Česká křes»anská akademie

Kontakt

Mgr. Kamil Šromota

 tel.: 604 780 221
 e-mail: kamil.sromota@seznam.cz


Přerov


PROGRAM

zimní semestr 2017:

čtvrtek 30. 11.2017 v 17:00
ThLic. Michal Umlauf
Amoris laetitia

Centrum SONUS, Palackého 17a, Přerov

zimní semestr 2016:

úterý 6. 12. 2016 v 17.00
Literární večer – Mgr. Kamil Šromota:
Dopisy z vandru, dopisy z války
Sonda do ľivota před sto lety. Skutečný příběh konkrétního člověka.
Centrum SONUS, Palackého 17a, Přerov


úterý 22. 11. 2016 v 17.00
Mgr. Zdeněk Smiřický:
Zapomenutý barokní skladatel – Josef Schreier
Centrum SONUS, Palackého 17a, Přerov


úterý 25. 10. 2016 v 17.00
Mgr. Jitka Otáhalová:
William Shakespeare (1564–1616) – drama rozlomené doby
K výročí 400 let od úmrtí největšího dramatika
Centrum SONUS, Palackého 17a, Přerov


čtvrtek 6. 10. 2016 v 17.00
Vít Adamík:
Jak jel Ví»a do Číny
Vyprávění mladíka z malého Česka o velkých záľitcích ze severovýchodní Číny
Centrum SONUS, Palackého 17a, Přerov


úterý 27. 9. 2016 v 17.00

Mgr. Kamil Šromota:
Dvě těla krále
Antropologický pohled na císaře a krále Karla IV.
Centrum SONUS, Palackého 17a, Přerov

úterý 24. 5. 2016 v 17.00
Ing. František Kopečný:
Pronásledování křes»anů a jeho kořeny

centrum SONUS,
Palackého 17a, Přerov


úterý 26. 4. 2016 v 17.00
Mgr. Libuše Tomčíková:
Putování po indických státech
Kerala a Maháraštra

centrum SONUS,
Palackého 17a, Přerov


úterý 22. 3. 2016 v 17.00
Mgr. Jitka Otáhlová:
Malá cesta sv. Terezie z Lisieux

centrum SONUS,
Palackého 17a, Přerov


Z činnosti:

Rok 2015


Starší plakátky z akcí:

úterý 15. 12. 2015 v 17.00
Mgr. Jitka Otáhlová:
Od jesliček sv. Františka
k encyklice Laudato si'

centrum SONUS,
Palackého 17a,
Přerov

úterý 24. 11. 2015 v 17.00
Filip Breindl:
Za misiemi na všech kontinentech

centrum SONUS, Palackého 17a,
Přerov

úterý 20. 10. 2015 v 17.00

Mgr. Jitka Otáhlová:
Sv. Terezie z Avily 500 let
od narození učitelky církve

centrum SONUS,
Palackého 17a,
Přerov

úterý 15. 9. 2015 v 17.00
Bc. Kristýna Bernardová:
Nacistická perzekuce církve
v Protektorátu Čechy a Morava

centrum SONUS,
Palackého 17a,
Přerov


úterý 21. 4. 2015 v 17.00
Deník Otty Wolfa
Promítání dokumentárního filmu
s účastí hlavních protagonistek
příběhu a výstavka fotografií
ze ľivota ľidovské komunity
v Přerově a Olomouci.
Pořádáno v rámci 70. výročí
konce II. světové války.

centrum SONUS,
Palackého 17a,
Přerov

úterý 24. 3. 2015 v 17.00
Mgr. Jitka Otáhalová:
Václav Prokůpek

centrum SONUS,
Palackého 17a,
Přerov

úterý 17. 2. 2015 v 17.00
Mgr. Kamil Šromota:
Čestný sloup Nejsvětější Trojice
v Olomouci
Příběh sloupu v dějinách města.

centrum SONUS, Palackého 17a,
Přerov

Rok 2014

úterý 21. 10. 2014 v 17:00
Josef Majer:
Na kole do Compostely
a aľ na konec světa

centrum SONUS,
Palackého 17a,
Přerov.

úterý 23. 9. 2014 v 17:00
Mgr. Kamil Šromota:
Hora svatého Michala
O slavném poutním místě
ve Francii a
kultu archanděla Michaela.

Centrum SONUS, Palackého 17a,
Přerov.

Rok 2013

úterý 5.11. 2013 v 16.30
Ing. František Kopečný:
Skládačka

Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palackého)

úterý 26. 2. 2013 v 16.30
P.  Jan Linhart:
Libanon Putování zemí cedrů
a bílých hor

Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palackého)

Rok 2012

středa 26. 2. 2012 v 16.00
P. Jan Linhart:
Kyrgyzstán - země Nebeských hor

Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palackého)

Rok 2011

úterý 6. 12. 2011 v 16.00
Ing. Kamil Šromota:
Teologie obrazů
Mistra vyšebrodského oltáře

Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palckého)

úterý 11.10. 2011 v 15.00
Mgr.Ing. Štefan Šrobár, CSc.:
Taize - spiritualita smíření

Pastorační centrum Sonus

úterý 22. 3. 2011 v 16.00
Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.:
Ekologická kríza - hrozba a šanca

Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palckého)

středa 23. 2. 2011 v 16.00
P. Jan Linhart: Írán -
středověk s mobilem v ruce...

Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palckého)

Rok 2009

středa 2. 12. 2009 v 16.00
Mgr. Jan Tomiga ASC:
Návštěva Charity na Ukrajině

Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palckého)

středa 4. 11. 2009 v 19.00
Kpt. Mgr. Jaroslav Knichal:
Afghánistán

Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palckého)

středa 18. 11. 2009 v 16.00
Mgr. Pavel Kosmák SDB:

Mexiko
Pastorační centrum Sonus
(za ŘK farou v Přerově,
vstup z ul. Palckého)

středa 4. 3. 2009 v 17.00
Ing. František Kopečný:
Pronásledování křes»anů
v současném světě

Pastorační centrum Sonus

Rok 2008

středa 19. 11. v 17.00
Otec Jan Linhart:
Gruzií po klášterech a horách

Sonus

středa 21. 5. v 17.00
Mgr. et Mgr. František John:
Z dějin moravského zvonařství

pastorační centrum SONUS

středa 23. 4. v 17.00
salesián P. Jaroslav Němec:
Etická výchova

pastorační centrum SONUS