Česká křesťanská akademie

Kontakt

PhDr. Jana Kalousková

 tel.: 604 858 821
 e-mail: j.kalouskova@centrum.cz
 http: www.letohrad.farnost.cz

Letohrad


PROGRAM

Program 2017:


19.10. čtvrtek  v 19 h.
MUDr. Helena Máslová: Ženské peklo
„Cokoliv pohne duší,pohne i tělem"

Evangelický kostel Letohrad


7. 10. sobota v 19 h.

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Reformace jako bod zlomu
západního křesťanství

Evangelický kostel v Letohrad


19. 9. úterý, 19 h.
Mgr. Ondřej Macek, Th.D.
Spiritualita Martina Luthera

Evangelický kostel Letohrad


21. 4. pátek, 19 h.

Jefim Fištejn
Putinovo Rusko a Evropa

Evangelický kostel v Letohradě


18. 3. sobota, 19 h.
Filip Čapek
Jak žít s Biblí
- čtyři kroky ke vzájemnému porozumění

Evangelický kostel v Letohradě


10. 3. pátek, 19 h.

Josefa Kordík
Čtyři stupně duchovního

vývoje podle Scotta Pecka

 Evangelický kostel v Letohradě

25. 2. sobota, 19 h.
Pavel Fischer
Kam kráčí Evropa?

Evangelický kostel


Program 2016


19. 11. v 19.00
Pavel Keřkovský:
"Práva věřících, povinnosti státu, charty a deklarace svobod"
(k výročí Charty 77)
Evangelický kostel


14. 10. v 19.00
Vladislav Severin:
"Život za první republiky"
Evangelický kostel


21. 9. v 19.30
Václav Hubinger:
"Kde je a kam jde Turecko"
Evangelický kostel

 neděle 24. 7. 2016 v 17.00
Alfréd Strejček a František Derfler:
Hold císaři a králi Karlu IV.
Kostel sv. Václava
Letohrad
 
červen
Martin Chadima:
Jeroným Pražský

bude upřesněno

sobota 11. 6. 2016 v 19.00
Václav Vacek, Halyna Kličak:
Ukrajina včera a dnes

Evangelický kostel v Letohradě


neděle 8. 5. 2016 v 18.00
Vzpomínkový koncert,
kvartet hlubokých žesťů
představí průřez různými hudebními styly

kostel sv. Václavasobota 9. 4. 2016 v 19.00
Alena a Martin Fendrychovi:
Uprchlíci, imigranti a my

Evangelický kostel

úterý 9. 2. 2016 v 17.00
Tomáš Zdechovský:
Uprchlíci, islám a Česko
- ve spolupráci s KDU

Evangelický kostel

sobota 16. 1. 2016 v 19.00
Vítězslav Vurst:
Aby pomoc byla skutečnou pomocí

Evangelický kostel

 

Z činnosti:

Rok 2015

neděle 6. 12. 2015 v 17.00
Adventní koncert

Letohrad
Kostel sv. Václava

listopad
přednáška
Mgr.Daniela Kroupy, PhD.

termín bude upřesněn

sobota 31. 10. 2015 v 19.00
beseda s paní Věrou Sosnarovou,
hlavní postavou knihy J.Kupky:
Krvavé jahody

Letohrad, evngelický kostel

sobota 3. 10. 2015 v 19.00
Th.D.Petr Gallus:
O zlu

evangelický kostel Letohrad

středa 10. 6. 2015 v 19.00
dr. Chadima:
Skutečné důvody upálení
Mistra Jana Husa

Letohrad, evangelický kostel

pátek 8. 5. 2015 v 18.00
Vzpomínkový koncert u příležitosti
70. výročí konce 2. světové války

