Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Předseda
RNDr. Lukáš Šimek
SimekLukas@seznam.cz


Třeboň


PROGRAM


ROK 2020


30. 1. čtvrtek, 16.30 h.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Proměny svatováclavské úcty v moderní době

Farní sál bývalého kláštera v Třeboni3. 3. úterý, 17 h.

Lukáš a Simona Šimkovi
Za půlnočním Sluncem
postřehy ze souostroví Špicberky

Muzeum a galerie Třeboň, Masarykovo nám. 103


4. 3. středa, 17 h.

Eva a Jan Kosovi
OHEŇ A TOUHA
obrazová a zvuková kompozice věnovaná
75. výročí úmrtí českého malíře a spisovatele
Josefa Čapka

Gymnazium, Na Sadech 308, Třeboň

Rok 2019

28. 2. čtvrtek, 17 h.

Mgr. Hayato Josef Okamura
Naše místo mezi demokratickými národy Evropy

Gymnázium, Třeboň , Na Sadech 3087. 3. čtvrtek, 17 h.
Mgr. Lucie Kolářová Dr.theol
Neboj se být milosrdný
aneb milosrdný neznamená hloupý

Gymnázium , Třeboň, Na Sadech 308


21. 3. čtvrtek, 17 h.

Jan Kopriva a Michal Votruba
Hlasy jihočeských zvonů

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

 
 

29. 4. pondělí, 16.30 h.
Svědectví Věry Sosnarové
Přežila jsem gulag!

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 30831. 10. čtvrtek, 17 h.
PhDr. Jan Stříbrný
Když se osudové osmičky změnily na devítky

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 3085. 11. úterý, 16.30 h.
ŽIVÁ VZPOMÍNKA NA FARNÍKA
doc.RNDr.Josefa Rajcharda Ph.D.

Farní sál v klášteře augustiniánů v Třeboni17. 11. neděle, 10 h.

1989 - 2019
POPRVÉ SPOLEČNĚ

Restaurace BesedaRok 2018

29. 11. čtvrtek v 17 h.
Lukáš Nosek
O arabském křesťanství a islámu

v salónku Restaurace Adéla, Bertiny Lázně, Třeboň25. 10. čtvrtek v  17 h.
RNDr. Lukáš Šimek
Učitelem na Ukrajině - v zemi ve válce a na rozcestí

Aula Gymnazia Třeboň13.9. čtvrtek  v 17 h.

Panelová diskuze  na téma
"Bez vzdělání to nepůjde, ale jak na to?"
účastnili se jí PhDr. Václav Moravec PhD, RNDr. David Pithart CSc., Karel Schwarcenberg
a Mgr. Jiří Šesták, PhD.
na Gymnaziu v Třeboni


26. 4. čtvrtek v 19.30 h.

Mgr. ThLic. Blanka Stráníková (sestra Klára Marie)
Prostituce, důstojnost ženy a novodobé otroctví

Přednáškový sál Gymnázia v Třeboni

 


25.1. čtvrtek v  17.00
doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Církev a nejstarší evropské univerzity

Univerzity jako centra vzdělanosti Evropy
Gymnázium v TřeboniRok 2017

6. 4. čtvrtek, 17 h.
Prof. RNDr. Bedřich Moldan
Jak se srovnávají globální environmentální výzvy
se současnou vlnou populizmu?

aula Gymnázia v Třeboni


30. 3. čtvrtek
Prof. Luboš Kropáček
Dnešní krize arabského a muslimského světa
Přednáška o konvergenci se západním světem (demokracií) islamismu, salafismus, "arabském jaru" a hledání východisek ze současné krize
ve farním sále Třeboňského kláštera

16. 3. čtvrtek, 17 h.
Prof. Ivo Hlobil
Český krásný sloh a Třeboňská madona
Přednáška nás uvede do výjimečného období v dějinách evropského sakrálního umění, jejímž skvělým dílem je socha Třeboňské madony

aula Gymnázia v Třeboni

24.2. pátek, 16.30 h.
ThLic. David Henzl:
Stanislav ze Znojma
Osobnost a dílo profesora teologie
Pražské univerzity (1388-1413),
který patřil k učitelům Jana Husa.
aula Gymnázia v Třeboni
17. 2. pátek, 16.30 h.
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič:
Edith Stein - sestra Terezie Benedikta od Kříže – světice naší doby
Farní sál kláštera v TřeboniRok 2016

čtvrtek 7. 4. 2016 v 19.45
Michal Broža, Nissan Jazairi,
a Martin Rosocha,
panelová diskuze na téma:
Uprchlíci, Evropa a Češi
moderuje David Pithart

aula třeboňského gymnázia


Z činnosti:

Rok 2015

 

čtvrtek 19. 3. 2015 v 19.00
Panelová diskuse:
Svoboda tisku nebo islamofobie?

