Česká křesťanská akademie

Kontakt

Ludmila Švandová

tel.: 722 950 991 
e-mail: akademie.pecky@gmail.com
http://www.akademiepecky.wix.com/akademie


Pečky


PROGRAM 2017


Středa 7. 6. 2017 od 17:00 hod.
Mgr. Ladislava Babková,
autorka tématických výstav a přednášek:
Belgie

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Středa 17. 5. 2017 od 17 hod.
Mgr. Jan Hasil, Ph.D., archeolog

Kouřimská hradiště a jejich význam v českých dějinách
Malý sál Kulturního střediska města Pečky

Středa 3. 5. 2017 od 17:00 hod.
Bc. Roman Šulc,
cestovatel a dokumentarista:
Románské kostely na Kolínsku

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Středa 19. 4. 2017 od 17:00 hod.
Miroslav Hartman:
Zaniklé živnosti v Pečkách, cukrovar, rafinerie, Tona

Malý sál Kulturního střediska Pečky


Středa 5. 4. 2017 od 17:00 hod.
Ing. Eva Krátká:
Irsko, stále zelený ostrov

Malý sál Kulturního střediska Pečky


Středa 22. 3. 2017 od 17:00 hod.
Petr Horálek,
astronom, astrofotograf, spisovatel a cestovatel:
Dobytí jižního hvězdnatého ráje

Malý sál Kulturního střediska Pečky


Středa 8. 3. 2017 od 17:00 hod.
Bc. Matěj Forst,
archeolog, pracovník Regionálního muzea Kolín:
Hrad Oldříš a zázemí Libického hradiště

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Středa 22. 2. 2017 od 17:00 hod.
Phdr. Eva Svobodová:
Voroněž, město Petra Velikého

Malý sál Kulturního střediska Pečky


Středa 8. 2., v 17 h.
RNDr. Zdeňka Petáková, geoložka
Jak dostupnost nerostných surovin ovlivňuje naše životy
ohlédnutí, současnost a odhad budoucího vývoje

Malý sál Kulturního střediska města Pečky

Středa 25. 1. 2017 od 17:00 hod.
Mgr. Andrej Lamprecht
archeolog, pracovník Polabského muzea v Poděbradech:
Minulost pod silnicí
Archeologické nálezy při stavbě obchvatu Nymburka

Malý sál Kulturního střediska Pečky

PROGRAM  2016

neděle 18. 12. 2016 v 14:00 hod.
Předvánoční koncert
Program: J. S. Bach, J. J. Ryba, Z. Fibich, E. Grieg,
B. Smetana, F. Kreisler, C. Debussy, C. Saint-Saëns

Velký sál KS Pečkystředa 30. 11. 2016 v 17:00 hod.
Doc. RNDr. VÁCLAV ZIEGLER, CSc.:
České Vánoce v české poezii

Malý sál KS Pečky
středa 16. 11. 2016 v 17:00 hod.
Petr Horálek
astronom, astrofotograf, cestovatel a spisovatel:
Sedm perel astronomie

Malý sál KS Pečky


středa 19. 10. 2016 v 17:00
Mgr. Jindřich Záhorka
(zástupce ředitele Regionálního muzea v Kolíně):
Nevšední umělec František Bílek, sochař, grafik a architekt
Malý sál Kulturního střediska Pečky

 

středa 5. 10. 2016 v 17:00
Miroslav Hartman:
Zaniklé živnosti v Pečkách, Zrzavá ulice
Malý sál Kulturního střediska Pečkystředa 14. 9. 2016 v 17Za sv. Ludmilou na Tetín.00
Mgr. Libor Gottfried:
Za svatou Ludmilou na Tetín

Malý sál KS Pečky
středa 8. 6. 2016 v 17.00
Mgr. Ladislava Babková:
Královské Španělsko

Malý sál KS Pečky
středa 25. 5. 2016 v 17.00
Mgr. Vladimír Rišlink:
Řád zlatého rouna a jeho
nositelé

Malý sál KS Pečky
neděle 15. 5. 2016 v 15.00
D. Vaňkátová, I. Šatylovová,
V. Kliment, J. Vaňkát a P. Černý:
Koncert

Velký sál KS Pečky
středa 4. 5. 2016 v 17.00
MgA. Jan Drška, architekt:
Cesta sedmi kostelů

Malý sál KS Pečkystředa 20. 4. 2016 v 17.00
Miroslav Hartman:
Zmizelé živnosti v Pečkách

Malý sál KS Pečky
středa 6. 4. 2016 v 17.00
Ing. Eva Krátká:
Maroko, od písečných dun
k Atlantiku

