30
Františka Jirousová:
Evoluce a problém zla v díle
Teilharda de Chardin
v přednáškovém sále

(zimní kapli) kláštera v Třeboni,
vchod z nádvoří kláštera

čtvrtek 15. 3. 2012 v 17.00
Petr Pithart:
Češi a Evropa
Místopředseda Senátu P. Pithart
se zamyslí nad vztahem
Čechů k Evropě jak z hlediska
historické perspektivy,
tak i z hlediska výzev současné
politiky v rámci EU

v přednáškovém sále (zimní kapli)
kláštera v Třeboni
- vchod z nádvoří kláštera

čtvrtek 29. 3. 2012 v 18.30
Martin Hadrava, Keramika Klikov
a Radka Pithartová:
Tradiční řemesla
a duše moderního člověka
Co ztrácíme se zánikem
tradičních řemesel?
Proč o ně roste zájem
v současné době?
Prezentace vybraných řemesel
a širší úvahy nad jejich půvaby i úskalím

v přednáškovém sále (zimní kapli)
kláštera v Třeboni
- vchod z nádvoří kláštera

pátek 24. 2. 2012
Divadlo J. K. Tyla
TŘEBOŇSKÝ VEČER
PRO VÁCLAVA HAVLA
Předběžný program:
Pozdrav třeboňským občanům
k příležitosti Třeboňského večera
pro Václava Havla
- host Karel Schwarzenberg
(audio záznam) Politika a svědomí
- čte Jiří Šesták, komentář Jiří Guth
Václav Havel v Třeboni
v devadesátých letech
- host Libuše Kotilová Václav Havel
a Jižní Čechy - rozhovor
pro Český rozhlas,
autor Mária Pfeiferová Audience,
divadelní hra Václava Havla
- Divadlo Na tahu a Tomki Němec
Moc bezmocných - čte Jiří Šesták,
komentář David Pithart Václav Havel
a Třeboň po roce 2000
- host Jiří Houdek Ukázka
z jednoaktovky V. Havla
- hraje Bára Šimková a spol.
(DAMU) Vzpomínky na Václava Havla
- host Vladimír Hanzel, bývalý tajemník V.H.
a Angelika Pintířová, sestra boromejka
V Besedě pokračuje
- Diskotéka J. Černého
a promítání fotografií ze života V.H.
Večerem provází D. Pithart
a M. Pfeiferová.
Konečný program bude zveřejněn
na výlepových plochách města Třeboně.
Nad akcí převzali záštitu Karel Schwarzenberg,
Jiří Zimola, Jiří Houdek a Knihovna Václava Havla.
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas,
dále spolupracují Bertiny lázně Třeboň,
Pavel Barnáš, Město Třeboň
a Jihočeský kraj.

všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 9. 2. 2012
P. Daniel Kolář:
Nemůže se papež zmýlit?
Úvahy o papežském primátu


Rok 2011

čtvrtek 24. 11. 2011 v 19.00
Jindřich Šrajer:
Sebeupálení Jana Palacha
v kontextu novodobých změn
a nebezpečí Doc. J. Šrajer, Dr. theol.
vyučuje na Teologické fakultě JU
v českých Budějovicích,
kde se zabývá teologickou etikou,
etikou manželství
a sociálním učení církve
a problematikou náboženského
extremismu a fundamentalismu


sobota 3. 12. 2011
Výlet a exkurze do chrámu
Matky Boží před Týnem
a na výstavu Sv. Anežka Česká
(Anežský klášter) v Praze
Vede Lukáš Šimek Propozice:
Sraz 7.55 na nádraží ČD Třeboň
Odjezd 08.09 hod

(vlak jede jen z nádraží,
nikoli z Třeboně lázní!)
Příjezd Praha 10.40
Dopoledne: 11.00-12.30

Chrám Matky Boží před Týnem
– Seznámení s historií výstavby
a osobnostmi náboženského
života spojenými s touto farností.
Prohlídka uměleckých skvostů chrámu:
Ukřižování či Pieta
od Mistra týnského ukřižování,
renesanční a barokní oltáře,
obrazy (K.Škréta), nejstarší dochované
pražské varhany, výstup na věž
k unikátním renesančním zvonům
(běžně nepřístupné).
Kaple domu „U zvonu"
jedinečné památky ze 14. století
(běžně nepřístupná)
Odpoledne:
14.00 - 16.00 Sv. Anežka Česká