Aula třeboňského gymnázia,
ul. Na Sadech

čtvrtek 5. 3. 2015 v 19.00
Jana Vacíková:
Člověk očima přírodních věd
a křesťanské teologie

Aula třeboňského gymnázia,
ul. Na Sadech

čtvrtek 19. 2. 2015 v 19.00
Panelová diskuse:
Česká společnost mezi Západem
a Východem Hosté: Jan Stříbrný,
Martin Rosocha, Pavel Fischer,
Mgr. David Henz

Aula třeboňského gymnázia,
ul. Na Sadech

Rok 2014

středa 26. 3. v 19.00
JUDr. Ivana Janů:
Význam a poslání mezinárodních
trestních tribunálů

V aule třeboňského gymnázia,
ul. NA sadech 308

únor
Panelová diskuse:
Média a církve


leden
Petr Pithart:
České potíže s politikou


Vzpomínkový večer:
P. Josef Petr Ondok


Rok 2013

čtvrtek 28. 3. 2013 v 19.00
Mgr. Jiří Oesterriecher:
Lužnice, živá hranice: česko-rakouské
soužití na pomezí Vitorazska
a Třeboňska v minulých staletích
(Regionální historik se zamýšlí
nad problematikou soužití
na hranicích našeho regionu)

v aule třeboňského gymnázia
ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 7. 3. 2013 v 19.00
Prof. Petr Pokorný:
Poslání křesťanů v Evropské unii
Renomovaný biblista a pedagog
se zamýšlí nad aktuálním tématem
"duchovního vyprázdnění"
našeho kontinetu
v aule třeboňského gymnázia

ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 14. 2. 2013 v 19.00
P. Petr Plášil: Arménie
a Náhorní Karabach
- země hor a klášterů
(Putování táborského kněze
fascinující zemí, která přijala
křesťanství již v roce 301)

v aule třeboňského gymnázia
ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

pátek 8. 2. 2013 v 19.00

P. Mgr. MUDr. Lukáš Fošum OP,
Université de Fribourg, Švýcarsko:
Je zygota lidskou osobou?
Odvěká otázka, kdy začíná lidský život.
Přehled biologických a teologických
argumentů pro a proti tvrzení,
že lidský život začíná početím
- splynutím vajíčka a spermie
- vznikem zygoty.

v aule třeboňského gymnázia
ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 17. 1. 2013 v 19.00
Co je církev a jakou roli
má hrát ve společnosti?
ThLic. Prokop Brož, Th.D., teolog
(děkan TF UK Praha)
ThLic. David Henzl, farář Třeboň
Martina Fürstová, katechetka a pěstounka
Moderuje Filip Černý, redaktor
Českého rozhlasu České Budějovice

v aule třeboňského gymnázia
ul. Na sadech 308
všichni jsou srdečně zváni

Rok 2012

čtvrtek 6. 12. 2012
Adventní dílny na gymnáziu v Třeboni
od 17.00
- výroba svíček a vánočních přání
- zdobení perníků
- vánoční ozdoby z pedigu
od 19.30
Tři krátká zamyšlení
- Doba adventní v proměnách času
(D. Henzl) - Betlémská hvězda
jako Boží znamení (D. Pithart)
- Svatý František
a jesličky (R. Pihartová)
v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

čtvrtek 5. 11. 2012 v 19:00
Robert Huneš:
Pohled na eutanázii
očima ředitele hospice
Je eutanázie selháním
či řešením současného zdravotnictví?

v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

pondělí 1. 10. 2012 v 16.00
Tomáš Halík:
O lásce trochu jinak

v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

čtvrtek 11.10. 2012 v 19.00
Max Kašparů:
Stavy a vztahy - bludný kruh?

