Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Činnost místní skupiny ČKA v Sušici je pozastavena


Sušice


PROGRAM 2016


letní semestr 2016

úterý 31. 5. 2016 v 19.30
PhDr. Jan Lhoták:
Karel IV. (1316 - 1378)

Muzeum Šumavy Sušice

pátek 26. 2. 2016 v 19.00
doc. Michal Kaplánek, Th.D.:
Evangelizace dnes aneb
jak předávat světu naději

Muzeum Šumavy Sušice


Z činnosti:


Rok 2015

Starší plakátky z akcí:


neděle 13. 12. 2015 v 15.00
literárně-hudební pásmo
Popelka Nazaretská
- Václav Renč & Vít Petrů,
účinkuje sbor KOS
z Lomnice nad Lužnicí

v klášterním kostele
sv. Felixe v Sušici

pondělí 23. 11. 2015 v 18.00
RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová, CSc.:
Rakovině se lze bránit (seminář)

Muzeum Šumavy v Sušici
Rezervace na tel: 603 525 450

sobota 21.11. 2015 v 15.00
RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová, CSc.:
O odpouštění (výukový seminář)

refektář kláštera kapucínů v Sušici,
Dlouhoveská ul.
Rezervace na tel: 603 525 450


čtvrtek 12. 11. 2015 v 19.00
novinářka LN a válečná zpravodajka
Petra Procházková:
O problematice uprchlictví

Kino v Sušici

čtvrtek 15. 10. 2015 v 19.00
P. Václav Hes:
Rok Božího milosrdenství -
bula papeže Františka,
kterou tento rok vyhlásil

Farní sál, Bašta 54
Sušice

čtvrtek 24. 9. 2015 v 19.00
Mgr. Alena Bernardová:
Identita: služebník

Muzeum Šumavy Sušice

 

středa 17. 6. 2015 v 19.00
P. Tomas van Zavrel:
přednáška z cyklu
„Čemu vlastně věříme“
na téma „Pohřben“

Muzeum Šumavy Sušice

sobota 25. 4. 2015 v 15.00
Vzpomínkové pásmo
Vyvolený k utrpení k 70. výročí
pochodu smrti Helmbrechts
- Volary, který prošel tímto
krajem kostel v Rejštejně


neděle 12. 4. 2015
- odpoledne VELIKONOČNÍ koncert
- chrámový sbor z Tábora

Kostel sv. Václava

středa 18. 3. 2015 v 19.00
Akad. arch. Ivan Adam:
multimediální přednáška
- Cesta ke sv. Prokopovi

Muzeum Šumavy Sušice

úterý 3. 3. 2015 v 19.00
prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
z TF JU v Českých Budějovicích:
Mistr Jan Hus jako eticky
i duchovně inspirativní osobnost

Kinosál Sušice

středa 25. 2. 2015 v 19.00
Mgr. Alena Ježková, Ph.D.:
Beseda o knize "Tichá srdce"
- o klášterech a lidech v nich

Muzeum Šumavy Sušice

středa 28. 1. 2015 v 19.00
přednáška
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:
Trochu jinak o smrti

Muzeum Šumavy Sušice

Rok 2014

čtvrtek 11. 12. 2014 v 19.00
přednáška o etice
Mgr. Alena Bernardová,

Muzeum Šumavy Sušice

pátek 28. 11. 2014 v 19.00
ADVENTNÍ koncert
– Petr Minář adventní písně
(staré + z kancionálů) + autorské písně

Muzeum Šumavy Sušice

čtvrtek 13. 11. 2014 v 19.00
přednáška
Rodina včera, dnes a zítra
Ing. Pavel Jajtner (bývalý velvyslanec ČR)
+ autogramiáda knihy
„Zajisté, Excelence!“

Muzeum Šumavy Sušice

čtvrtek 30. 10. 2014 v 19.00
Diskusní kavárna
o exhortaci Evangelií gaudium
(závěr) uvádí P. Václav Hes

Farní sál - Bašta 54

čtvrtek 25. 9. 2014 v 19.00
Diskusní kavárna
o exhortaci Evangelií gaudium
(4.kapitola) uvádí P. Václav Hes