Letohrad, kostel sv. Václava

pátek 24. 4. 2015 v 19.00

Libor Pařízek:
Paraskupina BARIUM
a její působení v
severovýchodních Čechách

Letohrad, evangelický kostel

sobota 18. 4. 2015 v 19.00
Kathrin Karban-Völkl:
Rituály v rodině

Letohrad, evangelický kostel

neděle 15. 3. 2015 v 17:00
koncert písničkářské
duo Caine-Mi

Letohrad, evangelický kostel

sobota 28. 2. 2015 v 19.00

Jan Brodský:
Restaurování obrazů
a povídání o umění

Evangelický kostel v Letohradě

sobota 14. 2. 2015 v 19.00
Naďa Běťáková:
Tanzánie - země vzdálená i blízká

Evangelický kostel v Letohradě

 

Rok 2014

sobota 6. 12. 2014 v 19.00
Dr. Peter Moreé:
"Ohlasy kalicha - v rámci oslav
600 let obnoveného vysluhování

pod obojí" Evangelický kostel
v Letohradě

sobota 15. 11. 2014 v 16.00
koncert La Brise de France

Evangelický kostel v Letohradě

sobota 8. 11. 2014 v 19.30
beseda s redaktory televize
NOE za účasti Petra Kudely
nebo P. Ryšky

Evangelický kostel v Letohradě

sobota 11. 10. 2014 v 19.00
prof. Martin C.Putna:
Kruté iluze o křesťanském Rusku

Evangelický kostel v Letohradě

čtvrtek 25. 9. 2014 v 19.00
novinářka Petra Procházková:
"Rusko válčí na Ukrajině"

Evangelický kostel v Letohradě

neděle 21. 9. 2014 v 19.00
Mgr.Zdeněk Hübner:
"Pokus Evropy o kolektivní
sebevraždu 1914.
Muselo k tomu dojít?"

Evangelický kostel v Letohradě

sobota 14. 6. 2014 v 19.00
Mgr. Zdeněk Hubner:
Pokus Evropy o kolektivní
sebevraždu 1914
Muselo k tomu dojít?
Před 100 lety
vypukla Velká válka

Evangelický kostel v Letohradě

pátek 9. 5. 2014 v 19.00
Přednáška Marka Orko Váchy

Evangelický kostel v Letohradě

čtvrtek 8. 5. 2014 v 18.00
Koncert: Žesťové kvarteto:
barokní a renesanční hudba

v kostele sv. Václava v Letohradě

sobota 5. 4. 2014 v 19.00

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.:
Jak čteme? Češi jako čtenáři

Evangelický kostel v Letohradě

neděle 23. 3. 2014 v 17.00
Koncert židovských písní
- Augenblick

v kostele sv. Václava v Letohradě

únor
Přednáška fotografa Eugena Kukly:
Politická situace na Ukrajině
Vernisáž výstavy v kostele na Orlici
Sociální forografie Eugena Kukly
PhDr. Ing. Iva Jungwirthová:
Mezi školkou a pubertou


Rok 2013

sobota 30. 11. 2013 v 19.00
Prof. Petr Pokorný:
Evangelium a dnešní společnost

Evangelický kostel sobota

16. 11. 2013 v 19.00
Tereza Hradílková:
Změny kole nás, změny v nás
Deinstitucionalizace péče

Evangelický kostel

sobota 19. 10. 2013 v 19.00
Klára Kačenová a Václav Vacek:
Haity - o lidech, kteří sázejí stromy
a kopou studny

Evangelický kostel

pátek 31. 5.2013 v 19.00
Vojenský kaplan kpt. Mgr. Leoš Halbrštát:
Půlroční mise v Afganistánu

Letohrad, v evangelickém kostele

sobota 20. 4. 2013 v 19.00
manželé Klempířovi:
Moravané mezi Eskymáky

Letohrad, v evangelickém kostele

sobota 16. 3. 2013 od 9.30 do 12.00
Karel Satoria:
Předvelikonoční duchovní obnova

v Letohradě - Orlovně

pátek 15. 3. 2013 v 19.00
přednáška trapisty Karla Satorii:
Nakolik rozumíme Bohu?