v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

pátek 26. 10. 2012 v 19:00
Josef Špidlík: Zlo a Sex
Promítání dvou krátkých filmů,
záznamů promluv kardinála Špidlíka
na téma zlo a sex v autentických
římských exteriérech

v aule třeboňského gymnázia,
ul. Na sadech 308

čtvrtek 26. 4. 2012 v 18.30
Františka Jirousová:
Evoluce a problém zla v díle
Teilharda de Chardin
v přednáškovém sále

(zimní kapli) kláštera v Třeboni,
vchod z nádvoří kláštera

čtvrtek 15. 3. 2012 v 17.00
Petr Pithart:
Češi a Evropa
Místopředseda Senátu P. Pithart
se zamyslí nad vztahem
Čechů k Evropě jak z hlediska
historické perspektivy,
tak i z hlediska výzev současné
politiky v rámci EU

v přednáškovém sále (zimní kapli)
kláštera v Třeboni
- vchod z nádvoří kláštera

čtvrtek 29. 3. 2012 v 18.30
Martin Hadrava, Keramika Klikov
a Radka Pithartová:
Tradiční řemesla
a duše moderního člověka
Co ztrácíme se zánikem
tradičních řemesel?
Proč o ně roste zájem
v současné době?
Prezentace vybraných řemesel
a širší úvahy nad jejich půvaby i úskalím

v přednáškovém sále (zimní kapli)
kláštera v Třeboni
- vchod z nádvoří kláštera

pátek 24. 2. 2012
Divadlo J. K. Tyla
TŘEBOŇSKÝ VEČER
PRO VÁCLAVA HAVLA
Předběžný program:
Pozdrav třeboňským občanům
k příležitosti Třeboňského večera
pro Václava Havla
- host Karel Schwarzenberg
(audio záznam) Politika a svědomí
- čte Jiří Šesták, komentář Jiří Guth
Václav Havel v Třeboni
v devadesátých letech
- host Libuše Kotilová Václav Havel
a Jižní Čechy - rozhovor
pro Český rozhlas,
autor Mária Pfeiferová Audience,
divadelní hra Václava Havla
- Divadlo Na tahu a Tomki Němec
Moc bezmocných - čte Jiří Šesták,
komentář David Pithart Václav Havel
a Třeboň po roce 2000
- host Jiří Houdek Ukázka
z jednoaktovky V. Havla
- hraje Bára Šimková a spol.
(DAMU) Vzpomínky na Václava Havla
- host Vladimír Hanzel, bývalý tajemník V.H.
a Angelika Pintířová, sestra boromejka
V Besedě pokračuje
- Diskotéka J. Černého
a promítání fotografií ze života V.H.
Večerem provází D. Pithart
a M. Pfeiferová.
Konečný program bude zveřejněn
na výlepových plochách města Třeboně.
Nad akcí převzali záštitu Karel Schwarzenberg,
Jiří Zimola, Jiří Houdek a Knihovna Václava Havla.
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas,
dále spolupracují Bertiny lázně Třeboň,
Pavel Barnáš, Město Třeboň
a Jihočeský kraj.

všichni jsou srdečně zváni

čtvrtek 9. 2. 2012
P. Daniel Kolář:
Nemůže se papež zmýlit?
Úvahy o papežském primátu


Rok 2011

čtvrtek 24. 11. 2011 v 19.00
Jindřich Šrajer:
Sebeupálení Jana Palacha
v kontextu novodobých změn
a nebezpečí Doc. J. Šrajer, Dr. theol.
vyučuje na Teologické fakultě JU
v českých Budějovicích,
kde se zabývá teologickou etikou,
etikou manželství
a sociálním učení církve
a problematikou náboženského
extremismu a fundamentalismu


sobota 3. 12. 2011
Výlet a exkurze do chrámu
Matky Boží před Týnem
a na výstavu Sv. Anežka Česká
(Anežský klášter) v Praze
Vede Lukáš Šimek Propozice:
Sraz 7.55 na nádraží ČD Třeboň
Odjezd 08.09 hod

(vlak jede jen z nádraží,
nikoli z Třeboně lázní!)
Příjezd Praha 10.40
Dopoledne: 11.00-12.30