Farní sál - Bašta 54

sobota 13. 9. 2014 v 16.00
varhanní minikoncert

- místní žák Zdeněk Švelch

sobota 13. 9. 2014 v 17.00
prof. PaeDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.:
přednáška s promítáním:
"Mariánská zjeveni
v dějinách západni cirkve ."
kostel Panny Marie,

Dlouhoveská ul., Sušice
(kostel otevřen 15 – 19 hod,
Dny evropského dědictví)

čtvrtek 12. 6. v 19.30
přednáška V co vlastně věříme?
P. Tomas van Zavrel

Muzeum Šumavy Sušice

čtvrtek 26. 6. v 19.00
diskusní kavárna ČKA
s Evangelii Gaudium promluví
P. Václav Hes

farní sál, Bašta 54, Sušice

čtvrtek 24. 4. 2014 v 19.00
2. diskusní večer ČKA
- RADOST EVANGELIA
promluví P. Václav Hes

farní sál, Bašta 54, Sušice

pondělí 21. 4. 2014 v 17.00
VELIKONOČNÍ koncert
ENSEMBLE INÉGAL
(varhany, zpěv, trubka)

kostel sv. Václava, Sušice

čtvrtek 27. 3. 2014 v 19.00
Diskusní kavárna
o exhortaci Evangelii gaudium
uvádí P. Václav Hes

Farní sál - Bašta 54
(další pokračování:
24. 4., 29. 5., 26. 6.)

čtvrtek 13. 2. 2014 v 19.00
přednáška z cyklu V co vlastně věříme?
- o jednotlivých slovech Vyznání víry
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:

Muzeum Šumavy Sušice
(další přednášky z tohoto cyklu:
20. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6.)


Rok 2013

čtvrtek 12. 12. v 19.00
Zahájení II. semestru cyklu přednášek
V co vlastně věříme? 14.díl
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:
MARIA

Nový sál v Muzeu Šumavy Sušice

čtvrtek 28. 11. 2013 v 19.00
Koncert: Slávek Klecandr zve
na ADVENT Kytarový koncert kapelníka
skupiny Oboroh
+ nabídka adventních věnců

Nový sál v Muzeu Šumavy Sušice

čtvrtek 31.10. 2013 v 19.00

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.
(TF JU a Jabok):
Hledání harmonie krizi navzdory
(podle J.A. Komenského)

Nový sál v Muzeu Šumavy Sušice

čtvrtek 10.10. 2013 v 19.00
Diskusní kavárna ČKA Volby
a zodpovědnost křesťana
Beseda o veřejných záležitostech
promluví Ladislav Marek a hosté

Farní sál, Bašta 54, Sušice

sobota 14. 9. 2013 16.00 - 19.00
zpřístupnění kaple Anděla Strážce
(Dny evrop. dědictví) od 17 hodin
přednáška o historii kaple
přednese PhDr. Jan Lhoták

vrch Stráž nad Sušicí

pátek 8. 2. 2013 v 19.00
Povídání o Šumavě
s paní Marií Malou

Penzion DPS
(Pod Svatoborem)

čtvrtek 14. 2. 2013 v 19.30
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:
V co vlastně věříme?
každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci cyklus
přednášek o jednotlivých
slovech Vyznání víry

Nové komunitní centrum
(vedle ZUŠ)

středa 20. 2. 2013 v 19.00
2. KAVÁRNA ČKA Helena Pekárková
z dokumentů II. Vatikánského koncilu
beseda na téma "Žena v církvi"

farní sál (Bašta 54)

čtvrtek 14. 3. 2013 v 19.30
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:
Další přednáška o Vyznání víry
z cyklu V CO VLASTNĚ VĚŘÍME?

Komunitní centrum (vedle ZUŠ)

středa 20. 3. 2013 v 19.00
3. KAVÁRNA ČKA Mgr. Vladimír Štorek,
krajinný ekolog, beseda
s promítáním na téma:
Život orlů na Šumavě"

farní sál (Bašta 54)

Rok 2012

čtvrtek 13. 12. 2012 v 19.30
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:
V co vlastně věříme?
každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci
cyklus přednášek
o jednotlivých slovech Vyznání víry

Nové komunitní centrum
(vedle ZUŠ)

čtvrtek 22. 11. 2012 v 19.30
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:
V co vlastně věříme?
každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci
cyklus přednášek
o jednotlivých slovech Vyznání víry

Nové komunitní centrum
(vedle ZUŠ)

čtvrtek 11. 10. 2012 v 19.30
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:
V co vlastně věříme?
každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci
cyklus přednášek
o jednotlivých slovech Vyznání víry

Nové komunitní centrum
(vedle ZUŠ)

čtvrtek 25. 10. 2012 v 18.00
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel:
V co vlastně věříme?
Přednáška o slově "Ježíš"
ve Vyznání víry
každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci

ZŠ Lerchova

pátek 26. 10. 2012 v cca 18.45
(po mši sv.)

