Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

předsedkyně:

MUDr. Dana Procházková                     
783 06
Hraniční Petrovice 40              
e-mail: dphp@seznam.cz  

kontakt: Stanislav Knopf

e-mail: knopf.stanislav@seznam.cz 

www: cka-st.webnode.cz

Šternberk


Nabídka internetových vzdělávacích programů:

obrazek/1661

Program 2020


14. 1. úterý, 18 h.
Robert Svatoň Th.D.
Matka jednoty, nebo příčina našeho rozdělení?
Maria v církvích křesťanského Východu a v tradicích reformace

Farní 3, Šternberk


Program  2019


čtvrtek 17. 1.  2019 v 18 hod.
br. Radek Navrátil, kapucin
Putování za otcem Piem
Farní 3, Šternberk        


úterý 19. 2.  2019 v 18 hod.
P. Rudolf Smahel SDB, ThD
Studenti proti totalitě1968-1969
Farní 3, Šternberk 

úterý 9. 4. 2019  v 18 hod.
prof. P. František Kunetka SDB, Th.D.

Velikonoční třídení - vrchol liturgického roku

Farní 3, Šternberk


úterý 14. 5. 2019 v 18 hod.
Mgr. Marek Charvát

O rozmanitosti rozhovorů

Farní 3, Šternberk


úterý 11. 6. v  17 h.

Exkurze
KRÁLOVSKÉ MĚSTO UNIČOV
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mariánský sloup

odborný doprovod dr. Emilie Zatloukalová
úterý  24. 9. v 18 h.

P. Josef Mikulášek Ph.D.

Misijní přirozenost církve

Farní 3, Šternberk


úterý 22. 10.   v 18 hod.
Robert a Hana Dojčárovi
Nenechávejte si Krista pro sebe

Farní 3, Šternberk        

 
úterý 17. 12. v 18 hod.

prof. Pavel Ambros SJ, Th.D.
Advent a Vánoce s Tomášem Špidlíkem

Farní 3, Šternberk
Program 2018

II. semestr

úterý 6. 11.  2018 v 18 hod.
doc. P. Petr Chalupa, Th.D.
Desatero v biblickém pojetí
Farní 3, Šternberk

čtvrtek 11. 10.  v 18 hod.
P. Jan Linhart
Vietnem - Kambodža - Thajsko

Farní 3, Šternberk                          úterý 18. 9. v  18 hod.

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
Náboženské poměry na počátku první Československé republiky
přednáška ke stému výročí založení ČSR
Farní 3,ŠternberkPřednáškový cyklus
„Habsburkové – mýty a skutečnosti“
reflexe „osmičkových“ výročí v našich dějinách


pátek, 7.září 2018, v 18,00 hod.
I.část :

„Od Moravského pole až po pražskou defenestraci“ /1278 – 1618/
přednáší : prof.PhDr.František Musil, CSc.,FFUHK

                                   
pátek,19.října 2018, v 18,00 hod.
II.část:
„Sláva a stíny habsburských Čech“
/1618 – 1848/
přednáší : P.doc.PhDr. Tomáš Petráček,Ph.D.,Th.D.,UK a UHK                                   
   

listopad 2018 /termín bude upřesněn/

III.část:
„Naše země a poslední panovníci dynastie“  /1848 – 1918/
přednáší: PhDr. Milan Novák, představený Modlitební ligy
bl.císaře Karla  za mír mezi národy,Č.R.
                                      

Nové Adalbertinum
přízemí,č.dv.25 /přednášk.sál „Balbínka“/
Hradec Králové,Velké náměstí 32


I. semestr

úterý 26. 6. v  17 hod

Skryté poklady Olomouce
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně

prohlídka s průvodcem
Sraz v 17hod u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně

 

úterý 12. 6. 2018 v 18 hod
MUDr. Jitka Krausová OV
Manželství - cesta ke svatosti
Farní 3, Šternberkúterý 22. 5. 2018 v 18 h.
Mgr. Ing. P. Pavel Šupol
Moderní křesťanská hudba - kde začíná a končí?