Malý sál KS Pečky


středa 30. 3. 2016 v 17.00
Mgr. Libor Gottfried, historik,
archivář, Národní archiv:
Karel IV. a jeho doba

Malý sál KS Pečky


středa 9. 3. 2016 v 17.00
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.,
přírodovědec, národní a evropský
Geopark Český ráj:
Toulky pražskou přírodou

Malý sál KS Pečky


středa 17. 2. 2016 v 17.00
Bc. Roman Šulc,
cestovatel a dokumentarista:
Věžové tvrze na Kolínsku

Malý sál KS Pečkystředa 3. 2. 2016 v 17.00
PhDr. Eva Svobodová:
Northumbria, dobře utajená krása

Malý sál KS Pečky

středa 20. 1. 2016 v 17.00
Bc. Matěj Forst:
Regionální archeolog František Dvořák
a jeho přínos k poznání bylanské kultury v Evropě

Malý sál Kulturního střediska PečkyZ činnosti:

Rok 2015

Starší plakátky z akcí:

 
   


všechny akce se konají v KS Pečky

neděle 27. 12. 2015 ve 14.00
Vánoční koncert
Dagmar Vaňkátová - zpěv
Josef Vaňkát - housle
Vratislav Jambor - klavír

středa 2. 12. 2015 v 17.00
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
katedra fyziky a atmosféry MFF UK Praha:
Stojí současná evropská
civilizace na prahu svého kolapsu?

středa 25. 11. 2015 v 17.00
Mgr. Vladimír Rišlink:
Císařská koruna
Svaté říše římské

středa 4. 11. 2015 v 17.00

Michal Plavec,
(regionální) historik, novinář
a kurátor sbírky letectví
Národního technického muzea
v Praze:
Proměny duchovního života
v královském městě Nymburce
do konce třicetileté války

neděle 1. 11. 2015 v 16.00
Farní sbor ČCE a ČKA Pečky
pořádají rodinný koncert -
Tomáš, Lenka a Ludmila
Pergelovi:
G. Caccini, B. Smetana, A. Dvořák
Jubilejní chrám Mistra Jana Husa
v Pečkách

středa 21. 10. 2015 v 17.00
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
přírodovědec,
Národní a evropský geopark Český ráj:
Pečky zmizelé

středa 7. 10. 2015 v 17.00
Mgr. Ladislava Babková,
autorka tematických výstav
a přednášek:
Pomníky, které míjíme

středa 23. 9. 2015 v 17.00
Jaroslav Pavlíček:
Jaká generace vyrůstá v Číně?
z postřehů specialisty na přežití,
cestovatele a spisovatele.
Přednáška je spojená
s autogramiádou nového vydání knihy:
"Trosečníkem v drsné přírodě"
doplněné o nové poznatky.
Zájemci si budou moci knihu zakoupit.
Možnost přihlášení na kurz: Moře - řeka - ledovec

sobota 30. 5. 2015 v 17.00
Koncert duchovní hudby:
MUSICA DA CHIESA
Účinkují: P. Jaroslav Konečný
a Tomáš Najbrt

Jubilejní chrám
Mistra Jana Husa v Pečkách

středa 20. 5. 2015 v 17.00
Mgr. Vladimír Rišlink:
Veigertovský dům v Kolíně

Malý sál KS města Pečky

sobota 16. 5. 2015 ve 14.00
Ing. Antonín Heřman:
Jan Schebek, železniční
podnikatel ve stínu Kleinů a Lannů

Malý sál KS města Pečky

středa 6. 5. 2015 v 17.00
Bc. Roman Šulc: Dolní Slezsko:
Vratislav a okolí

Malý sál KS města Pečky

středa 15. 4. 2015 v 17.00
Mgr. Ladislava Babková:
Historie pomníků v Pečkách

Malý sál KS města Pečky

středa 8. 4. 2015 v 17.00
Jaroslav Šebek: Jan Hus
- kacíř nebo hlasatel Pravdy?
(postava Mistra Jana Husa
v 19. a 20. stol.)

Malý sál KS města Pečky

středa 25. 2. 2015 v 17.00
Ing. Eva Krátká:
Islandská mozaika

malý sál KS města Pečky

RSDr. Ladislav Jouza, historik,
pracovník RM v Kolíně:
Osudy českých vojáků na frontách
I. světové války


Pro svoji obsažnost je přednáška
rozdělena do dvou samostatných částí.


