Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Kontakt

Alan Leier

 tel.: 736 546 926
 e-mail: lajdalama@tiscali.cz

Moravská Třebová


PROGRAM

zimní semestr 2016:


čtvrtek 15. 9. 2016 v 17:00
PhDr. Jan Stříbrný:
P. ENGELMAR UNZEITIG
Brzy blahořečený sudetský Němec, bojovník proti nacismu a mučedník lásky k bliľnímu
Muzeum Moravská Třebová