Letohrad, v evangelickém kostele

sobota 16. 2. 2013 v 19.00
Beseda s Petrou Procházkovou:
Nemudrujeme, pomáháme

Letohrad, v evangelickém kostele

Rok 2012

sobota 1. 12. 2012 v 19.00
Jan Rybář, SJ:
Očekáváme něco od Adventu?

evangelický kostel

sobota 3. 11. 2012 v 19.00
prof. RNDr. HAna Librová, CSc.:
Má ještě smysl ve 21. století žít ekologicky?

Evangelický kostel

sobota 20. 10. 2012 v 19.00
Klub anonymních alkoholiků:
Alkoholik a jeho rodina

Evangelický kostel

pátek 11. 5. 2012 v 19.00
Promítnutí dokumentárního filmu
Ozvěny lidické noci a následnou
besedou s reportérem a novinářem
Stanislavem Motlem

Orlovna

středa 25. 4. 2012 v 17.00
Architekt David Vávra:

evangelický kostel

středa 27. 4. 2012 v 19.00
Prof. Vladimír Smékal:
Lidská slušnost v časech
krize hodnot

evangelický kostel

sobota 17. 3. 2012 v 19.00
"O Šumném čemkoliv..."
PhDr. Jiřina Šiklová:
Generační problémy promítnuté
do vzpour mladých

evangelický kostel

Rok 2011

sobota 3. 12. 2011 v 19.00
Pavel Hošek:
Máme s muslimy stejného Boha?

evangelický kostel

neděle 11. 12. 2011 v 16.00
Adventní koncert hudebního seskupení
AVOTONAJ - tradiční židovské písně
(hebrejsky, v jidiš a ládino)

evangelický kostel

pátek 11. 11. 2011 v 19.00
Vojtěch Šustek:
Lidice, heydrichiáda, farář Petřek

Evangelický kostel

sobota 15. 10. 2011 v 19.00
Dr. Zdeněk Susa:
Tělo a duše ve zdraví a nemoci

Evangelický kostel

sobota 8. 10.2011 v 19.00
Andreas Hess, referent pro
východní Evropu v humanitární
organizaci HEKS:
Být křesťanem bez konfese
- model pro budoucnost?
(pohled ze Švýcarska)

Evangelický kostel

sobota 2. 7. 2011 ve 20.00
PŘEDNÁŠKA Petry Škrdlíkové na téma
"Neklidné dítě" (z Centra pro rodinu
a sociální péči v Brně, kde se věnuje
především podpoře rodin s hyperaktivními
a neklidnými dětmi, spoluautorky
úspěšné knihy o výchově "Dost dobří rodiče")

evangelický kostel v Letohradě

sobota 16. 7. 2011 v 19.00
Přednáška Prof. Erazima Koháka:
Česká otázka dnes (Co to znamená
"být Čech"? a má to vůbec
ještě nějaký smysl?)

evangelický kostel v Letohradě

čtvrtek 24. 3. 2011 v 19.00
Mgr. Jan Hábl, PhD.:
Ani andělé ani démoni
(J. A. Komenský a formování
lidského charakteru)

Evangelický kostel

Rok 2010

sobota 4. 12. 2010 v 19.00
ThDr. Martin Prudký:
Židé jako insiprace a provokace
křesťanům dnes

evangelický kostel v Letohradě

neděle 12. 12. 2010 v 15.00
Adventní koncert skupiny Avonotaj
- židovské písně

v kostele na Orlici v Letohradě

sobota 13. 11. 2010 v 19.00
ThDr. Jindřich Halama:
Modely vztahu církví a státu

evangelický kostel v Letohradě

sobota 23. 10. 2010 v 19.00
Ing. Jan Franc:
Svatba v Káni galilejské

evangelický kostel v Letohradě

pondělí 28. 5. 2010 v 19.00
PhDr. Ing. Iva Jungwirthová:
Obyčejné rodičovství Zamyšlení
nad tím, jak (a proč) vychováváme
své děti

v evangelickém kostele v Letohradě

sobota 24. 4. 2010 v 19.00

Prof. Jakub Trojan:
20 let svobody - jak je využila
naše společnost, církve, Evropa?