P. ThDr. Patrik Maturkanič PhD.:
Nová evangelizace - proč a jak?

Děkanský kostel Sv. Václava

čtvrtek 20. 9. (20 hodin)
až sobota 22. 9. 2012 (15 hodin)

Duchovní soustředění pro každého
"Umíme se modlit?"
v krásném prostředí Šumavy
Povede P. Tomas van Zavrel
Dům sv. Vintíře,
Dobrá voda u Hartmanic
www.vintir-dum.eu
doporučený příspěvek 1000,- Kč
společné pokoje, plná penze,
promluvy a cvičení
nevratná záloha: 500 Kč
pro dojíždějící: 50Kč/ promluvu
a cvičení (adorace, lectio divina,
křížová cesta, netradiční formy modlitby)
přihlášky: exercicie@centrum.cz
P. T. van Zavrel,

Bašta 54, 342 01 Sušice

sobota 22. 9. 2012 v 15.00
setkání s výtvarnicí Vladěnou Tesařovou
15.30 hodin přednáška
doc. PhDr. Petra Kubína, Ph.D.:
Sv. Vintíř: durynský šlechtic,
bavorský poustevník a český patron

kostel sv. Vintíře
v Dobré Vodě u Hartmanic

pátek 4. 5. 2012 v 19.30
Mgr. Michael Martinek, Th.D.:
Hledání duchovní péče v dnešním světě

Jídelna domu DPS,
Pod Svatoborem

pátek 16. 3. 2012 v 19.00
Ing. Luděk Štěch:
Doba kamenná ještě trvá
v Indonézii - provincii Papua

Dům Církve bratrské
(Studentská ul.)

pátek 2. 3. 2012 v 19.00
P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel, ThD.:
Vztah mezi vírou, liturgií
a životem
DPS (Pod Svatoborem)


Rok 2011

pátek 25. 11. 2011 v 19.30
Aleš Masner:
Fair trade není přežitek,
ochutnávka i prodej
+ cestopis z Uzbekistánu
a Kyrgyzstánu - foto, hudba

sborový dům Církve bratrské
(Studentská 506)

pátek 11. 11. 2011 v 19.30
P. Tomas van Zavrel:
UZDRAVENÍ MODLITBOU

DPS Pod Svatoborem

pátek 21. 10. 2011 v 19.00
Jaroslav Pavlíček:
Chování v extrémních situacích

Sborový dům Církve bratrské
(Studentská 506)

pátek 23. 9. 2011 v 19.30
P. Tomas van Zavrel:
Čech Holanďanem,
podnikatel knězem

Dům pension (Pod Svatoborem)
všichni jsou srdečně zváni

pátek 10. 6. 2011 v 19.30
Ing. Jaroslava Jeslínková:
LITVA, země blízklá a přátelská

Dům pension (Pod Svatoborem)

pátek 8. 4. 2011 v 19.30
RNDr. Jiří Šebesta:
Ohrožují sopky a zemětřesení
naši republiku?

Dům pension (Pod Svatoborem)

Rok 2010

pátek 1. 10. 2010 v 11.45
Prof. Jan Sokol:
Mrav, morálka a etika

(pro studenty gymnázia)

1. 10. 2010, pátek 19.00
Prof. Jan Sokol:
Mrav, morálka a etika

Dům pension (Pod Svatoborem)
přednáška pro veřejnost

pátek 28. 5. 2010 v 19.30
P. František Lízna SJ:
Duchovní rozměr putování

Dům Penzion (Pod Svatoborem)

pátek 16. 4. 2010 v 19.00
Václav Sklenář (foto)
a Marie Malá:
Krása Šumavy

Dům penzion (Pod Svatoborem)