úterý 17. 2. 2015 v 17.00
II. část přednášky:
Italská fronta, námořníci a Francie,
včetně anabáze legionářů,
povstání v boce Kotorské
a Rumburku.

malý sál KS města Pečky

středa 28. 1. 2015 v 17.00
I. část přednášky:
Úvod, boje na srbské frontě
a ruská fronta, včetně
anabáze legionářů.

malý sál KS města Pečky

 

Rok 2014

středa 26. 11. 2014 v 17.00
Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.,
Advent - čas klidu a rozjímání,
čas očekávání a radosti

v malém sále KS města Pečky

Středa 12. 11.2014 v 16.30
Mgr. Ladislavy Babková:
Slunná Andalusie

v malém sále KS města Pečky

středa 22. 10. 2014 v 17.00
přednáška Mgr. Lubomíra Krátkého,
profesora na Gymnáziu Kolín
Toleranční patent Josefa II.
a jeho vliv na Kolínsku

v malém sále Kulturního
střediska města Pečky

neděle 12. 10. 2014 v 15.00
JUBILEJNÍ KONCERT
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v GRUNTĚ účinkují:
Dagmar Vaňkátová, soprán
Josef Vaňkát, housle
Vratislav Jambor, varhany
Na programu: J.D. Zelenka, A.Dvořák,
L.Janáček, A. Vivaldi,
W.A. Mozart, F.Schubert.
Po skončení koncertu bude
pro zájemce možnost prohlídky kostela
s výkladem.


středa 8. 10. 2014 v 17.00
přednáška Mgr. Vladimíra Rišlinka,
ředitele Regionálního muzea v Kolíně:
Anna Marie Františka,
velkovévodkyně Toskánská,
majitelka Kácovského zámku,
mecenáška barokní doby

v malém sále
Kulturního střediska města Pečky

středa 24. 9. 2014 v 17.00
Odpoledne s Růženou Naskovou
v malém sále KS Pečky

středa 11. 6. 2014 v 17.00
Petr Král:
Jak to bylo u Kolína
18. června 1757

v malém sále KS Pečky

středa 21. 5. 2014 v 17.00
Mgr. Vladimír Ryšlink:
Muzeum lidových staveb
v Kouřimi a jeho proměna

na Muzeum české vesnice
v malém sále KS Pečky

středa 14. 5. 2014 v 17.00
Vladimír Kožnar:
Rok české hudby

v malém sále KS Pečky

středa 7. 5. 2014 v 17.00
Mgr. Jana Jebavá
Život a dílo Michelangela Buonarottiho

v malém sále KS Pečky

středa 23. 4. 2014 v 16.30
Vladimír Kožnar: Ludvík II.
Bavorský a jeho zámky

v malém sále KS Pečky

středa 9. 4. 2014 v 17.00
Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
Ochrana přírody a krajiny

v malém sále KS Pečky

březen 2014
PhDr. Eva Svobodová:
Malta, země balkonů


PhDr. Miroslava Jouzová,
Ph.D. RSDr. Ladislav Jouza:
Život barokního kavalíra
Oldřicha Vratislava Adolfa ze Štenberka


únor 2014
Bc. Lukáš Krátký:
Toulky Indonésií Vladimír Kožnar:

Odpoledne s Hanou Vítovou

Rok 2013

neděle 29. 12. 2013 ve 14.00
Koncert Vánoční koledování
Dagmar Vaňkátová, zpěv Josef Vaňkát,
housle Vratislav Jambor, klavír

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 4. 12. 2013 v 17.00
Ing. Václav Polák a Petr Malý:
Albánie (prac. název)

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 20. 11. 2013 v 16.30

Vladimír Kožnar:
Odpoledne s Oldřichem Novým

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 6. 11. 2013 v 17.00
Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Písmák F.J. Vavák, soused a rychtář v Milčicích
největší z českých písmáků 18.-19. století

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

neděle 13. 10. 2013 v 15.00
Koncert ke 100. výročí vysvěcení
kostela sv.Václava
Biblické písně od Antonína Dvořáka
R.D.Jiří Kusý - zpěv
Doc. Jan Král - varhany

Kostel sv. Václava v Pečkách

středa 2. 10. 2013 v 17.00

Přednáška PhDr. Miloslava Vlka,
historika umění:
Historie kostela sv. Václava v Pečkách

v malém sále Kulturního střediska
města Pečky

středa 11. 9. 2013 v 17.00
významný český orientalista,
archeolog a historik
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.:
Václav, kníže Čechů

v malém sále Kulturního střediska
města Pečky

středa 3. 4. 2013 v 17.00
Přednáška pro veřejnost ředitele
Regionálního muzea v Kolíně
Mgr. Vladimíra Rišlinka:
Středověká tvrz v Hradeníně
unikátní venkovské zemanské sídlo
v prostorách malého sálu
Kulturního střediska města Pečky
uspořádáno ve spolupráci
s Kulturním střediskem města Pečky


středa 6. 2. 2013 v 17.00
S PhDr. Evou Svobodovou
z VOŠ hotelnictví a turismu
v Poděbradech navštívíme Albánii,
zemi orlů