v evangelickém kostele v Letohradě

sobota 20. 3. 2010 v 18.00
Divadelní představení divadla
Víti Marčíka:
Moravské pašije v kostele

v Letohradě - Orlici

pátek 5. 3. 2010 v 19.00
Tomáš Czernin, člen
Řádu maltézských rytířů:
Řád maltézských rytířů a pouť do Lurd

v evangelickém kostele v Letohradě

Rok 2009

pátek 4. 12. 2009 v 19.00
Boris Gola:
Osudy českých námořníků
a jejich lodí za 1. světové války

v evangelickém kostele v Letohradě

neděle 29. 11. 2009 v 17.00
Štěpánka Čížková:
Ikony - vhled do duchovního
života pravoslaví

v evangelickém kostele v Letohradě

sobota 7. 11. 2009 v 19.00

Mgr. Pavel Ruml (Duchovní služba A ČR)
Učme se stonat a umírat

v evangelickém kostele v Letohradě

pátek 16. 10. 2009 v 19.00
Jaroslav Achab Haidler:
autorské čtení z knihy židovských příběhů
"VEPŘOŽROUT MOŠKE"

evangelický kostel v Letohradě,
vstupné dobrovolné

neděle 13. 9. 2009 v 19.00
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.:
Několik vět po 20 letech...
(Můžeme nějak ovlivnit společenskou
a politickou situaci?)

v Orlovně na Orlici
- vstupné dobrovolné

sobota 13. 6. 2009 ve 20.00

Alfréd Strejček - Štěpán Rak:
Vivat Carolus - Koncertní hold
českému králi Karlu IV.

Kaple Na Kopečku v Letohradě

sobota 9. 5. 2009 v 19.00
Prof. Ludvík Armbruster:
Zámořská misie dnes
(zkušenosti z Japonska)

orlovna Letohrad - Orlice

19. 4. 2009 neděle, 18.00
Beseda se senátorem
Jaromírem Štětinou:
Svět je jen jeden

Orlovna v Letohradě - Orlici

pátek 27. 3. 2009 v 19.00
Prof. Lubomír Mlčoch:
Krize jako ohrožení, krize jako šance

evangelický kostel

pátek 27. 2. 2009 v 19.00

Jaroslav Achab Haidler:
Hebrejská abeceda

evangelický kostel

pátek 16. 1. 2009 v 19.00

Michal Brouček:
Galapágy, Bolívie,

Peru evangelický kostel

Rok 2008

neděle 7. 12. 2008 ve 14.00
Th.D. Jiří Mrázek:
Biblická apokalypsa
- Zjevení Janovo
přednáška se koná

v evangelickém kostele v Letohradě
(s promítáním a výstavou fotografií)
v evangelickém kostele

pátek 12. 12. 2008 v 9.30

Pavel Kuneš:
Jak mluvit s dětmi o Bohu
přednáška se koná

v evangelickém kostele
v Letohradě

sobota 20. 11. 2008 v 19.00
Ing. Jiří Hůlka:
Radioaktivita, člověk, Černobyl, Temelín
(Fakta a mýty, výhody a rizika
jaderné energetiky)
přednáška se koná

v evangelickém kostele v Letohradě

sobota 25. 10. 2008 v 19.00
Mgr. Jan Čapek:
Jak vzniká církev a co ji drží při životě
(k 90. výročí vzniku ČCE)
přednáška se koná

v evangelickém kostele v Letohradě

pátek 3. 10. 2008 v 19.30
Marek Orko Vácha, PhD.:
Evoluce: ohrožení nebo
výzva pro křesťanství?
přednáška se koná

v evangelickém kostele v Letohradě

sobota 6. 9. 2008 v 19.00
ThDr. Jindřich Slabý:
Teologie janovských spisů


Letohradský sbor církve
českobratrské evangelické spolu
s ČKA v Letohradě pořádali
ve středu 14. května 2008 v 18.30
v evangelickém kostele v Letohradě
uvedení do knihy POZVÁNÍ K VEČEŘI PÁNĚ
autorem Václavem Vackem,
letohradským farářem.