Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Ing. Vladimír Vojáček

tel.: 603 958 654
e-mail: vladimir.vojacek@volny.cz

Milín


PROGRAM 2015

letní semestr 2015


neděle 12. 4. 2015 v 15.00
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
beseda na téma:
Mezigenerační vztahy a rodina
v proměnách času

Centrum volnočasových aktivit
(přízemí-knihovna)


Z činnosti:

Rok 2008

čtvrtek 26. 6. 2008
Den památky obětí komunist. režimu
Pietní akt se mší sv. za oběti
komunistické totality
16.00 Mše sv.
17.00 Mons. Václav Malý:
Minulost by neměla odvádět
od pohledu do budoucnosti církve
- beseda Areál památníku
Vojna u Příbrami
možnost prohlídky vybraných expozic
Památníku Vojna - ve spolupráci
s Hornickým muzeem Příbram