Farní 3, Šternberk
pátek 27. 4. 2018 v  17:30 h.
Věra Sosnarová
Přežila jsem gulag

Kulturní dům,Masarykova 20,Šternberk

 

úterý 6. 3. 2018 v 18:00
P. ThLic. Miroslav Herold SJ
Letem nepomuckým světem

Farní 3, Šternberk

 

čtvrtek 25. 1. 2018  , 18 h.
doc. Dr. Michal Altrichter SJ,Th.D.
Papež František - nesnáze a podněty

Farní 3, Šternberk

 

 

 

 

Rok 2017

úterý 12. 12. 2017 v  18:00
Ondřej Suk
Portugalsko očima studenta
Farní 3, Šternberkúterý 21. 11. 2017  v 18.00
ThLic. P. Vojtěch Koukal
Evangelizace
Farní 3, Šternberkúterý 17. 10. 2017  v 18.00

S. M. Zdislava Nosková OSF
Proces blahořečení S. M. Elišky Pretschnerové

Klášter Sester klarisek-kapucínek, Opavská 27, Šternberk

 

Letní semestr:


19. 9. 2017 úterý v 18.00 hod.
Doc. Dr. Ludvík Dřímala Th.D.
Ježíšova podobenství - co o nich (ne)víme

Farní 3, Šternberk


Úterý 23. 5. 2017  v 18.00 hod.
ThLic. Michal Umlauf:
Exhortace papeže Františka o rodině Amoris laetitia

Farní 3, Šternberk

Čtvrtek 20. 4. 2017 v 18.00 hod.
Doc. Dr. Michal Altrichter SJ, Th.D.:
100 let od Fatimy - podněty pro duchovní život

Farní 3, Šternberk


Úterý 28. 3. 2017 v 18.00 hod.
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Národní parky USA - jihozápadní část
Farní 3, Šternberk


Úterý 14. 2. 2017 v 18.00 hod.
P.ThLic. Miroslav Herold SJ:
Stopy sv. Jana Nepomuckého na Moravě

Farní 3, ŠternberkÚterý 17. 1. 2017 v  18.00 hod.
Jaroslav Franc, Th.D. :
Postavení křesťanů v tradiční muslimské společnosti
Farní 3, Šternberk


Rok 2016


Úterý 8. 11. 2016 v 18.00 hod.

P. Chudíková, K. Grygová
(nemocniční kaplani):
Byl jsem nemocen a navštívili jste mě...
Farní 3, ŠternberkÚterý 11. 10. 2016 v 18.00 hod.
Mgr. Otto Broch
(vězeňský kaplan):
Je milosrdenství spravedlivé?
Farní 3, ŠternberkÚterý 13. 9. 2016 v 18.00 hod.
doc. Petr Chalupa Th.D.:
Milosrdenství ve Starém a v Novém zákoně
Farní 3, Šternberk


Úterý 12. 1. 2016 v 17.00 hod.
Robert Svatoň PhD.:
Křesťanské církve v ČR

Farní 3


Rok 2015

Úterý 24. 11. 2015 v 18.00 hod.
Doc. P. Petr Chalupa:
Kletby a požehnání v páté knize Mojžíšově

Farní 3


Úterý 10. 11. 2015 v 18.00
hod.
Doc. Pavel Nováček:
Národní parky severní Ameriky

Farní 3


Pondělí 12. 10. 2015 v 18.00
hod.
P. Jan Linhart:
Etiopie - země, kde každý omládne

Farní 3


Červen 2015
Prohlídka památek Olomouce,
průvodce: Mgr. Filip Hradil


Úterý 26. 5. 2015
PhDr. Karel Podolský:
bl. Karel Habsburský, poslední český panovník

farní místnost, Farní 3, Šternberk

Úterý 28. 4. 2015 v 18.00
hod.
Jaroslav Franc Th.D:
Islám – všeobecný úvod, diskuse k aktuálnímu dění

farní místnost, Farní 3, Šternberk

Úterý 3. 3. 2015 v 18.00 hod.
Manželé Richterovi:
Lidé, kteří šli před námi
Pásmo diapozitivů o událostech a lidech z minulého století

v naší farnosti

Rok 2014

Průbežně v roce 2014
Rok rodiny drobné iniciativy k danému tématu.
Více k Roku rodiny, případné další přednášky,
jiné akce nebo upřesnění termínů najdete
na výše uvedených webových stránkách


Prosinec 2014
Sestry františkánky Neposkvrněného Početí P. Marie:
70 let na misiích v Estonsku

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Úterý 11. 11. 2014 v 18.00
hod.
doc. P. Petr Chalupa:
Praktická práce s Biblí

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Úterý 7. 10. 2014 v 18.00 hod.
Doc. Pavel Nováček:
Od udržitelného rozvoje k udržitelnému ústupu

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Úterý 23. 9. 2014 v 18.00 hod.
MUDr. František Havlát:
Nemoc a zdraví

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Úterý 9. 9. 2014 v 18.00
hod.
MUDr. Eliška Maradová:

Burundi
Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Neděle 7. 9. 2014 v 15.00
hod.
Návštěva židovské synagogy a hřbitova v obci Úsov

Obec Úsov u Mohelnice


Rok 2013

Pátek 6. 12. 2013 hod.
čas bude upřesněn
P. Jan Balík:
Teologie těla Jana Pavla II.


