Česká křesťanská akademie

Kontakt

Ivana Krejčí

 tel.: 728 066 431
 e-mail: hendy.iv@gmail.com

Prostějov


PROGRAM 2015


zimní semestr 2015

sobota 19. 9. 2015 v 18.00
Oratorium Mistr Jan Hus
Richard Pachman a
Dita Hořínková Husův
sbor CČSH v Prostějově,
Demelova ulice.
Akce se koná k 600. výročí
smrti M. J. Husa
Mediální partner ČT 2


pátek 2. 10. 2015 v 18.00
koncert spojených pěveckých sborů
EXAUDI a Andreasschotten
chor z Erfurtu

Husův sbor CČSH
Demelova 1, Prostějov

sobota 22. 11. 2015 v 18.00
koncert Pěveckého sboru
moravských učitelů
k 600. výročí úmrtí M. J. Husa

Husův sbor CČSH
Demelova 1, Prostějov

sobota 19. 12. 2015 v 17.00
adventní koncert
Richarda Pachmana

Husův sbor CČSH
Demelova 1, Prostějov

letní semestr 2015

středa 20. 5. 2015 v 18.00
Koncert pro Mistra Jana
Účinkují: Štěpán Rak a Alfréd strejček
Husův sbor CČSH v Prostějově,
Demelova ulice.
Organizátoři koncertu:

CČSH Olomouc, Olomoucký kraj
a pobočka ČKA Prostějov


Z činnosti:

Rok 2014

pátek 23. 5. 2014 v 18.00 - 24.00
Noc kostelů


duben 2014
Komorní koncert
- bude upřesněno

středa 26. 3. 2014 v 17.00
Mgr. Milan Koplík,
pravoslavný duchovní na Moravě:
Úcta k ikonám a svatým
ve východní tradici

v přednáškovém sále fary
CČSH v Prostějově, Demelova 1

únor 2014
Beseda s Ing. Karlem Metyšem:
Skautský život a kříž odboje


Rok 2013

sobota 14. 12. 2013 v 18.00
Koncert Richarda Pachmana

v kostele Husův sbor CČSH
Demelova 1

pondělí 16. 12. 2013 v 17.00
Adventní koncert pěveckého
sboru Mgr. L. Copkové

v kostele Husův sbor CČSH
Demelova 1

čtvrtek 26.12. 2013
Vánoční koncert
pěveckého sboru Vlastimila

v kostele Husův sbor CČSH
Demelova 1

pátek 24. 5. 2013
Noc kostelů
komponovaný pořad
pro širokou veřejnost


duben 2013

prodejní výstava fotografií
z Ugandy a Rwandy
(východní Afrika) Autorky:
Irena a Mariana Košíčkovy
Výtěžek bude věnován na podporu
dostavby porodnice ve vesnici Kitokolo
(centrální Uganda)

výstava bude probíhat
v kostele CČSH v Prostějově

středa 13. 3. 2013 v 17.00
MUDr. František Havlát:
Hořet, ale nevyhořet

přednáškový sál fary CČSH,
Demelova 1

středa 16. 1. 2013 v 17.00
Prof. ThDr. Ctirad Pospíšil:
Systematicko-teologický
pohled na problematiku posedlosti

přednáškový sál fary CČSH,
Demelova 1

Rok 2012

sobota 15. 12. 2012 v 18.00
Koncert zpěváka Richarda Pachmana
a Dity Vích-Hořínkové

přednáškový sál fary CČSH,
Demelova 1

pátek 16. 11. 2012 v 18.00
Panychida" k 17. listopadu
smuteční obřad "sametové revoluce
Na aktuální téma bude hovořit
Mgr. Stanislav Novotný, ředitel ČKA
Slávek Klecandr nás ve svých písních
vrátí ke "ke kořenům" života

Husův sbor Církve československé husitské,
Demelova 1, Prostějov

neděle 7. 10. 2012 v 15.30
premiéra divadla "Křišťálová studánka
aneb cirkus Sládek"
hraje Divadlo plyšového medvídka

Přednáškový sál fary CČSH,
Demelova 1, Prostějov

středa 10.10. 2012 v 17.00
prof. ThDr. Václav Ctirad Pospíšil,
„Matka Páně podle Písem“

přednáškový sál fary CČSH,
Demelova 1, Prostějov

neděle 30. 9. 2012
Pohádka "Ježek a sněhulák"
hraje Divadlo plyšového medvídka

Přednáškový sál fary CČSH,
Demelova 1, Prostějov

pátek 1. 6. 2012
oratorium Mistr Jan HUS:
zpívá Richard Pachman
a Dita Vích - Hořínková

Husův sbor CČSH
v Prostějově
(Demelova 1)

červen 2012
autorská výstava:
Andělé v automatické kresbě
Anetta Pantělejevová, výtvarnice

Husův sbor CČSH v Prostějově
(Demelova 1)

sobota 19. 5. 2012 v 18.00
Koncert pěveckého sboru z Bruntálu
s videoprojekcí CESTA DO DUŠE


úterý 24. 4. 2012 v 18.00
Beseda Mgr. Pavla Procházky
Magický Altaj

Přednáškový sál fary CČSH
v Prostějově, Demelova 1

středa 14. 3. 2012 v 18.00
pořad Mgr. Ireny Košíčkové:
Sněhové pláně - o zimním
putování na hraně lidských
možností v Bílých Karpatech