Chrám Matky Boží před Týnem
– Seznámení s historií výstavby
a osobnostmi náboženského
života spojenými s touto farností.
Prohlídka uměleckých skvostů chrámu:
Ukřižování či Pieta
od Mistra týnského ukřižování,
renesanční a barokní oltáře,
obrazy (K.Škréta), nejstarší dochované
pražské varhany, výstup na věž
k unikátním renesančním zvonům
(běžně nepřístupné).
Kaple domu „U zvonu"
jedinečné památky ze 14. století
(běžně nepřístupná)
Odpoledne:
14.00 - 16.00 Sv. Anežka Česká

– princezna a řeholnice.
Klášter sv. Anežky České (NG Praha).
Výstava je zaměřena
na přiblížení ženské františkánské
řehole sv. Kláry a význam
sv. Anežky pro náš národ.
Poprvé budou vystaveny dochované
opisy čtyř listů z korespondence obou žen.
Opomenuty nebudou ani osobnosti
dalších dvou šlechtičen
sv. Alžběty Uherské a sv. Hedviky,
žen s podobným životním zaměřením
jako sv. Anežka, které navíc pojil
příbuzenský vztah.
Vstupné základní 130,-, snížené 60,-
Návrat:
Odjezd Praha hl. nádraží 17.16
příjezd
Třeboň 20:07 hod.

Veškeré přesuny po Praze pěšky,
cíle jsou vzdáleny max 15 min chůze.
Účastníci platí pouze jízdné vlakem
do Prahy (sleva na spol. jízdenku) a vstupné.


pondělí 26. 12. 2011 v 16.00
Svatoštěpánský vánoční koncert
Lutová, kostel Všech svatých
Pásmo vánočních čtení a koled,
hrají rodinné kapely


čtvrtek 3. 3. 2011 v 18.00
L. Šimek, D. Pithart: Zrod
a vyvrcholení italské renesance
(cestopisná přednáška
s historickým úvodem zaměřená
na křesťanské památky Itálie,
zvláště sochařství, malbu a architekturu)


čtvrtek 24. 3. 2011 v 18.00

Prof. Lubomír Mlčoch:
Dvě spojené přednášky
- Od demografického propadu
ke krizi penzijního systému
- Kam kráčí kapitalismus?

v přednáškovém sále
(zimní kapli)
kláštera v Třeboni
vchod z nádvoří kláštera

Rok 2010

úterý 11. 5. 2010 v 19.00
Panelová diskuse:
"Kde hledat kořeny šikany?"
Úvodní přednášku přednese
Mgr. Zdeněk Martínek

v přednáškovém sále
v klášteře v Třeboni

čtvrtek 4. 3. 2010 v 19.00
P. Ivo Prokop:
Mlčela církev k nacismu?
(Pius XII. a II. světová válka)

v přednáškovém sále
v klášteře v Třeboni

Rok 2009

čtvrtek 3. 12. 2009 v 18.30
P. Mgr. Daniel Kolář:
Eucharistie
- teologický a historický pohled

v zrcadlovém sále
Kulturního zařízení Roháč
(ulice Na sadech v Třeboni)

čtvrtek 5. 11. 2009 v 18.30
RNDr. Lukáš Šimek:
Umění a duchovní život člověka
v zrcadlovém sále

Kulturního zařízení Roháč
(ulice Na sadech v Třeboni)

středa 14. 10. 2009 v 18.30
Doc. PhDr. Jiří Jankovský, PhD.:
Dítě s postižením
- náš úděl, náš úkol

v zrcadlovém sále
Kulturního zařízení Roháč
(ulice Na sadech v Třeboni)

březen 2009
Michal Kolář:
Skrytý svět šikanování
školní svět šikany
- škádlení a šikanování
- problémy diagnózy a léčby


středa 25. 2. 2009 v 18.30
Václav Ruml:
Kolektivizace venkova
v Československu
Přednáška spojená
s filmovou produkcí
(Z. Sirový: Smuteční slavnost, 1969)

v zrcadlovém sále
Kulturního zařízení Roháč,
ulice Na sadech, Třeboň

Rok 2008

čtvrtek 15. 1. 2008 v 18.30
Petr Piťha:
Nová nebezpečí pro naše děti
v zrcadlovém sále Kulturního zařízení
Roháč, ulice Na sadech, Třeboň
Jan Sokol:
Proč peníze platí?
Přednáška se bude týkat
fenoménu peněz
a dotkne se i současné
světové finanční krize

v zrcadlovém sále Kulturního
zařízení Roháč,
ulice Na sadech, Třeboň