Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Akad. arch. Aleš Brotánek

(mobilní tel. p. Brotánkové) 
tel.: 603 223 851
e-mail:
abrotanek@volny.cz

Rožmitál pod Třemšínem a Hvožďany


PROGRAM


Z činnosti:

Rok 2013


středa 8. 5. 2013 ve 12.30
pořádáme již dvanáctý CYKLOVÝLET
"Historie, tajnosti a kouzla
VYSÍDLENÝCH BRDSKÝCH OBCÍ
- Červený Lom - Přední
a Zadní Záběhlá - Padrť
- Padrťské rybníky - Teslínský klášter
Účast je možná na kole a autem,
které má povolení k vjezdu do prostoru.
SRAZ ÚČASTNÍKů v NEPOMUKU
před hospodou Nepál ve 12.30 hodin
kontaktní telefon: 775 966 548
pro nemocné a starší zájemce
je omezený počet míst v automobilech
s již vyřízeným povolením
Přednáška pamětnice Dr. Šmolkové
a p. Podzimka
Všichni jsou srdečně zváni!


Rok 2012

pátek 12. 10. 2012 v 18.00
Salonek zámecké restaurace


úterý 8. 5. 2012 ve 13.00
VÝLET Historie, tajnosti a kouzla
města Březnice
Provázet bude Zdeněk Válal
Sraz ve 13 hodin před kostelem
Františka Xaverského
a Ignáce z Loyoly


neděle 22. 4. 2012 v 15.00
setkání na téma:
Co nám v současné církvi
chybí je pro nás zároveň zodpovědným
úkolem Pozvání přijala:
Ludmila Javorová Pochází z Brna.
Je absolventkou podzemní
teologické fakulty.
V umlčené církvi pracovala
jako generální vikářka v letech
1964 - 1989. T.č. vyučuje náboženství

Modrý salonek Brdského památníku

čtvrtek 26. 1. 2012 v 18.00
Kolokvium:
Úloha církve dnes a nové
horizonty v katolické církvi

Modrý salonek
Brdského památníku

Rok 2011

neděle 13. 11. 2011 v 15.30
Mgr. Ivana Hoyerová:
Odpoledne s Jakubem Janem Rybou
Komentovaná prohlídka expozice
J. J. R. v Podbrdském muzeu

v Rožmitále pod Třemšínem
Podbrdské muzeum v Rožmitále

čtvrtek 27. 10. 2011 v 18.00
Mgr. Vladimír Červenka:
Řád sv. Jana Jeruzalémského
- řád maltézských rytířů v českých zemích
(s těžištěm na prácheňsku)

Modrý salonek Brdského památníku

neděle 8. 5. 2011 ve 13.00
Zdeněk Válal: Historie, tajnosti
a kouzla města Březnice
(Tradiční výlet na kolech i auty)
Na ukončení piknik možná
i v zámecké zahradě

- sraz u vchodu do zámku v Březnici

pátek 18. 3. 2011 v 18.30
Mgr. Vladimír Červenka:
Rodinné paměti Bukovanských z Bukovan
(ze života drobné šlechty
předbělohorských Čechů)

Modrý salonek budovy ZUŠ

Rok 2010

neděle 21. 11. 2010 v 16.00
Mgr. Ivana Hoyerová:
Život a dílo J. J. Ryby - OMYLY A FAKTA
(U příležitosti půlkulatých výročí
rožmitálského učitele, hudebního
skladatele a ředitele kůru,
J. J. Ryby 1765 - 1815)

Modrý salonek
Brdského památníku

pátek 22. 10. 2010 v 18.00
Mgr. Vladimír Červenka:
Heraldika měst
a obcí včera a dnes

Modrý salonek
Brdského památníku

sobota 8. 5. 2010 ve 13.00
u vchodu do zámku ve Lnářích
Zdeněk Válala:
Historie, tajnosti a kouzla
města Lnáře
(tradiční výlet na kolech i auty)
Na závěr je plánována exkurze
po místních cukrárnách


pátek 23. 4. 2010 v 18.00
Ing. Jan Konzal:
Budoucnost křesťanských církví

Modrý salonek
Brdského památníku

pondělí 22. 3. 2010 v 18.30
PhDr. Jan Stříbrný:
Křesťané mezi rezistencí
a kolaborací
(Zkušenost z totalit 20. století)

Modrý salonek
Brdského památníku

Rok 2009

čtvrtek 12. 11. 2009 v 18.30
Večer na téma:
20 let po 17. listopadu
(s promítáním)

sál Kulturního centra
na náměstí

pátek 21. 10. 2009 v 18.30
Lukáš Tůma:
Voda v krajině - nebude chybět?

Modrý salonek Brdského památníku

pátek 8. 5. 2009 ve13.00
Mgr. Jan Olejník:
Historie, tajnosti a kouzla
města Blatné
Tradiční výlet na kolech i auty,
na ukončení exkurze
po místních cukrárnách

(Od městské brány před kostelem)

sobota 2. 5. 2009 v 18.30

Aleš Brotánek, Jiří Čech a Michal Navrátil:
Proč, jak a které staré domy
rekonstruovat na energeticky
úsporné a zdravé bydlení?

Modrý salonek Brdského památníku

17. 4. 2009 v 18.30
P. Jindřich Krink:
Apoštol Pavel a jeho vzkaz
do naší současnosti

Modrý salonek
Brdského památníku

pátek 27. 3. 2009 v 18.30
P. Ivo Prokop: TEMNO
- reformace a protireformace v Čechách


neděle 1. 2. 2009 v 15.30
Hanka Podskalská a Petr Šípek:
Za krásami všední Indie


Mgr. Michal Opatrný, ThDr.
Může se Církev něco přiučit od „Světa“


Rok 2008

sobota 24. 10. 2008 v 19.00
Akad. arch. Aleš Brotánek:
Pasivní domy - bydlení budoucnosti

Modrý salónek Brdského památníku

pátek 7. 11. 2008 v 18.30
MUDr. Marie Goldmanová:
Cesta domů

Modrý salónek
Brdského památníku