Přednáškový sál fary CČSH
v Prostějově, Demelova 1

čtvrtek 8. 12. 2011 v 18.00
Houslista Pavel Šporcl
a ženský pěvecký sbor VLASTIMILA

Husův sbor CČSH, Demelova 1

Rok 2011

sobota 10. 12. 2011 v 17.00
Vystoupení zpěváka
a skladatele Richarda PACHMANA

Husův sbor CČSH, Demelova 1

středa 16. 11. 2011 v 17.00
"Problémy, na které naráží demokracie"
Beseda pro veřejnost s novinářkou,
spisovatelkou a překladatelkou
Petruškou Šustrovou

Husův sbor CČSH, Demelova 1

sobota 12. 11. 2011
Evangelizační muzikál
Jiřího Zmožka: Velký příběh

Husův sbor CČSH, Demelova 1

středa 12.10. 2011 v 18.00
Povídání o Ugandě a Keni
– pořad proběhne v rámci
Dnů proti chudobě.
Součástí besedy bude i fair trade raut.

Přednáškový sál fary CČSH
(Demelova 1)

čtvrtek 3. 3. 2011 v 18.30
Cestování po Gruzii:
Vyprávění o cestě s promítáním

přednáškový sál fary CČSH
(Demelova 1)

středa 9. 2. 2011 v 17.00
MUDr. Zdeněk Dokládal:
"Jak porazit nadváhu?"
přednáškový sál fary

CČSH v Prostějově
(Demelova 1)

Rok 2010

sobota 11. 12. 2010 v 17.00
Koncert zpěváka, skladatele
a malíře Richarda Pachmana

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov

neděle 26. 12. 2010 v 16.00
Koncert prostějovského
pěveckého ženského sboru
"Vlastimila"

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov

pondělí 15. 11. 2010 v 18.00
PhDr. Dana Němcová:
Vzpomínáme na období
před 17. listopadem 1989
a na to, co se poté změnilo
(beseda pro veřejnost)

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov

středa 20. 10. 2010 9.00 - 11.00
na Cyrilometodějském gymnáziu
pro studenty Radosti a
strasti překladatele Bible
- přednáší Mgr. Michal Krchňák,
redaktor a člen překladatelské
skupiny pro Bibli


středa 20. 10. 2010 v 17.00

přednáška pro veřejnost Radosti
a strasti překladatele Bible
přednáší Mgr. Michal Krchňák

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov
(sál v 1. patře)

čtvrtek 7. 10. 2010 v 18.00
"Slavnost světla"
- Ekumenická bohoslužba
se zpěvy z Taizé

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov
(sál v 1. patře)

čtvrtek 13. 5. 2010 v 17.00
MUDr. Marie Macková:
Problematika smrti a umírání
Konzultantka v brněnském hospicu,
přednáší na Masarykově univerzitě v Brně

Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov
(sál v 1. patře)

středa 24. 3. 2010 v 17.00
Beseda se spisovatelem
Ludvíkem Vaculíkem:
Demokracie v nás

Husův sbor CČSH, Demelova 1,
Prostějov (sál v 1. patře)

úterý 9. 2. 2010 v 17.00
MUDr. František Havlát:
Ztráta smyslu žití
(beseda s promítáním)

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov
(sál v 1. patře)

Rok 2009

sobota 26. 12. 2009 v 16.30
Koncert pěveckých
sborů Vlastimila a Orlice

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov

sobota 12. 12. 2009 v 17.00
Vánoční koncert zpěváka
Richarda Pachmana

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov

pondělí 16. 11. 2009 v 18.00
Demokracie v nás
- ohlédnutí výstava a vernisáž fotografií
z Tibetu k 50. výročí útlaku země
a ke 20. výročí "sametové revoluce"
u nás Hudba a zpěv
Vladimír Merta a Jana Lewitová

Husův sbor CČSH,
Demelova 1, Prostějov

neděle 8. 11. 2009 v 15.00
ThDr. Jan Pokorný:
Křesťanské vyznání víry

v sálku CČE, U kalicha 1,
Prostějov

21. květen 2009
Koncert - společný projekt
pěveckých sborů ANDREAS SCHTTEN
(z Erfurtu) a EXAUDI (z Prostějova - ČCE)
varhanní koncert k 200. výročí narození
G. Mendelssona - Bartoldyho


duben 2009
koncert - Ditrich Boxtevender
- barokní hudba
(vystoupení barokního koncertu
a pěveckého sboru)


březen 2009
Prof. ThDr. Jan Pokorný:
Křesťanské vyznání víry


pátek 13. 2. 2009 v 17.00
Poetický večer Mgr. Juraj Dovala,
autorské čtení básní,
v doprovodu klasické kytary


pátek 6. 2. 2009 v 17.00
PhDr. Zbyněk Galvas:
Kdo je zodpovědný za
zlo v dnešním světě?


Rok 2008

sobota 13. 12. 2008 v 17.00
Koncert Richarda Pachmana

v kostele Husův sbor
CČSH v Prostějově

středa 12. 11. 2008 v 17.30
PhDr. Zbyněk Galvas:
Byl jsem svědkem Jehovovým
aneb Co chcete vědět
o této náboženské organizaci?

ve společenském sálku
Husova sboru
CČSH v Prostějově, Demelova