Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Kristina Rudolfová
e-mail:

rudolfovakristina@gmail.com

Jan Hamza
tel.: 608 636 296
e-mail:

hamzaj@seznam.cz


www.krestanskaakademie.cz/plzen

Plzeň


PROGRAM 2020


22. 2. sobota, 18 h.
Jiří Beneš
Násilí ve Starém zákoně

v Chrástu ve Sboru Českobratrské církve evangelické, Železniční 477
21. 1. úterý, 19 h.

Přednáška P. Josefa Prokeše
Pán se stará

v Diecézním sále Biskupství plzeňského na náměstí Republiky 35

PROGRAM 201815. 10. 2018 v 19.00
Kateřina Lachmanová
Totalita v nás

V prostorách plzeňského Biskupství, Nám. republiky 3510.4.2018 v 19.00

S. Angelika Pintířová
Padá mi to z nebe

Biskupství, nám, Republiky 35


5.3.2018 v 19.00
Marek Orko Vácha
Nevyžádané rady mládeži

Biskupství, nám, Republiky 35


PROGRAM 2017

Pátek 20. 10. pátek v  19.00 hod.
Vernisáž výstavy biblických litografií a přednáška prof.Ivany Nobl

SLOVO A OBRAZ

Na faře v Chrástu (Železniční 477)

 

Letní semestr:

Čtvrtek 15. 6. 2017 v 19.00 hod.
Ladislav Heryán
(salesiánský kněz, teolog a „pastýř undergroundu“):
O víře

Na faře v Chrástu (Železniční 477)

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ MÍSTNÍ SKUPINY ČKA PLZEŇ

Místní skupina České křesťanské akademie Plzeň se setkává po vzoru renesančních akademií. Setkání probíhají každé pondělí. Časová i obsahová struktura setkání je daná.
Je možné změnit čas začátku akademie podle většinových preferencí účastníků. Tato změna by však měla být systémová a nebude prováděna ad hoc.


Program:

18:00
Zahájení: Modlitba žalmů, krátké osobní ztišení.
18:15
Sekce Diskuse: Moderovaná (řízená) diskuse na předem dané téma, aby se akademik mohl připravit.
19:00
Pauza
19:15
Jazyková sekce: Četba nebo poslech biblických knih a teologických textů v anglickém jazyce.
Sekce je primárně orientována na cvičení sluchového vnímání a porozumění textu (comprehension). Není tedy nezbytně nutné rozumět všemu, co slyšíme. Důležitý je čas věnovaný slyšenému slovu v cizím jazyce. Sekce je tedy vhodná i pro účastníky s nižší úrovní pokročilosti.
20:00
Pauza
20:15
Sekce Art: Poslech vážné (nejen, ale hlavně) duchovní hudby. Například v postním období posloucháme Bachovy, Telemannovy,... pašije.
21:00
Pauza
21:15
Sekce Četba: Četba teologických, filosofických, etických, historických textů jako inspirace pro diskusní sekci. Účelem četby a diskuse je vytvořit myšlenkový prostor pro sdílení a formování vlastního žitého křesťanství (vztahu ke Kristu, bližním, sobě samému).
22:00
Zakončení

Setkávání Místní skupiny České křesťanské akademie Plzeň je možné navštěvovat jako celek, tak i též po jednotlivých sekcích. Pro příchod a odchod ovšem slouží pouze čas vymezený pauzám. Započatou sekci nelze z technických důvodů po jejím začátku navštívit.