– princezna a řeholnice.
Klášter sv. Anežky České (NG Praha).
Výstava je zaměřena
na přiblížení ženské františkánské
řehole sv. Kláry a význam
sv. Anežky pro náš národ.
Poprvé budou vystaveny dochované
opisy čtyř listů z korespondence obou žen.
Opomenuty nebudou ani osobnosti
dalších dvou šlechtičen
sv. Alžběty Uherské a sv. Hedviky,
žen s podobným životním zaměřením
jako sv. Anežka, které navíc pojil
příbuzenský vztah.
Vstupné základní 130,-, snížené 60,-
Návrat:
Odjezd Praha hl. nádraží 17.16
příjezd
Třeboň 20:07 hod.

Veškeré přesuny po Praze pěšky,
cíle jsou vzdáleny max 15 min chůze.
Účastníci platí pouze jízdné vlakem
do Prahy (sleva na spol. jízdenku) a vstupné.


pondělí 26. 12. 2011 v 16.00
Svatoštěpánský vánoční koncert
Lutová, kostel Všech svatých
Pásmo vánočních čtení a koled,
hrají rodinné kapely


čtvrtek 3. 3. 2011 v 18.00
L. Šimek, D. Pithart: Zrod
a vyvrcholení italské renesance
(cestopisná přednáška
s historickým úvodem zaměřená
na křesťanské památky Itálie,
zvláště sochařství, malbu a architekturu)


čtvrtek 24. 3. 2011 v 18.00

Prof. Lubomír Mlčoch:
Dvě spojené přednášky
- Od demografického propadu
ke krizi penzijního systému
- Kam kráčí kapitalismus?

v přednáškovém sále
(zimní kapli)
kláštera v Třeboni
vchod z nádvoří kláštera

Rok 2010

úterý 11. 5. 2010 v 19.00
Panelová diskuse:
"Kde hledat kořeny šikany?"
Úvodní přednášku přednese
Mgr. Zdeněk Martínek

v přednáškovém sále
v klášteře v Třeboni

čtvrtek 4. 3. 2010 v 19.00
P. Ivo Prokop:
Mlčela církev k nacismu?
(Pius XII. a II. světová válka)

v přednáškovém sále
v klášteře v Třeboni

Rok 2009

čtvrtek 3. 12. 2009 v 18.30
P. Mgr. Daniel Kolář:
Eucharistie
- teologický a historický pohled

v zrcadlovém sále
Kulturního zařízení Roháč
(ulice Na sadech v Třeboni)

čtvrtek 5. 11. 2009 v 18.30
RNDr. Lukáš Šimek:
Umění a duchovní život člověka
v zrcadlovém sále

Kulturního zařízení Roháč
(ulice Na sadech v Třeboni)

středa 14. 10. 2009 v 18.30
Doc. PhDr. Jiří Jankovský, PhD.:
Dítě s postižením
- náš úděl, náš úkol

v zrcadlovém sále
Kulturního zařízení Roháč
(ulice Na sadech v Třeboni)

březen 2009
Michal Kolář:
Skrytý svět šikanování
školní svět šikany
- škádlení a šikanování
- problémy diagnózy a léčby


středa 25. 2. 2009 v 18.30
Václav Ruml:
Kolektivizace venkova
v Československu
Přednáška spojená
s filmovou produkcí
(Z. Sirový: Smuteční slavnost, 1969)

v zrcadlovém sále
Kulturního zařízení Roháč,
ulice Na sadech, Třeboň

Rok 2008

čtvrtek 15. 1. 2008 v 18.30
Petr Piťha:
Nová nebezpečí pro naše děti
v zrcadlovém sále Kulturního zařízení
Roháč, ulice Na sadech, Třeboň
Jan Sokol:
Proč peníze platí?
Přednáška se bude týkat
fenoménu peněz
a dotkne se i současné
světové finanční krize

v zrcadlovém sále Kulturního
zařízení Roháč,
ulice Na sadech, Třeboň