Úterý 15. 10. 2013 v 18.00 hod.
Doc. RNDr. Pavel Nováček:
Rwanda - perla Afriky?

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

17. 9. 2013 v 18.00 hod.
MUDr. František Havlát:
Hořet, ale nevyhořet

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

květen 2013
S. Lucie Cincialová:
O řeholních řádech

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Úterý 9. 4. 2013 v 18.00
hod.
Doc. Petr Chalupa:
Metody a přístupy k výkladu biblického textu

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Sobota 2. 3. 2013 v 18.00 hod.
Jana Škubalová:
Chudou Etiopií, s bohatou historií

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Úterý 5. 2. 2013 v 18.00 hod.
Co dělat, když mě to v kostele nebaví

Farní místnost, Farní 3

únor
Ludmila a Stanislav Richterovi:
Lidé, kteří šli před námi (pásmo diapozitivů)
Václav Knopf:
Sám na motorce kolem Islandu


březen
Pavel Motyčka:
Mezigenerační vztahy


duben
Jaroslav Franc:
Mezináboženský dialog

květen
Milan Novák:
Blahoslavený Karel I.


Rok 2012

Sobota 19. 5. 2012 v 19.00 hod.
Ing. Leoš Procházka:
Život a křesťané v zemích blízkého východu

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Úterý 17. 4. 2012 v 18.00 hod.
MUDr. Pastor Zdeněk:
Oko - do duše okno

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Úterý 7. 2. 2012 v 18.00
hod.
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.:
Edita Steinová - židovka, filozofka, řeholnice, mučednice

Klášter sester Klarisek - Kapucínek (Opavská 27)

Sobota 3. 3. 2012 v 19.00 hod.
RNDR. Josef Kapitán, Ph.D.:
Skotsko

Sál fary, Farní 3

27. 3. 2012 v 18.00 hod.
Mirjam a Pavel Baldínských:
Česká misie v Tanzanii

Sál fary, Farní 3


Rok 2011

Středa 21. 9. 2011 v 18.30 hod.
P. Jan Linhart:
Irán - středověk s mobilem v ruce

Bývalý augustiniánský klášter, Farní 3

Středa 5. 10. 2011 v 18.30 hod.

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.:
Kam kráčí kapitalismus

Sál fary, Farní 3

Čtvrtek 27. 10. 2011 v 18.00 hod.

Br. Romuald Jelínek:
Rusko rozumem nepochopíš

Klášter sester Klarisek - Kapucínek, Opavská 27

listopad, prosinec 2011
(bude upřesněno)
RNDr. Josef Kapitán:
Skotsko II.

Sál fary, Farní 3


Rok 2010

Sobota 27. 11. 2010 v 18.00 hod.
Ing. Josef Šindler:
Putování po Himalájích v severní Indii

Sál fary, Farní 3

Úterý 12. 10. 2010 v 18.00 hod.
Mgr. Otto Broch:
Víra za mřížemi
Beseda s vězeňským kaplanem, trvalým jáhnem

Handkeho galerie, Farní 3

Úterý 11. 5. 2010 v 18.00 hod.
RNDr. Pavel Nováček, CSc.:
Česká republika a rozvojové země - má smysl jim pomáhat?

Handkeho galerie, Farní 3

Středa 21. 4. 2010 v 18.00 hod.
P. Jan Linhart:
Albánie - země orlů,
putování po stopách Matky Terezy

Handkeho galerie

Čtvrtek 11. 2. 2010 v 17.30 hod.
Mgr. David Smetana:
Život v Izraeli

Modlitebna Husova sboru CČSH
(Uničovská 10)

Středa 13. 1. 2010
Tomáš Řehák:
Drogy, šikana, vztahy, sex, AIDS
Přednáška a diskuse pro mládež
Gymnázium - dopoledne
Večer Handkeho galerie nebo MKC