 

Z činnosti:


Rok 2014

březen
MUDr. Samuel Vokurka:
Transplantace kostní dřeně
- vzpomínka na primáře
MUDr. Vladimíra Kozu


únor
Prof. RNDr. Ivo Budil Ph.D.:
Židé a křesťané
v díle Benjamina Disraeliho


Rok 2013

úterý 3. 12. 2013 v 18.00
Arch. Jan Soukup:
Proměny kostela v historii
a co v něm najdete

přednáškový sál
biskupství plzeňského

Rok 2012

úterý 22. 5. 2012 v 18.00
PhDr. Eduard Neupauer, Ph.D.:
Soudobá pravoslavná teologie

přednáškový sál
biskupství plzeňského

úterý 3. 4. 2012 v 18.00
Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.:
Človek Jób hovorí s Bohom

v přednáškovém sále
biskupství plzeňského

úterý 6. 3. 2012 v 18.00
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.:
Soudobý ruský nacionalismus

v přednáškovém sále
biskupství plzeňského

Rok 2011

úterý 8. 11. 2011 v 18.00
Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.:
Křesťanství v Sýrii

v přízemí biskupství
na nám. Republiky

úterý 4. 10. 2011 v 18.00
PhDr. Karel Řeháček:
Muž pevný a čestný
-Josef Limpouch (1895-1945)

v přízemí biskupství
na nám. Republiky

úterý 7. 6. 2011 v 18.00
Prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD.:
Téma bude upřesněno

v přednáškovém sále
v přízemí biskupství
na nám. Republiky

úterý 3. 5. 2011 v 18.00
Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.:
Fenomén byzantinismu

přednáškový sál v přízemí
biskupství (nám. Republiky)

úterý 1. 3. 2011 v 18.00
P. RNDr. Marek Orko Vácha:
Na přírodovědné téma

přednáškový sál v přízemí
biskupství (nám. Republiky)

úterý 1. 2. 2011 v 18.00
Doc. PhDr. Michal Kaplánek:
O zpovědi trochu jinak

v přednáškovém sále
plzeňského biskupství

Rok 2010

úterý 7. 12. 2010 v 18.00
P. Dominik Daniel Valer:
Církevní otcové

v přednáškovém
sále biskupství

úterý 5. 10. 2010 v 18.00
Doc. Josef Hřebík:
Odkaz Starého zákona

v přednáškovém sále
plzeňského biskupství

úterý 1. 6. 2010 v 18.00
Mons. František Radkovský:
přednáška

v přednáškovém sále
plzeňského biskupství

úterý 4. 5. 2010 v 18.00
P. Robert Falkenauer:
přednáška

v přednáškovém sále
plzeňského biskupství

úterý 6. 4. 2010 v 18.00
MUDr. Marie Svatošová:
Hospice a umění doprovázet

v přednáškovém sále
plzeňského biskupství

úterý 2. 3. 2010 v 18.00
PhDr. Karel Nováček, PH.D.:
Čeští archeologové v Iráku

v přednáškovém sále
plzeňského biskupství

úterý 2. 2. 2010 v 18.00
Mons. Anton Otte:
Soužití Čechů a Němců v Čechách

v přednáškovém sále
plzeňského biskupství

Rok 2009

úterý 8. 12. 2009 v 18.00
Karel Nováček:
Čeští archeologové
v dnešním Iráku

v přednáškovém
sále biskupství
na náměstí Republiky

úterý 3. 11. 2009 v 18.00
Tomáš Hirt:
Chudoba a sociální vyloučení

v přednáškovém
sále biskupství
na náměstí Republiky

úterý 6. 10. 2009 v 18.00
Ivo Budil:
Vznik moderní rasové ideologie

v přednáškovém sále biskupství
na náměstí Republiky

úterý 22. 9. 2009 v 18.00

Petr Charváth:
Počátky české státnosti

v přednáškovém sále biskupství
na náměstí Republiky

úterý 2. 6. 2009 v 18.00
Prof. Ivo Budil:
Rasová ideologie dnes

Biskupství Plzeň

úterý 5. 5. 2009 v 18.00
Parisa Zargavi,
vedoucí Komunitního centra InBáze

na Biskupství v Plzni

úterý 7. 4. 2009 v 18.00
Ing. Milan Kolomazník:
Pašijní hudba (poslechové setkání)

Evangelická fara

úterý 3. 3. 2009 v 18.00
Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.:
Přednáška na starozákonní téma

Biskupství Plzeň

úterý 17. 2. 2009
Mons. Václav Malý:
Církev ve světě

Biskupství Plzeň