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

Rok 2012

neděle 18. 11. 2012 v 15.00
P. Benedikt Vladimír Holota OFM
autorské čtení z knihy Hovory na
nemocničním lůžku
(zájemci budou mít možnost
si tuto knihu zakoupit)

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 14. 11. 2012 v 17.00
Mgr. Ladislava Babková:
Na skok do Ženevy a Bernu

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 13. 6. 2012 v 16.30
Vladimír Kožnar:
Grébovka, zelená oáza
Královských Vinohrad

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

1. 6. 2012 pátek
NOC KOSTELŮ

kostel sv. Václava v Pečkách

středa 23. 5. 2012 v 17.00
Mgr. Eduard Rišlink:
Dobřichov, kostel Nejsvětější trojice

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 11. 4. 2012 v 16.30

Vladimír Kožnar:
Mikoláš Aleš

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 14. 3. 2012 v 17.00

Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.:
Proč sopky soptí a země se třese

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 15. 2. 2012 v 17.00
Prof. PhDr. Tomáš Durdík, Dr.Sc.:
České královské hrady

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 18. 1. 2012 v 17.00
Mgr. Jana Miškovská:
Sociální komunikace a její nové podoby

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

Rok 2011

středa 28. 12. 2011 v 17.00
Vánoční koledování

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 7. 12. 2011 v 17.30
přednášející Vladimír Kožnar:
Lidové betlém v Čechách a na Moravě

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 9. 11. 2011 v 17.00
PhDr. Jana Jebavá:
Duchovní odkaz svaté Anežky České,
dcery královské

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 12.10. 2011 v 16.30
Vladimír Kožnar:
Antonín Dvořák a jeho cesta ke světovosti

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 8. 6. 2011 v 17.00
PhDr. Jan Frolík, CSc.:
Tismice - archeologické nálezy


středa 25. 5. 2011 v 16.30
Vladimír Kožnar:
Relikviář svatého Maura


středa 16. 3. 2011 v 17.00
Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.:
Město Pečky a jeho rozvoj
na přelomu 19. a 20. století


Rok 2010

neděle 6. 6. 2010 v 10.30
Prof. Erazim Kohák:
SUB SPECIE AETERNI
Lipany z nadhledu

v budově sboru
Českobratrské církve evangelické
na Husově náměstí v Pečkách
srdečně jsou zváni všichni a kdokoliv

středa 13.1. 2010 v 17.30
Radovan Štěpánek a Zdeněk Šindlera:
Až na vrcholky hor - ACONCAGUA
(nejvyšší hora jižní polokoule)

v prostorách malého sálu
Kulturního střediska města Pečky

Rok 2009

středa 17. 6. 2009 v 17.00
Mgr. Vladimír Rišlink:
Chotouň, rodiště svatého Prokopa

Kulturní středisko města Pečky

středa 27. 5. 2009 v 16.30

Vladimír Kožnar: Vídeň
- metropole na Dunaji
v prostorách Kulturního střediska
města Pečky v kostele Nanebevzetí P. M.
(druhá nejcennější památka na českém území)

v prostorách malého sálu
Kulturního střediska města Pečky
(ve spolupráci s Kulturním
střediskem města Pečky)

neděle 26. 4. 2009 ve 14.00
Koncert k povýšení města Pečky

v prostorách Kulturního střediska
města Pečky

středa 18. 3. 2009 v 17.00
RNDr. Václav Ziegler Csc:
Putování po Svaté zemi

v prostorách Kulturního
střediska města Pečky

středa 18. 2 2009 v 17.00
PhDr. Eva Svobodová:
Cestou necestou po Kalifornii

Kulturní středisko města Pečky

Rok 2008

středa 19. 11. 2008 v 16.30
Vladimír Kožnar:
Karel IV. a jeho doba

v Kulturním středisku
města Pečky, Švermova 255

středa 15. 10. 2008 v 17.00
Prof. Lubomír Krátký:
Kutná Hora, město UNESCO

v Kulturním středisku
města Pečky, Švermova 255

středa 10. 9. 2008 v 16.30
Vladimír Kožnar:
Ema Destinnová,
největší česká operní pěvkyně

Kulturní středisko města Pečky

středa 11. 6. 2008 v 17.00
Mgr. Vladimír Rišlink,
Královské město Kolín
ve středověku a raném novověku

v Kulturním středisku
města Pečky, Švermova 255

středa 14. 5. 2008 v 17.00

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.,
Předpověď počasí - stále otevřený problém

v Kulturním středisku
města Pečky, Švermova 255